2014-10-26

SR: Elbilens framfart i Norge kontra Sverige

I ett hörvärt reportage av Vetandets Värld i Sveriges Radio får vi en klar bild över varför grannlandet Norge till skillnad mot Sverige ligger hästlängder före i satsningen på elfordon.

Många skäl till varför Norge lyckats få norrmännen att ta ledningen i elbilsracet nämns i reportaget.
Varav flera vi skrivit om tidigare.

Främsta skälen som lyfts fram är dock att köpare av nya elbilar i Norge undslipper den annars obligatoriska registreringsavgiften på ca 100 000 NEK samt 25 % moms på bilköpet. Vid sidan om dessa förmåner som alltså golvar mattan med den svenska supermiljöbilspremien på blotta 40 000 kronor, har norrmännen ytterligare förmåner...

Slopad vägavgifter vid tunnlar etc, gratis bilfärjeresor till olika öar, gratis parkering (ja finns även i Sverige men inte alls i samma omfattning), gratis laddning på landets cirka 1500 laddstationer...och så förstås den av Osloborna/storstadsboende särskilt uppskattade, bussgräddfilen- möjligheten att åka i bussfilen när övriga icke-elbilsfordon sitter fast i morgon och eftermiddagstrafiken.

Givetvis kommer elbilarna inte få åka i bussfilen hur länge som helst men det faktum att de får göra det är ett tydligt statement och en signal om vad politikerna vill norrmännen ska välja.

86% av norrmännen vill enligt reportaget redan köpa elbil nästa gång de köper en ny bil. Det visar hur starkt fäste elbilen fått i Norge som redan idag har ca 18 000  elbilar mot Sveriges ca 2000 (se SCB statistik för elbilar tom september 2014). Nästan hälften av alla Norges elbilar registrerades bara 2013.

I SR-reportaget nämns 50 000 elbilar i Norge och 5000 i Sverige men då räknar man förutom rena elbilar, uppenbarligen även med elhybrider.

Säga vad man vill men Norges politiker gör verkligen vad de kan för att göra elbilen långsiktigt konkurrenskraftig. Sverige gör som vi tidigare skrivit, i praktiken ingenting då vi till skillnad mot Norge sitter på en egen bilindustri som ligger långt efter i elbilsutvecklingen. Att vänta på Volvo är en dålig ursäkt men något som kan förklara varför det går så trögt i Sverige.

Om elbilen är dyrare och svårare att leva med som enda bil för en svensk familj jämfört med den traditionella oljebilen, ja då är det klart att inget händer. Med detta i åtanke är det egentligen anmärkningsvärt att nästan 2000 elbilar rullar i Sverige. Det är mycket med tanke på noll incitament från politikers sida och den okunskap kring elbilar som ännu råder bland de flesta svenskar .  

Vad kommer den nya regeringen göra? Gå i samma spår eller vakna?

Lyssna gärna på reportaget, väcker en hel del tankar.

Trevlig söndag!

9 kommentarer:

 1. Skulle gärna läsa er kommentar till denna rapport.
  http://www.elmat.lth.se/fileadmin/user_upload/foretagande_entreprenorskap/18_elbil_-_grupp_18.pdf
  Utan tvekan är elbilar bra i Norden, men i ett globalt perspektiv om man är lite realist i varifrån ökad elproduktion skulle komma...

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Det finns mycket att kommentera i studien du hänvisar till. Men låt oss ta några av de viktigaste punkterna.

  Ett av huvudargumentet mot elfordon kontra bensin/diesel-fordon är att elbilen ger ett lika stort koldioxidavtryck och kräver i en livscykelanalys lika mycket resurser som en gammal hederlig oljebil.
  -Det är helt klart bättre för en befintlig ägare av en redan producerad bil som drar under en liter per mil att köra slut på den än att köpa en helt ny elbil.

  Det andra kanske mest använda argumentet mot elbilen är att det globalt sett i huvudsak genereras elektricitet i koleldade kraftverk och att det därmed inte är hjälper att plugga in elbilar till elnätet för att minska koldioxidutsläppen, att det istället skulle öka utsläppen eller bibehålla dem på ungefär samma nivåer.

  Ett annat vanligt argument är att ”vi kan inte ersätta miljarder bensin/diesel- bilar med elbilar, det finns det inte resurser till i form av sällsynta jordartsmetaller” eller som en insatt i tillväxtproblematiken skulle säga ”det finns det inte ekonomi till när oljan börjar minska i produktion och det billiga globala transportnätet upphör mm”. Bildelar tillverkas ju trots allt över hela världen även om de oftast sätts ihop till en färdig bil i en fabrik.

