2012-08-05

Charlie Hall: Peak Oil, minskad EROI och den nya ekonomiska verkligheten

I torsdags deltog vi i ASPO-USA:s webinar nr 5:

"Peak Oil, Declining EROI and the New Energy-Economic Reality" 


Denna gång stod den karismatiska eldsjälen Charlie Hall för presentationen med en uppdatering om EROI och Peak Oil. Om denna man kan skrivas hyllmeter men vi hänvisar till tidigare inlägg och till den nyligen utkomna boken av Charlie Hall och Kent Klitgaard "Energy and the Wealth of Nature" (kanske den mest omfattande/djupgående boken om energi, ekonomi och ekologi som skrivits i modern tid).

Webinarserien har bara blivit allt populärare och denna gång deltog ett 60 tal personer ca 100 personer från många av världens hörn, av frågorna  som ställdes framkom det tydligt att många var forskare och investerare som tog Peak Oil på högsta allvar. Bland annan nämndes att i Kina har det skrivits ett 20-tal artiklar om EROI på sistone, flera deltagare var från Kina, de flesta dock från USA.


Definition av EROI

(Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)

Charlie Hall påpekar att tyvärr tycks människor inte förstå att man inte löser energiproblematiken genom att först plocka de lågt hängande frukterna, dvs genom att använda den högkvalitativa energin först (tänk främst råoljan) och sedan tror att den lågkvalitativa energin kan göra samma sak till samma pris. För att få fram energi krävs det energi, dess då mindre energi det går åt i framställningsprocessen dess då lönsammare blir det att försöka utvinna en viss energikälla. Det finns dock en fysisk gräns satt av de begränsade fossila bränslen som finns att tillgå och var de befinner sig geologiskt som i sin  tur sätter teknologiska och ekonomiska gränser för vad som är möjligt och intressant att utvinna. Det är aldrig tvärtom.

Det viktigaste är inte Peak Oil i sig, påpekar Charlie utan upphörandet av tillväxten i oljeproduktionen. När oljeproduktionen i fråga om den billiga råoljan inte längre växer, kan inte heller ekonomin längre växa så som vi nu är vana att se den växa.

Vi konsumerar 2-4 gånger mer olja än vi upptäcker(Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)Den globala råoljeproduktionen har som bekant i princip legat still sedan 2005, vilket tyder på att vi nått eller snart når den maximala råoljeproduktionen för världen. Att vi skulle komma hit (nå Peak Oil) är tämligen logiskt och bör inte vara ett dugg förvånade då vi gjorde våra största oljefynd under 50 och 60-talet och sedan dess hittat mindre och mindre olja i jämfört med vad vi konsumerat. Idag konsumerar vi 2-4 ggr mer olja än vi upptäcker och produktionen kommer därför otvetydigt snart att minska.

Dessväre finns det inga alternativ i den omfattning eller till den kostnad som nuvarande ekonomiska modeller bygger på. Ett bra exempel på detta är genom att titta på Charlie Halls graf nedan:

EROI för olika energislag i USA


(Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)


Grafen ovan över USA:s olika energislag och hur dessa förändrats över tid i fråga om EROI och vad de ger i energi mätt i exajouls talar sitt tydliga språk. USA:s egenproducerade olja på 30-talet gav 100 fat olja för varje fat som användes i framställningen, 1970 fick man bara ca 30 fat för varje fat man investerade/stoppade in i oljeproduktionen. Idag är EROI:n för USA:s oljeproduktion nere på 15-20 och lägre. Samma mönster gäller för samtliga oljeproducenter i världen och de alternativa energikällorna är helt enkelt inte tillräckligt energirika eller finns inte i den skala som krävs för att de ska kunna ersätta den stagnerande/minskande råoljeproduktionen i världen.

Ni får analysera grafen kors och tvärs men vi menar, precis som Charlie Hall att den som likt Kjell Aleklett tror att Peak Oil är "klimatförändringarnas bäste vän" måste tänka om. Även med en dyrare framställningsprocess och oftast lägre EROI för kolet jämfört med oljan historiskt, finns det dessvärre gott om kol i USA och Kina för att ställa till det ordentligt för klimatet! Peak Coal, javisst men inte än! Kolet har ökat i användning de senaste åren globalt och om trenden fortsätter kan kolet ta över som energikälla nr 1 redan nästa år, före oljan. se BP statistical review 2012).  


Samtliga recessioner sedan 1970 har föregåtts av kraftiga prisuppgångar i oljepriset  (Graf med rättigheter från Charlie Halls presentation ovan)


När kostnaderna för oljan överstigit 6% av BNP i USA har en recession följt.
Detta har bland andra den kanadensiske ekonomen och författaren Jeff Rubin understrukit vid många tillfällen.  

