2012-02-02

Föredetta CIA-chef & Försvarsminister om Peak Oil

Intervju med James Schlesinger, föredetta chef för CIA, amerikansk försvarsminister, USA:s första energiminister och en av grundarna till USA:s energidepartement.

Schlesinger höll ett brandtal om Peak Oil under olje och energikonferensen i Washington DC under hösten 2010 som arrangerades av Association for the Study of Peak Oil and Gas  (ASPO)-USA. Johan deltog i konferensen och minns hur han med delade känslor gick tillbaka till hotellrummet och försökte smälta vad Schlesinger hade sagt. Tyvärr finns inte talet tillgängligt för icke ASPO-USA medlemmar men denna intervju bör även den väga tungt för den som tvivlar på Peak Oil och hur många tunga tänkare som förstått dess innebörd.

James Schlesinger skriver i förordet till Roberth Hirsch et al:s bok “The Impending World Energy Mess-What it is and what it means to you!” (en bok vi varmt rekommenderar!)  bl a följande:

“Vilka är de hårda fakta som ligger bakom “ändligheten” framförallt när det gäller tillgången på olja?  En av grundarna till Peak Oil skolan, Colin Campbell observerade att för att producera olja måste man först hitta den. Det  låter som ett självklart påstående (truism eller bromid) och avfärdas därför alltför lätt som banalt. Men med hänsyn till tidigare och framtida utsikter för tillgången på olja, framstår det mer som en allmän sanning. Mycket av vår oljeproduktion kommer från oljefält som upptäcktes under 60 och 70-talen under förra århundradet.”

Schlesinger fortsätter “Under de senaste årtiondena har vi producerat vida mer olja än vi har upptäckt. Faktum är att för varje 3 fat olja som vi har producerat har vi upptäckt cirka ett nytt fat olja….Givet behovet av att ersätta nuvarande produktionsnedgång och öka produktionskapaciteten för att möta den ökade efterfrågan i framtiden skulle det de närmaste 25 åren, krävas upptäckten och utvecklingen av motsvarande 5 Saudiarabien (sitter idag på ca 1/4 av världens oljereserver och är världens näst största oljeproducent idag). Till dags datum har vi bara funnit ett” (Saudiarabien)…

Vi är medvetna om att James Schlesinger är en känd skeptiker till människans påverkan på den globala uppvärmningen (vilket vi definitivt inte är) men låt er inte skrämmas bort från Schlesingers råd och tankar när det gäller allt annat han säger för bara för det. Schlesinger besitter ett STORT intellekt och har lång erfarenhet inom energi och olja som förtjänar att tas på högsta allvar. Döm själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.