  Men börjar man skrapa lite på det här argumenten inser man snabbt att det finns andra viktigare aspekter att ta hänsyn till. Som vi skrev i inlägget i onsdags tex innebär den snabba utvecklingen av autonoma bilar att vi inom kanske 8 år har möjlighet att bli upphämtade av helt självkörande bilar. Det innebär att det kan det räcka med att kanske en hundradel av världens bilflotta är elbilar för att hantera DAGENS bilberoende transportsystem. Med samägande av elbilsparker eller taxielbilar som används som komplement till järnväg, spårvagnar, hängkabiner etc blir elbilarnas fördelar kontra bensin/dieselbilen inte ens en fråga.

  Det går att gå in på en mängd detaljer här som sällan berörs i en livscykelanalys och jämförelse mellan elbilar och fossildrivna bilar. Tex att nybyggda kolkraftverk i Kina faktiskt är effektivare än en bränslemotor och därmed skulle kunna driva en elbil och ändå bidra med mindre utsläpp än x-antal miljoner fossildrivna-bilar tillsammans bidrar med i form av den energi som krävs för utvinning av oljan till bränslet samt de utsläpp de bidrar med när de brukas under sin livstid.

  Men om vi tar Kina, världens största bilmarknad och frågar en kines idag är det smogen i Kina som oroar de flesta familjer och då kommer elbilen tillsammans med nya kolkraftverk, solcellsanläggningar och vindkraft prioriteras. Det sista vi vill se är fler kolkraftverk men på kort sikt har Kina knappast något val, kol är tyvärr fortfarande relativt billigt…

  Se gärna tidigare inlägg:

  http://www.peak-oil.se/2013/10/vattnet-som-forsvann-och-smogen-som-tog.html

  I Los Angeles är inte biltrafiken heller särskilt uppskattad, så min poäng är: Vad är priset på en bra hälsa? Det är något som vi inte ser annat än på Hornsgatan i Stockholm under vintern men i många super metrolpoler är det en fråga som dyker upp allt mer på agendan.

  Elbilen är inte världens räddning på något sätt men i kombination med nytänkande kring hur transporter kan användas och hur energi kan ”produceras” i liten skala lokalt är det helt oslagbara kontra bensin/dieselbilen på längre sikt.

  Se gärna även inlägg på temat:

  http://www.peak-oil.se/2014/10/delstat-i-tyskland-satsar-pa.html
  http://www.peak-oil.se/2014/01/morkt-om-natten-eller-organiskt-batteri.html

  Mvh
  Johan


  SvaraRadera
 3. Som ni vet sen tidigare är det min uppfattning att elbilar är en återvändsgränd bl a av de skäl som Riga ovan anför. Att Norge subventionerar elbilar beror bl a på stor överproduktion av el. Ett förhållande som inte riktigt gäller för Sverige, nu när vår kärnkraft kommer att fasas ut. De bilar som kommer att finnas om 15 år har alla lämnat ritbordet hos VW, Toyota med fler tillverkare och det är inte elbilar. Så för en gång skull verkar det som on Energimyndigheten får rätt att åt 2030 enligt prognos har vi som mest 1 % elbilar på våra vägar. Hur ställer ni er till elbilens inbäddad energi och utsläpp framför allt från batterierna? Allt pekar på att en elbil ger större utsläpp än en oljebil om man bemödar sig att göra en livcykelanalys.
  En tysk rapport från Miljö och Prognosinstitutet "Solar Polis" i Berlin visar att föroreningssiffror för tillverkning av elbilar är så dåliga, att genom att konvertera till "gröna transporter" skulle vi endast minska utsläppen av CO2-utsläppen med 20%. När vi i själva verket behöver omedelbara minskningar på minst 90%.

  Solar Polis skriver: "Bilar producerar 56 procent av alla de föroreningar de någonsin kommer att producera innan de någonsin kommer ut på vägarna. Ett mer relevant citat ur rapporten från den ursprungliga tyska Miljö och Prognosinstitutet är, i relation till CO2-utsläpp:

  "68% av en bils utsläpp kommer från gruvdrift, bearbetning och transport av råvaror, 10% släpps ut till följd av tillverkning, skrotning, och bygga vägar, broar, tunnlar och garage etc; och endast 22% av CO2-utsläppen kommer från själva driften av bilen.

