2012-08-13

Det nya Kina, den framtida Supermakten?

Är vi i början av ett kallt krig mellan Kina och USA? Ett krig som Kina med tålamod och detaljerat planerande kan vinna på bara ett sätt: Genom att vänta ut en ekonomisk kris som börjar i Europa, fortsätter i Japan och slutligen når USA.

Dessa och många andra högintressanta aspekter och frågor kopplade till ett nytt kallt krig, nu mellan USA och Kina, diskuterar Eric Townsend med Jim Puplava under ett MYCKET intressant radioprogram på Financial Sense. För mer om Eric Townsend läs tidigare inlägg. 

(Hoppa in 42 min och 58 sek i radioprogrammet där börjar Eric och Jim prata)

Kina bunkrar idag resurser såsom kol, olja, bensin, mat (köper även odlingsmark i främst Afrika och Sydamerika) och metaller som koppar och stål. Detta ses ur västerländska ögon, menar Eric Townsend, som ”knäppt ur ett ekonomiskt perspektiv”. Vi måste dock, fortsätter Townsend försöka bortse från vår västerländska syn på Kina genom att ständigt se igenom våra europeiska historieglasögon. Européer tenderar att se på historien över de 2-300 senaste åren och då ses mest Kina som ett stort land med många människor men med en minimal ekonomi. Först de senaste årtionden har Kina blivit en industrimakt.

Den kinesiska historiesynen är dock att Kina i mer än 4000 år bokstavligt talat varit centrum av världen. Kina betyder just ”Mittens Rike”. Kina ser sig som mitten av Universum. Det enda undantaget är den korta period i historien som industrialiseringen drog igång i Europa fram till nu. Kina ser sig som den rättmätige ekonomiska och geopolitiska -makten i världen och kommer återta denna plats som enda supermakt.

Enligt Townsends resonemang, baserat på en mängd fakta är det inte alls "knäppt" att Kina bunkrar resurser. Detta om man utgår från att det är en medveten långsiktig strategi från Kinas håll för att kunna härda ut en global ekonomisk kris som nu är i vardande och i ett sådant läge inte vara beroende av andra länder, främst väst (som i en ekonomisk kris inte kan leverera mat, råvaror osv till Kina och som dessutom kommer ha brist på det själva).

Det kan först låta högst spekulativt men om man väger ihop en mängd faktorer är det inte alls osannolikt att detta är precis vad som håller på att hända, eller snarare vad Kina planerar för. Vem som helst förstår att Kina aldrig skulle ge sig in i ett kärnvapenkrig med USA eftersom det, precis som under kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen skulle leda till, om inte ömsesidig förintelse, så åtminstone Kinas totala förintelse.

Men Kina behöver inte möta USA nu när USA är militärt och politiskt överlägset och inte med kärnvapen. Kina har tålamod och Townsend menar att Kina mycket väl kan vänta på att USA går ett liknande öde till mötes som Sovjet gjorde genom att leva över sina tillgångar med en stat som snart inte kan hantera sina utgifter och då snabbt förlorar sin supermaktposition. Detta maktskifte kan sannolikt ske inom de närmaste 10-20 åren säger Townsend. Först då kliver Kina in militärt och tar över supermaktpositionen och i det läget kan de bunkrade resurserna vara av avgörande betydelse för Kinas maktposition, ekonomiskt och militärt. 

Viktigast av allt är dock att inse att Kina redan idag har den militära kapaciteten: 

 • att sänka hangarfartyg med sina specialbyggda attackubåtar 
 • att snart kunna sänka hangarfartyg från land med en antihangarfartygsmissil som nu utvecklas 
 • att skicka ballistiska kärnvapenmissiler från 4 ubåtar som vardera kan bära 12 klusterliknande kärnvapenmissiler med kapacitet att slå ut större delen av USA (vardera missil med sprängkraften av 6 Hiroshimas). Varje missil delas upp i 4 dvs. totalt 48 st med individuella mål.
 • att snart skicka ballistiska kärnvapenmissiler ända från Kina.


