2013-07-05

Khan Academy: Framtidens skola och portal till lärande?

Vi minns många tiden vid skolbänken som ofta frustrerande och uttråkande. Kanske inte så konstigt när lärandet oftast går ut på att lyssna till en lärare som prompt följer och repeterar vad som står i en textbok. Vi ska "lära oss" genom övningar som sällan dammats av från utdaterade kunskaper eller framförallt blir applicerade på den verklighet vi ska skolas för som vuxna/färdigutbildade.

Varken barn i mellanstadiet eller vid universitet ser några konkreta kopplingar till varför just denna dags lektion/föreläsning är nyttig. Viktigast av allt har vi olika sätt att till oss kunskap och gör det olika snabbt beroende på vilken form vi ska ta in det, hur mycket tid vi får och i vilket sammanhang /miljö vi ska bearbeta och lära oss kunskapen osv.

Kunskap har väl alltid varit en prisfråga men Internet har i viss mån ändrat på detta. Vare sig i USA eller i Sverige ser vi hur alltfler ramlar ur eller inte ens får tillgång till utbildningssystemet, ett utbildningssystem som snart är så dåligt att den som har råd och möjlighet sannolikt snart väljer att utbilda sina barn och ungdomar hemma.

Men det finns hopp och lärare och skolor som är öppna i sinnet och bör ta sig en ordentlig titt på den video som följer nedan. Detta gäller likaså om man ska börja på Universitet och fruktar att man ska kugga tentor i matematik och/eller fysik eller om man är förälder till ett barn med svårigheter i skolan eller om man känner att man inte har tillräckliga kunskaper att hjälpa sina barn genom skolträsket.

Sannolikt visar de flera miljoner användare som nu använder Khan Academy med framgång och glädje att det är ett verktyg som ALLA kan ha nytta av! Presentation av Khan Academy? -se någon av nedanstående videos eller gå helt enkelt direkt till Khan Academy, det kan förändra ditt liv!

Salman Khan (grundare av Khan Academy), presentation vid Berkeley Universitetet, Kalifornien (Mars 2012):En kortare presentation av Khan Academy av CBS 60 Minutes: 

Trevlig fredag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.