2011-11-29

195 MDR i förluster för svenska banker

Riksbanken har genomfört ett stresstest av de svenska bankerna för att se hur resultat och kreditförluster påverkas i ett scenario där euroområdet och Sverige faller in i en ny recession. I detta scenario, som antas utspela sig mellan 2012 till 2014, uppgår de sammantagna kreditförlusterna i de svenska bankerna till 195 miljarder kronor.

Antagandena är att värdet på bankernas innehav av statsobligationer utgivna av Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien antas skrivas ned till uppskattade marknadsvärdena och att en av respektive banks största motpart, den som banken lånat ut störst belopp till utan säkerhet, ställer in sina betalningar.

Dessa antaganden är väl fullt rimliga om vi faller in i en recession. Recession anser vi vara huvudscenariot. Visst kan en stor del av de 195 miljarderna täckas av den årliga intjäningen, men det blir inte snack om några återköp eller vidlyftiga utdelningar. Lägg där även till fallande svenska fastighetspriser och vad det får för effekt på bankerna och svenska ekonomin.

Det kommer att bli blodigt. Frågan är bara hur pass?

Källa Riksbanken: http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=51254

 Steve Keen på BBC News Hardtalk. Hans budskap är tydligt och rationellt för hur krisen bör ridas ut.

“Skriv av de privata skulderna, nationalisera banksystemet, och börja om igen” är hans utgångspunkt, men hans idéer om genomförandet garanterar viss uppmärksamhet när han försöker att främja kreativa instabilitet och minska destruktiva instabiliteter av kapitalism – att erkänna att vår värld är inte i balans eftersom varje keynesianska ekonom skulle tro men inneboende cykliska och instabilitet.

1 kommentar:

  1. The unpaid debt will lead to bankruptcy of banks, which will have to be nationalized, and State will have to take the road which will eventually lead to communism."

    Karl Marx, Das Kapital, 1867

    Tja, var står vi? Att nationalisera banker verkar väl nästan stå på tapeten.

    SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.