  Stellan Tengroth på bloggen Tillväxt-reflektera tillika ingenjör har tittat närmare på uppgifterna från Tessla om denna massproduktion och skriver.

  "Den (elbilen) ska enligt artikeln bli enorm med en kapacitet på 35 GWh/år, vilket är mer än världens samlade produktion av litiumjonbatterier idag. Visst låter det imponerande, och det framgår att råvarutillgångarna borde räcka. Den mest kritiska resursen är kobolt, där Kongo-Kinshasa – kritiserade för barnarbete – står för 55 procent av utvinningen. Batterier står idag för 40 % av den globala efterfrågan på metallen, så: Ja, det kan nog finnas utrymme att dubbla världens batteritillverkningen."

  Stellan Tengroth gör sen en enkel kalkyl över kobolttillgången för 1 miljard elbilar och konstaterar frankt: Min enkla huvudräkning är långt ifrån exakt, men storleksordningen är fångad. Ungefär 50 procent av den globala koboltutvinningen räcker till batterier för 0,5 procent av den globala bilparken.

  Min enkla slutsats är att det krävs en teknikoptimism av giganitiska mått för att ta talet om elbilar på allvar."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Martin!

   Nej, att Norge subventionerar elbilar beror inte på att de överproducerar el. Det är sant att över 90% av elen i Norge kommer från landets vattenkraftverk men de förmåner och subventioner som finns i Norge hänger kvar sedan landet själva satsade på att bygga en egen elbils som tyvärr misslyckades. Sedan dess har det blivit politisk korrekt att tänka förnyelsebart även inom transportsektorn i Norge.

   När det gäller Stellans inlägg har jag redan kommenterat det tidigare om du minns, citerar vad jag skrev i min kommentar till inlägget
   http://www.peak-oil.se/2014/09/oljebarometern-23-september.html

   "1 bil idag med 1 ägare blir lika användbar som 100 bilar. Hur då? Jo, om en bil delas av cirka 100 personer (nej de behöver inte äga den gemensamt, kan bruka den som en gemensam tjänst eller samäga en park av några bilar i ett samhälle tex) och nästan hela tiden är i rörelse för att upp och avhämtning finns inget behov av 100 enskilda bilar. Bilen anländer självkörande (tekniken är nästan redo för detta, om några år är den en realitet och enligt min bedömning -med säkerhet om 5-10 år när det kommer behövas som mest (exportlandmodellen, finanskriser-ja du vet vad jag menar)- till den person som behöver bli upphämtad för vidare transport till en destination inte längre än på sin höjd några mil bort (i regel 2-10km räcker för de flesta om bilen ska bara ska ta folk för vidare transport eller på mindre orter). De vanligaste transporterna blir effektivast med hängkabiner (Folkbanan se nedan) då fordonstransport med bilfordon (ja eldrivna i de fall de brukas) inte äe lika effektivt per kwh/person som att transportera människor med elbuss, spårvagn, trådlastbil -kombinerad med batteridrift och järnväg förstås.

   Som jag ser det räcker därmed koboltanvändningen till hälften av dagens "bilhov" (el annorlunda uttryckt till hälften av världens bilpark idag) av den enkla anledningen att 1 bil räcker till 100 gånger så många personer när de inte körs och ägs av enskilda individer. Men det är räknat på dagens bilpark som jag samtidigt menar inte ska ersättas av elbilar i första hand men som i högsta grad kan vara ett viktigt komplement till helheten.

   Föreställ dig vidare om Volvo o några till kunde inse att automatiserade eltransporter är framtiden så skulle Teslas visioner och bidrag inte alls se så små ut.

   Teknikoptimism nej då är man blind för tekniken och har inte fattat energigaloppen, det hoppas jag inte du tror jag är.

   Jag försöker bara tänka nytt med de resurser vi har till förfogande.
   Tänk tex på hur lite olja som krävs för att framställa 1/100 av dagens bilpark...

   Jag är medveten om att batteritillverkningen är beroende av smutsig litiumbrytning och även beroende av sällsynta jordartsmetaller men jag tror att de kommer räcka tills dess organiska batterier även blir möjliga för fordon. De är ju redan enligt forskare på Harvard redo att om 3 år användas i hushåll för att lagra energi i flera dagar o därmed hantera solcellernas och vindsnurrornas akilleshäl".

