2015-03-31

Georgetown bryter traditionen i oljestaten Texas

När vi skrivit om Texas på den här bloggen har det mest handlat om olje- och gasutvinningen i delstaten och då särskilt utvinningen från skifferformationer. Bland annat har vi skrivit om hur man via NASA:s satellit kan se värmen från den skiffergas gas- och oljebolagen låter facklas bort vid sina anläggningar.

Något som leder till ännu okända mängder utsläpp av koldioxid (vid eldande av metangas blir det koldioxid). Värt att nämna i dessa sammanhang är även den ökade förekomsten av jordbävningar i Texas vars koppling till den ökade skifferutvinningen av olja och gas nu är vetenskapligt bevisad.  

Texas har även figurerat när vi rapporterat om testanläggning av den så kallade Hyperloopen som ska byggas i delstaten.

Men i detta inlägg ska vi lyfta lite positiva nyheter från USA:s oljemecka och tillika rikaste delstat. För även om många förstås arbetar inom oljeindustrin börjar allt fler Texasbon inse att oljan inte kommer vara för evigt och elpriserna faktiskt stiger. Företag och medborgare, ja till med politiker har börjat leta alternativ som ska kunna överleva framtida finans- och energikriser.

Ett sådant exempel är den lilla staden Georgetown i centrala Texas. Här bor runt 30 000 invånare. Via Nick Cunningham på Oilprice.com uppmärksammas vi nämligen på att staden inom kort kommer generera 100 % av sin el från vind och solenergi.

Georgetown ska köpa el från en egen gigantisk solcellsanläggning som ska byggas och stå färdig 2016. Sedan tidigare har man även tecknat en överenskommelse om att köpa el från vindkraft vilket gör att staden kan göra sig helt oberoende av el från naturgas, kol, olja eller kärnkraft.  

Georgetown, Texas en stad som börjat ställa om


Karta av wikipedia användare: "25or6to4" 

Ofta vill Texas framhäva sig som den mest liberala delstaten i USA, där företag med lite byråkrati ska kunna etablera sig på lika villkor och även har relativt låga skatter. Men som elbilstillverkaren Tesla Motors fått erfara gäller detta inte bilindustrin och oljeindustrin som har ett hårt grepp om Texas. Kapitalstarka lobbyistgrupper stödjer etablerade bilåterförsäljare som inte fokuserar på att sälja elbilar. Tesla säljer nämligen sina bilar direkt från företaget utan att gå via återförsäljare.

Men precis som i många andra delstater i USA, ja och i andra länder för den delen, har även ett fåtal gigantiska elbolag mer eller mindre monopol på elmarknaden men detta är även det något som håller på att så sakteliga luckras upp. Många nya mindre och medelstora spelare som satsar på förnyelsebart lockar nu med i första hand låga elpriser som oftast även kan bindas under lång tid. Detta lockar allt fler amerikaner som fått uppleva stigande elpriser de senaste åren trots stigande skiffergasproduktion i landet.

Under en tuff vinter 2013 fick många amerikaner i Nordöstra- och centrala delarna av USA uppleva gasbrist i form av otillräckliga leveranser av propangas. Detta bland annat pga hög gasexport och gasbolag som begränsade lagerhållningen pga att de låga gas priser som råder i USA, gör det svårt att att få lönsamhet vid försäljning på den inhemska marknaden. Propangas används av miljontals amerikanska hushåll för uppvärmning som vid gasbrist en tuff vinter inte alltid kan hitta alternativ, särskilt till låga priser.

Stigande elkostnader för amerikanska hushåll 
    Källa graf: EIA

Georgetowns satsning är bara ett av många exempel på städer i USA som väljer att investera i förnyelsebart framför fossilt och kärnkraft. Men att det sker i just Texas har ett stort symbolvärde. Kanske reflekterar det även början på en förändrad politisk syn vad det gäller satsningen på sol och vind som i det republikanska lägret fått lite plats, minst sagt.

Oilprice/Cunningham pekar på i att delstaten North Carolina där det idag i praktiken är omöjligt att etablera sig för elbolag som satsar på förnyelsebart pga regelverk och lagar, har en republikansk ledamot gått i bräschen för ett lagförslag som ska förändra detta i grunden.

En förändring är helt klart i vardande. Men kanske det inte är så konstigt, när priset på el från sol och vind kan kontrolleras av konsumenten själv. När det framöver dessutom kommer vara möjligt att lagra sin egen el är det säkert också många som lockas då det blir allt mer vanligt med strömavbrott och stormar i USA.          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.