2013-08-21

När vaknar vi ur Skifferdrömmen och gör något vettigt av den energi vi har?

Bloggarnen Raul Ilargi Meijer vid bloggen Automatic Earth har på ett mycket slagkraftigt sätt sammanfattat den senaste tidens utveckling i hysterin kring skifferboomen. 

Vi inleder inlägget med att citera vad som står i slutet av Meijers eminenta inlägg:

"Vi har gastillgångar som räcker för Amerika i nästan 100 år, och min administration kommer gör allt i vår makt att utveckla denna energi på ett säkert sätt"
President Barack Obama"

Meijer följer upp citatet med:
"Det kommer inte räcka i 10 år. Alldeles för lite utvinningsbart kolväte har köpts med alldeles för mycket lånade pengar" 

Lägg detta på minnet, för skifferutvinningen i USA som nu sprids som en löpeld över världen är inget annat en förrädisk boom som inte bara är kortvarig utan kommer lämna efter sig djupa sår och skapa missförstånd och frustration istället för att frigöra ny energi för framtiden.  

Inlägget är oerhört läsvärt och obligatorisk läsning för den som vill förstå varför skifferutvinningen av olja och gas på inga sätt kommer göra USA energioberoende eller rädda något annat land i världen när ekonomin fortsätter att gå på knäna på grund av stigande energipriser och finansiella krediter som inte längre biter. 

Som vi rapporterat om i otaliga inlägg tidigare är kostnaderna för att hålla igång byggandet av nya oljebrunnar nu så höga att många olje och gasbolag redan går med förlust och inte ens får in tillräckligt med pengar för att täcka sina förluster när de sålt tillbaka marken de använt för att kunna genomföra den snart mytomspunna utvinningsmetoden "hyraulic fracking".

Vi bevittnar just nu en tydlig energidesperation i många länder. Alltfler länder inser att oljeproduktionen från den fram till nu så tillförlitliga konventionella råoljeproduktionen i världen, inte längre växer. Samtidigt vilar den fortsatta ekonomins välgång för att inte säga tillväxt på en infrastruktur som kräver fortsatt tillgång till flytande bränsle. Flytande bränsle som alltså framställs genom olika processer där råoljan är huvudingrediensen.

Då råoljeproduktionen i världen legat kvar på samma nivå sedan 2005 har länder som USA med enorma underskott i handelsbalansen sett sig om efter olja och gas som inte behöver importeras till stigande priser. En gammal teknik (hydraulic fracking) blev "plötsligt" aktuell, inte pga tekniska revolutioner, även om framsteg givetvis gjorts på den fronten. Nej, världsmarknadspriset på olja har de senaste sex åren tvingat länder att se sig om efter alternativ då priset alltså inte skakat fram mer olja som det borde göra enligt marknadsdekonomins grundprinciper.

Istället har USA:s centralbank Federal Reserve skapat pengar ur tomma luften och olje -och gas industrins tillåtits att utvinna olja och gas när de inte ens kan bära sina egna kostnader eller behöver ta några konsekvenser för miljö -och hälsoföljderna som kommer med fracking -metoden.  

Tyvärr är USA inte ensam om att jaga de sista fossila olje -och gas dropparna till en lägre och lägre marginalavkastning, ekonomiskt och givetvis ur ett energiperspektiv...

Meijer pekar på flera exempel den senaste tiden.  I England innebär en ny lag att markägare har på sig till oktober att hävda sina mineralrättigheter. För håll i er nu, engelska medborgare har nu börjat få brev från motsvarigheten till Lantmäteriet i England att engelska kyrkan söker mineralrättigheterna under deras fötter. Engelska kyrkan gör anspråk på 500.000 hektar mark! Misstankar har nu höjts om att kyrkan är ute efter att göra ekonomiska vinster (som vi vet är högst kortsiktiga) på utvinning av skifferolja och skiffergas.

Följdfrågan blir givetvis, går kyrkan statens väg och får ta "smällen" medan brittiska regeringen räknar sedlarna för en stund?

England är i desperat behov av olja och gas sedan bland annat Margaret Thatcher exporterat bort det mesta av landets olja under 1980-talet och sålt det billigt för att "rädda Englands ekonomi" för en stund. Den brittiska ekonomin får nu betala priset för Thatchers kortsiktighet.

Tyvärr tycks alltfler länder söka kortsiktiga lösningar i frustrationen över att oljan blir dyrare och dyrare och den konventionella oljeproduktionen inte ökar. Skiffermardrömmen har bland annat spridit sig till Kina, Ryssland och på sistone även till Brasilien...

Läs Mejers inlägg och ni får följa med på en riktigt nervpirrande åktur. Vad sägs  om jordbävningar  i spåren av skifferutvinningen, internationella olje -och gasbolag som kraftigt minskar sina investeringar i skifferutvinningens förlovade land eller varför inte hur Wall Street blåst upp skifferutvinningen i USA så mycket att följderna kan få Lehman brother craschen 2008 att se ut som en våt dröm.

Så fram med popcornen, det är ju trots allt lillördag.

1 kommentar:

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.