2012-04-24

EIA:s nya Råoljerevidering bekräftar produktionsplatå


De flesta har knappast missat att den amerikanska energimyndigheten EIA nu reviderat sin data för den globala råoljeproduktionen. Grafen ovan som vi lånat från Gregor MacDonalds blogginlägg talar sitt tydliga språk: EIA:s data över de 10 senaste årens råoljeproduktion visar att från 2005-2011 har råoljeproduktionen pendlat mellan ca 72-74 miljoner fat råolja per dag. Produktionen har alltså legat på en platå sedan 2005. Frågan blir alltså när denna platå vänder neråt på grund av att den maximala råoljeproduktionens -takten är nådd för världen, Peak Oil. Får man tro tex den amerikanska militären eller en detaljerad rapport till tyska försvarsmakten (se under "måste läsa doks" ovan) kan det ske redan 2015 eller tidigare. 

Den nuvarande produktionsplatån är en naturlig följd av att nya oljefynd inte är/varit tillräckligt stora men framförallt inte kommer i produktion i tillräckligt snabb takt för att möta nedgången i redan producerande fält, framfällt jättefälten som upptäcktes på 50 -talet och 60 -talet. Samtidigt ÖKAR efterfrågan på råolja från framförallt Kina och Indien och i de oljeproducerande länderna i Mellanöstern i takt med att de anammar den västerländska, högkonsumerande livsstilen. Dessa länder klarar dessutom att betala mer för råoljan eller vid pumpen, de är nämligen ofta "första gångs konsumenter" och  köper tex kanske sin första bil. Priskänsligheten för ett högre oljepris är därmed lägre än i tex USA eller Europa. 

Om råoljeproduktionen börjar nedförsbacken från platån med att gå ner med 4% per år (eller ännu mer) vilket många bedömare menar är realistiskt, ja då får dagens globala ekonomiska tillväxtmodell ett abrupt slut. Utan billig energi, inga billiga produkter. Inga billiga produkter, lägre konsumtion. Men utan att fördjupa oss i detta hänvisar vi istället till Gail Tverbergs eminenta artikel och inlägg om EIA:s revidering och Peak Oil som nyligen publicerades i Business Insider.

För att snabbt sätta er in i vad Peak Oil handlar om rekommenderar vi följande tidigare inlägg:

   

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.