Några av Charlie Halls viktigaste slutsatser:  
 1. Ekonomisk tillväxt har fram till nu varit starkt beroende av tillväxt i produktionen av fossila bränslen. 
 2. Vi kan inte utgå från att denna tillväxt kommer att fortsätta. 
 3. Även om teknologin är viktig och kommer att fortsätta, är det tydligt att uttömningen går snabbare än teknologin, vilket är tydligt med den minskade produktionen och minskade EROI:n. 
 4. Våra nuvarande ekonomiska modeller och teorier är fullständigt föråldrade och otillräckliga för att förstå denna situation.   

4 kommentarer:

 1. PÅ vilket sätt menar Hall att Globala Energisystem och Kjell Alekletts / M Hööks forskningsstudier om kol inte håller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Martin! Observera ordet "likt". Nej Hall har inte uttryckligen sagt något om Kjell Aleklett el Globala Energisystem. Men som du säkert vet, skriver Kjell i sin nya bok "Peeking at Peak Oil" och har nämnt det vid flertalet tillfället, att "Peak Oil är klimatförändringarnas bäste vän". Poängen är att det inte alls behöver bli så och Hall visar att kolet på kort sikt kan bli ett alternativ även om det inte alls är önskvärt eller löser energiproblematiken på något sätt.

   Och Martin du drar ibland för snabba slutsatser när du tolkar saker vi skriver. Vi har full respekt för Mikael Höök och Globala Energisystems forskning och likaså det hårda arbete Kjell Aleklett bedriver/bedrivit, alltså ska du inte likställa ett viktigt resonemang i fråga om säkerhetspolitik/ekonomi kopplat till Peak Oil och en ökad kolproduktion som kan öka koldioxidutsläppen de närmaste åren trots kraftigt minskad oljekonsumtion/ekonomisk aktivitet pga skuldkris+Peak Oil med att vi ifrågasätter Globala Energisystems forskning! Detta är så långt ifrån sanningen man kan komma.

   Vi tror dock man inte endast kan se till fysiska oljeproduktionsnedgången och dess följder för transporter, industri och vår nuvarande ekonomi etc och sedan dra slutsatsen av vi därmed kommer kunna/tvingas minska utsläppen kraftigt och snabbt. Det finns en stor risk att kolet under de närmaste 10 åren ersätter oljan på många områden och detta innebär större/fortsatt höga utsläpp.

   Det är farligt att avfärda klimathotet för att man förstått Peak Oil och vet vad det innebär för ekonomin. Detta diskuterades en hel del under ASPO-USA:s senaste konferens i Washington som jag deltog i. "Klimatvänner" och Peakister måste samarbete och inte tala förbi varandra annars blir det galet svårt med en omställning som vi alla vill få igång.

   Eftersom det finns mängder med Kol i USA och Kina och även om detta kol är dyrare och inte lika energirik som den som redan tagits upp (vilket bl a Mikael Höök tydligt visat) är det möjligt att när oljan blir allt dyrare och import och egen produktion av olja minskar, att man subventionerar den egna kolproduktion trots att det i ett annat läge vore ointressant. Det har gjorts av Tyskland tex under 2:a vkr för att producera nära 50% av landets oljeproduktion genom omvandling av kol till syntetiskt olja och hela 95 landets flygbränsle under kriget (Se "The Prize" sid 316).

   MVH
   Johan

   Radera
 2. Hej Johan! Först måste jag ge er en eloge för era sammanfattningar från ASPO USAs webinar. I likhet med er ser jag inte PO som "klimatförändringarnas bästa vän". Inte bara pga kolet utan pga att vi/människan redan idag historiskt, (de senaste 100 åren), har släppt ut tillräckligt med CO2 för att utsläppen kommer att förändra klimatet ännu mer än idag. Helt klart har vi en mänsklig påverkan av klimatet pga av förbrnning av fossila bränslen för att tillämpa försiktighetsprincipen och omedelbart minska utsläppen. Däremot går jag inte in i en diskussion om den mänskliga påverkan är 20%,30 eller 60% eller mer. Klimatet är komplext, vilket innebär att inte någon människan eller dator kan reda ut orsakssambanden!
  Visst ska vi granska och kritisera Globala Energisystem när det finns skäl till det. Det är lätt att glömma att forskningen kring urantillgångar och kärnkraft från Globala Energisystem inte är lika omfattande som den för olja och gas och i viss mån kol. Och som sagt vi på ASPO Sverige har ju fokus på sambandet mellan Energi-Ekonomi och Ekologi och dess konsekvenser för samhället, medan GE lägger tyngdpunkten på främst den fysiska tillgången på fossila bränslen. M a o ett naturvetenskapligt perspektiv! Fortsatt trevlig sommar!

  SvaraRadera
 3. Tack, Martin-trevlig sommar på dig! (låt oss hoppas på en mindre regnig/ (klimat?)knasig svensk augustimånad!
  /Johan

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.