2014-10-06

Oljepriset ner -långsiktig trend och problem för oljeindustrin?

På tre månader har världsmarknadspriset på olja (Brent crude) fallit från 110 dollar per fat till 92 dollar per fat, eller med med ca 19,5 %. Det har spekulerats vilt om orsakerna och hur oljepriset ska utvecklas framöver.

Oljepriset de senaste tre månaderna, Brent Crude

Graf från Nasdaq


Det vanligaste förklaringarna är att "driving season" i landet som konsumerar mest olja i världen, USA är över. Att Europa med lågkonjunktur minskat sin efterfrågan på olja, att amerikaner kör bränslesnålare bilar och därmed konsumerar olja, att färre skaffar bil i Europa, att ökad produktion av olja i USA och Kanada skapat ett överskott av olja på marknaden som OPEC inte lyckats påverka med minskad produktion. Eller mer ovanliga förklaringar Finns förstås många fler...

I ett hörvärt program av Financial Sense Newshour, gick värden Jim Puplava i lördags igenom just oljeprisets fall de senaste månaderna och vad man kan vänta sig framöver. Puplava tog upp flera saker som gör att man inte ska räkna med att oljepriset faller mer än kanske cirka en månad till.

Puplava pekade bland annat på att under sommaren är det många raffinaderier i tex USA som sysslar med underhåll och reparationer och inte använder olja i alls samma omfattning som under vintern. Raffinaderierna gör i regel inte sina största beställningar av olja förrän just den period vi nu går in i. Oljeanvändningen och priset på till exempel eldningsolja brukar därför stiga kraftig under höst/vintermånaderna.

Priset på eldningsolja för amerikanska hushåll oktober-mars, 1990-2014


I grafen ovan kan ni ser hur priset på eldningsolja, under perioden oktober-mars stigit sedan 1990 till oktober i år. En trend som knappast kommer vända i år då, som Puplava nämner, vintern väntas bli kall i östra och centrala USA enligt amerikanska meteorologer.  

Det är även värt att påminna om att oljepriset stigit stadigt sedan tex 2004 då det låg på under 50 dollar per fat och sedan 2011 legat på en mer eller mindre konstant nivå över 100 dollar per fat. Att hävda att några månader under 100 dollars-strecket är tecken på långsiktig trend är högt osannolik för att inte säga löjlig.  

Oljepriset Brent crude (dagspris), oktober 2004 - oktober 2014 

Graf från Nasdaq

Även om det kan vara intressant att fördjupa sig i orsakerna till det fallande oljepriset är konsekvenserna av ett fallande oljepris desto viktigare. Det talas nämligen väldigt lite om hur den långsiktiga oljeproduktionen och därmed det långsiktiga oljepriset påverkas av hur länge oljepriset ligger kvar på dessa nivåer, under 100 dollar per fat.

Som vi skrivit om många gånger tidigare på denna blogg kräver tex den okonventionella oljeutvinningen från oljesand och skiffer ett oljepris som ligger en bra bit över 100 dollar per fat för att oljebolagen överhuvudtaget ska kunna täcka sin utvinningskostnader. Oljesanden i Kanada kräver tex ett oljepris på över 113 dollar per fat för att gå med vinst.

Den omtalade skifferoljan i USA har trots oljepriser på över 110 dollar per fat de senaste åren orsakat en skuldsättning bland 61 av USA:s största skifferbolag, på 163,6 miljarder dollar, bara under det första kvartalet i år.

Med andra ord har oljebolagen STORA problem med lönsamheten på en prisnivå långt över nuvarande nivå. Ok, varför är detta ett problem för oljeproduktionen framöver?

Då oljepriset faller tvingas oljebolagen dra åt svångremmen och minska på investeringar i ny oljeproduktion. Detta innebär att den okonventionella oljeproduktion som har fullt upp att hålla takten med nedgången i befintliga oljefält, kommer efter i produktionen längre fram. Det tar tid att få få infrastruktur på plats och få igång produktionen i nya fält, tid man inte har på en marknad som kräver olja på måndag och inte på en torsdag några månader eller år senare.

Oljepriset kan med andra ord väntas stiga betydligt snabbare och nå ny rekordnivåer som en konsekvens av att de lägre oljepriset nu gör investeringarna och satsningar på ny oljeproduktion minst sagt olönsam.    

Det här får känningar inte bara hos de multinationella oljebolagen som tar på sig högre skulder för att kunna betala ut lika mycket till sina aktieägare. Hos länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är ett kraftigt fallande oljepris en potentiell katastrof för statsmakten som idag helt kontrollerar/underhåller sin befolkning genom att subventionera allt från bränslepriser till i stort sett hela landets välstånd genom växande intäkter från oljeexporten.

Saudiarabien behöver stigande oljepriser, inte bara för att täcka ökande kostnader för en växande befolkning som vill ha ett större välstånd och konsumera mer prylar. Även länder som Saudiarabien ägnar sig i större utsträckning åt okonventionell utvinning som djuphavsborrning och vilket kräver ett oljepris på en bra bit över 100 dollar per fat...

Återstår att se hur oljepriset ser ut om några månader men ett lågt oljepris är sannerligen ett dilemma för oljeindustrin. 

2 kommentarer:

  1. Det finns ett strategiskt val från OPEC att hålla utbudet på en hög nivå, för att göra sig själv till vinnare och sänka en del av de nordamerikanska bolagen. Så håll i hatten och invänta ett tradingintervall som håller sig runt 55-65$ / fat under några månader, med möjliga dagsutblås i marknaden ned till under 50$. Med andra ord; -köp när det ser som jävligast ut och behåll, så är vi uppe i 100$ inom 2-3 år.
    / Tradaren

    SvaraRadera
  2. Formuleringen "Att hävda att några månader under 100 dollars-strecket är tecken på långsiktig trend är högt (!) osannolik för att inte säga löjlig." är förstås fortfarande korrekt. Ändå börjar det väl bli dags att kommentera det som trots allt nu ser ut att vara mer ihållande än bara någon enstaka månad, alltså ett oljepris under 60 dollar fatet. Är det så enkelt att det innebär att många projekterade källor nu kommer att skjutas upp med högre pris som följd… Tror knappast det. Vad det lägre oljepriset visar är att den globala oljemarknaden är väldigt långt ifrån ideal och beror mer på allianser och olika producenters likviditetsbehov än utbud och efterfrågan. Hela peak-oil-tanken blir då lite skev. Det handlar snarare om peaks-and-pits-oil

    SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.