2011-11-29

Har J.P. Morgan fattat Energi-galoppen?

I dagarna skickades ett dokument ut till investerare vid J.P. Morgan av bankens kapitalförvaltningschef: ”The quixotic search for energy solutions”. Tack till Charlie A.S. Hall som försåg oss med dokumentet! Hall var en av talarna på oljekonferensen anordnad av ASPO-USA, Johan besökte nyligen (mer om Hall nedan).

Dokumentet inleds med olika citat om förutsägelser och löften om hur teknologiska uppfinningar/lösningar för energi genom historien inte uppfyllt vad de utlovat, eller ens kommit nära.

1973 sa tex USA:s dåvarande president Nixon följande:

“At the end of this decade, in the year 1980, the United States will not be dependent on any other country for the energy we need to provide our jobs, to heat our homes, and to keep our transportation moving.”

Idag står den importerade oljan för 50% av USA:s oljebehov.

Ett annat intressant citat att nämna, från 1978 :

“…by the year 2000, almost 60% of US
cars could be electrified, and that only 17% of the recharging power would come from petroleum.”

Idag är endast 2% av USA:s bilar…hybrider!

Al Gore sa detta 2008:

“Today I challenge our nation to commit to producing 100% of our electricity from renewable energy and truly clean carbon-free sources within 10 years. This goal is achievable, affordable and transformative.”

I dokumentet skriver kapitalförvaltningschefen som svar att USA idag generar sin elektricitet till 70% från kol och naturgas…

När det gäller USA:s naturgas skriver kapitalförvaltaren att EIA tror på ökad oljeskiffer -produktion (shale gas) trots osäkerheten kopplad till dess kostnader och att denna uppgång ska ersätta nedgångar i alla andra kategorier. Dystert skriver han vidare att det är att svårt att omsätta precis hur den billiga oljans slut ska hindra tillväxtfarten. Men skriver han,  som det ser ut nu: ”deleveraging of household, corporate and sovereign balance sheets in the US and Europe is a much bigger risk for financial markets. I det långa loppet, fortsätter han, på grund av osäkerheten kopplad till tillgången på energi, får vi räkna med historiskt låga siffror för avkastningen.

För att denna krassa framtidsbild ska förändras krävs att ouppfyllda löften om genombrottsteknologier faktiskt infrias.

Intressant för oss Peak Oil medvetna, står det i J.P. Morgans utskick att “From a broader perspective, the era of cheap oil appears to be over”. Vidare står det att EIA (Energy Information Agency), baserar nästan alla sina framtida oljeproduktions-prognoser på antagande om nya icke konventionella oljekällor såsom oljesand, djuphavsolja och oljeskiffer. Där icke konventionellt betyder  “dyrare”. Se grafer nedan.
Den som granskar den övre av graferna har nog rätt svårt att se hur EIA (realistiskt) kan estimera att framförallt OPEC ska öka sin oljeproduktion så mycket fram till 2035 när den konventionella oljeproduktionen legat mer eller mindre still på 2005 års nivå fram till idag!!! Tittar man noga kan man faktiskt se det på grafen också.

Charles A.S. Hall är en eldsjäl inom Peak Oil rörelsen och hållbarhetsröreslen sedan många år tillbaka. Charlie är Professor i Systemekologi vid State University of New York och sysslar med bl.a. empirisk modellering för att förstå och hantera komplexa naturliga och mänskliga system. Hall och hans team, studerar hur organismer och samhällen investerar energi i resursexploatering och hur sådana investeringar förändras i takt med att resurskvaliteten ökar eller försämras.

Detta var något Hall och hans kollega David Murphy (assisterande prof vid Northern Illinois University) talade ingående om under konferensen i Washington; förståelsen av nettoenergi. När man inte förstått Peak Oil handlar det i grunden om att man inte förstått nettoenergi (eller som det också kallas: EnergyReturn on Energy Invested –EROI).

Många tror tex att det finns en massa hållbara alternativ till olja (solenergi, vindkraft och vattenkraft, elbilar etc) som kan ersätta vårt nuvarande beroende av billig råolja. Vad man alltid först måste fråga sig när det gäller en energikälla är hur mycket energi det går åt för få ut den energi man vill åt. För att tex bygga en infrastruktur som inte är beroende av billig olja krävs en viss mängd energi.

Djuphavsborrning av olja ger tex ca 10-15 enheter energi tillbaka för varje enhet energi vi investerar. Ett vindkraftverk däremot ger bara 5-6 enheter energi tillbaka för varje enhet energi vi investerar. Detta har avgörande betydelse för ekonomin och i hur stor skala vi kan ersätta en oljebaserad infrastruktur.

Det finns därmed inga enkla lösningar på hur vi ska hantera en minskande oljeproduktion då inte ens summan av alla alternativ kommer i närheten av vad den billiga råoljeproduktionen hittills möjliggjort i vårt samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.