   När det gäller livscykelanalys av batteriet, läs studien Riga tipsade om, det har gått igenom just det och nej det leder inte till högre utsläpp än en vanlig bil när det sammanvägs med övriga utsläpp/resurskostnader jämfört med en bensin/dieselbil.

   Mvh
   Johan

   Radera
  2. Del 2 i mitt svar:

   VW o Toyota??! Det är väl klart att biltillverkare som producerar 10 miljoner bilar per år var och tjänar sina pengar på underhållskostnaderna för bensin/dieselbilar som har en tendens och gå sönder lite oftare...inte satsar på elbilar! För Toyota som länge legat i täten av hybridutveckling sitter man fast i gammalt tänk och tar hellre omvägen via bränsleceller trots att infrastruktur, effektivitet mm, mm inte har en suck mot en elbil. Många biltillverkare kommer få anpassa sig eller gå under. Tro inte en sekund på att VW o Toyota blir ledande biltillverkare i framtiden med den struktur och konservativa kultur som nu präglar deras tänkande.

   Ärligt talat Martin, att peka på att de två bolag som efter GM är mest kritiska och rädda för elbilar ska få något genomslag o sen säga att därför är de en "återvändsgränd" är knappast ett argument för att elbilar inte kommer kunna bli mycket konkurrenskraftiga framöver. Allra helst när nybilsförsäljningen kommer minska och antalet nya bilar kan bli färre och ändå täcka behovet.

   Fundera lite innan du skjuter av elbilssalvorna som om det vore ett självändmål.

   Mvh
   Johan
   Radera
 4. Denna blogg är utmärkt för att förklara sambandet mellan olja och ekonomisk tillväxt!
  Men tyvärr så läggs för mycket energi på teknisk grandiositet som t ex. Teslas bilar och andra fantasier!

  Peakisten

  SvaraRadera
 5. Nja elbilar kommer som jag ser det nu med stor sannolikhet att fortsätta öka. Det satsas mer nu under ett par år på utveckling av batterier än under de föregående 100 åren. Tar ett citat från Ny Teknik på nätet idag:

  "Enligt Xinhua, den statliga kinesiska nyhetsbyrån, arbetar Tesla med grafenbaserad batteriteknik som skulle kunna ge företagets personbilar en räckvidd på 80 mil mellan laddningarna."

  Tycker att vetskapen

  att dagens fossilbilar ger större vinst i service och reservdelar än ursprungsförsäljningen
  att en elbil är enklare teknisk och alltså behöver färre komponenter
  att nya och många gamla tillverkare satsar hårt på stegen mot fullt autonoma bilar.

  Leder till att nya fossilbilar minskar snabbt och nya rese- och ägarmönster ersätter äldre.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 6. Ledsamt Johan om du uppfattar det som om jag: "Skjuter av elbilssalvorna som om det vore ett självändamål"! Har verkligen "funderat lite innan" jag skriver även om det kanske inte verkar så. Det finns dessvärre alldeles för mkt som talar emot den utveckling för elbilen som ni förespråkar än som talar för. Vi lär nog inte nå ngn concensus kring elbilens framtid, möjligen är vi överens om att bilen som privat egendom har peakat, bilarna oavsett bränsle rullar färre mil och antalet som skaffar körkort minskar. Ska vi få behålla bilen behöver vi tänka lite längre än till ny teknik och el som bränsle. T ex gemensamt nyttjande av bilen genom bilpooler, kanske generell hastighetsbegränsning till 70 km/h, begränsad körsträcka etc. Det svåraste att övervinna blir nog bilen som potensförlängare och statussymbol. En bil är ju så mkt mer än ett nyttoföremål den timme av dygnet den rullar! Men den som lever för se! Ser fram emot att få läsa er bok.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Självfallet ska vi tänka längre än ny teknik och bränsle och produktion av fler bilar och prylar. Jag tror du framförallt vill avråda från att framställa elbilen som en helig ko och bilen generellt som resursslösare och det råder det inget tvivel om idag. Men jag tror vi kan vara överens om att om vi står för valet (vilket många nybilsköpare gör och kommer göra i flera år till) att producera en ny bil för användning av många människor är en elbil bättre än en diesel/bränslebil (med en livscykelanalys), om elbilens livslängd är minst 10 år och elen kan fås från effektiva kolkraftverk eller som från en mix av förnyelsebara energikällor och endast delvis smutsiga fossila energikällor som kol. Poängen är att verkligheten tillfälligt måste mötas med kompromisser även om de inte speglar den framtid och den snabba omställning vi vill ska ske omgående.

   Mvh
   Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.