2013-06-30

Ny Svensk Tidning OM OMSTÄLLNING ute!

En ny tidning om omställning med just namnet OM OMSTÄLLNING, har precis kommit ut med provnumret.Tidningen är efterlängtad att döma av intresset av skribenter som ville skriva i provnumret och med tanke på den kompott av ämnen på temat Omställning som finns att skriva om, saknas de knappast uppslag till artiklar.

Internationellt är det säkert många svenskar som upptäckt den fantastiska siten resilience.org där en helhetsbild av ekonomi, energi och ekologi skildras av många proffsiga skribenter, författare och där omställningsarbete från världens hörn rapporteras om dagligen. Det har dock saknats en svensk tidning där många olika områden inom det som kallas hållbar omställning kan diskuteras och avhandlas på ett seriöst sätt.

OM OMSTÄLLNING tar inte bara upp klimatfrågan, inte bara frågor kopplade till Peak Oil och omöjligheten med en fortsatt ekonomisk tillväxt av den globala ekonomin, hur vi alla måste ställa om nu när skuldkrisen, resurskrisen och ja människan kramat ur den sötaste saften ur naturens rikedom. Nej, tidningen strålar av framåtanda om vad redan görs i detta land!

För i Sverige ställer redan många människor om på många olika sätt och på många olika platser. En del ställer kanske om då de insett att en global ekonomi inte kan fortsätta fungera i nuvarande form länge till då råoljeproduktionen i världen i praktiken legat kvar på samma nivå sedan 2005 och därför snart minskar år för år, istället för att som de senaste 100 åren stadigt ökat.

Andra kanske ställer om för att de börjar inse att en ekonomi som kräver fortsatta lån för att finansiera ytterligare lån, är som en drogad patient som väntar på en överdos. Eller så ställer man om för att man helt enkelt använder sitt sunda förnuft och till exempel tar till handling när man konstaterar att bina håller på att dö ut i större delen av världen och kopplar detta till vad Einstein ska ha sagt: "Om bina försvinner från jordens yta, har människan bara fyra år kvar att leva".

Eller så försöker människor helt enkelt bygga en mer lokalt och regionalt fungerande ekonomi där arbetstillfällen och resurser stannar kvar och inte sätts ur spel för att banker eller företag på andra sidan klotet låtsas som att resursbrist och skuldkris är något som inte finns.

Johan, (en av undertecknade skribenter här på Cruel Crude) har bidragit till en av de många inspirerande artiklar, recept mm som finns att läsa i det 72 sidor långa provnumret. Otaliga artiklar med vitt skilda teman och av många olika författare, skribenter ger en bild av Sverige som kanske inte så många ser men som i allra högsta grad kokar av genuin hållbar energi!

Läs tidningen för att bilda er en egen uppfattning, vem vet ni kanske får inspiration eller sår ett frö till en tanke...


Klicka på bilden för att komma direkt till provnumret eller gå till 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.