 
Kinesiskt renoverat ryskt hangarfartyg. Källa: Naval Today

Kina har just nu ett hangarfartyg i drift och ett på gång och utvecklar just nu två helt nya kinesiska hangarfartyg. (USA har idag 11 hangarfartygsstyrkor). Syftet med att bygga hangarfartygsflottor kan bara vara en sak, kunna slå till militärt var som helst i världen och därmed bli militärt överlägset, precis som USA är idag. Man bygger inte hangarfartyg för att endast skydda sin kustremsa.  

Bevis på sin nya militära kapacitet visade Kina redan oktober 2006. Mitt under en gigantisk amerikansk militärövning på internationellt vatten där en amerikansk hangarfartygsflotta med minst 12 stridsfartyg skyddande ett hangarfartyg ingick, dök en kinesisk attackubåt upp på bara några kilometers torpedavstånd från det amerikanska hangarfartyget. Enligt Townsend en klassisk maktdemonstration från kinesisk sida som signalerade: ”Vi har kapaciteten att sänka era hangarfartyg och kan göra det om vi vill”.

Vad kan hindra denna utveckling? Självfallet kan Kinas ekonomi (i alla fall i teorin) implodera och därmed förlora sin kommande supermakt -status för att interna problem måste ”skötas” men inget tyder på detta nu, snarare tvärtom. Likt en skicklig dirigent hanterar Kina inflationen och den interna ekonomin och industrin. Om Kinas befolkning skulle ”demokratiseras” på västerländskt vis och därmed göra maktstyrningen i Kina mer delad och många intressen styra utvecklingen skulle knappast ett kallt krig utvecklas och Kinas styrka inte växa på samma sätt, några sådana tecken? Inte vad vi kan se.

Det är hemskt att krasst behöva konstatera att vi går mot en minst sagt tuff framtid där en global konflikt över resurser är möjlig men där det snarare blir Kina som ensam kommer ur en global ekonomisk kris kopplad till Peak Oil som ny ekonomisk och militär supermakt.

Varför rapporterar vi om detta? För att vi har något emot Kina, emot USA? Tar parti för någon part? Nej! Men som realister ser vi att vad Eric Townsend beskriver i högsta grad är möjligt, rent av troligt med utgångspunkt i de fakta och den utveckling vi nu ser utspela sig. Kom ihåg att varje gång en supermakt sett sig utmanad av en framväxande supermakt historiskt, har dessa gått i krig. Långt innan Japan gick i krig med USA under andra världskriget fanns det människor som sa att ett krig mellan Japan och USA skulle komma just för att Japan växte fram som en ekonomisk och militär rival till USA.

Kinesisk maktuppvisning utanför Kalifornien?
Under radioprogrammet nämner Townsend en annan händelse från 2010 utanför Kaliforniens kust som kan vara ytterligare en maktuppvisning från Kinas sida, om det är en kinesisk strategisk ubåt som skickar upp en ballistisk missil låter vi vara osagt. Men som Townsend säger, oavsett vad som skedde är det intressanta att Kina nu har den militära kapaciteten att göra just detta vilket förändrar det säkerhetspolitiska läget för USA.  

Lyssna på radioprogrammet och fundera själva!

För mer info om den aktuella händelseutvecklingen i Sydkinesiska havet och den ökade militariseringen i området, läs gärna The Oil Drums:
Tensions over Oil in the South China Sea 


2 kommentarer:

 1. I och med att Kina investerar tungt utomlands och sluter bilaterala avtal i stora delar av världen för att få de resurser de behöver är det helt logiskt att de beefar upp sina militära resurser, t.ex. hangarfartyg, för att kunna försvara sina investeringar. På samma sätt som ryssland vill kunna försvara "sina" resurser i ishavet. USA har ju under lång tid försvarat "sina" strategiska resurser utomlands, och nu kommer andra att vilja försvara "sina" resurser.

  SvaraRadera
 2. Självfallet är det så men samtidigt bunkrar Kina resurser även för en framtid där det inte "business as usual" råder som ett skydd mot en urlakning av den finansiella systemet globalt. Med andra ord inte bara sitta på papperstillgångar, vilket historiskt sett visat sig minst sagt oklokt.
  mvh
  Roberth o Johan

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.