2013-06-13

En ovanlig titt i Federal Reserves Guld och Pengarvalv

Är det inte lustigt att när Tyskland begär att få inspektera sitt guld i Federal Reserves valv i New York nekas man men när en amerikansk reporter för National Geographic vill filma inne i valvet (åtminstone delvis), går det utmärkt!

Vi har i tidigare inlägg behandlat guldets centrala betydelse i världsekonomin och bland annat frågat oss vilka Riksbanken leasar ut Sveriges guld till?

I en intressant dokumentär av National Geographic (se nedan) får vi bland annat se hur ett lass guldtackor levereras till Federal Reserves superbevakade valv i New York och förs vidare in i tryggheten bakom tjockt stål och teknologins magiska fingrar. Vi får även se hur pengapressen av sedlar går till i USA och lite intressanta aspekter av Federal Reserves roll under och efter 11 September attackerna.

Dokumentären är på intet sett självkritisk till banksystemets sårbarheter och tar överhuvudtaget inte upp det faktum att allt fler centralbanker vill ha sitt guld inom nationens gränser och alltså inte i USA.

Det är dock slående hur handeln med guld tycks vara lika aktuell på Wall Street som aldrig förr, vare sig i pappersguld eller med fysiskt guld. Se dokumentären men håll hela tiden i minnet att guldets roll historiskt är oförändrad och inte påverkas av hur mycket eller lite riksbanker trycker pengar på längre sikt.

Låt er heller inte luras av ett nedgående guldpris, det avspeglar bara en fortfarande dominerande handel med pappersguld (kontrakt på guldinnehav för fysiskt leverans). Vi har fortfarande en skuldkris som på intet sätt nått en lösning vilket fortfarande talar för guldets historiska roll som värdebevarare på lång sikt (skydd mot inflation, bevarad köpkraft).  

Kom även ihåg att tillväxt i en ekonomi trots allt kräver en växande produktion av varor och tjänster men detta förutsätter  sin tur en ökad tillväxt av billig energi vilket vi alltså inte haft tillgång sedan 2005. Den lättåtkomliga och relativt billiga utvinningen av råolja i världen har nämligen legat kvar kring 2005 års produktionsnivå.

Vi har med andra ord nått eller närmar oss den maximala produktionsnivån för den konventionella råoljan i världen, vad som kallas Peak Oil. Oavsett vad Federal Reserve och andra riksbanker som den japanska katten gör för att stimulera tillväxt i ekonomin måste man ha klart för sig att energi är förutsättningen för konsumtion vare sig det sker med hjälp av sedlar eller med de långt mer omfattande, digitala pengarna.

Trevlig torsdag i sommarregnet!

Del 1

 
För övriga 2 delar, klicka er bara vidare på Youtube efter ni sett första klippet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.