2015-03-09

Kampen mot klockan, produktion VS lönsamhet

Är man inte så insatt i hur dagens oljeutvinning och oljemarknad fungerar är det lätt att man kliar sig i huvudet just nu. Oljepriset har halverats sedan i början av sommaren, antalet aktiva oljeriggar som används för ny utvinning har fallit kraftigt och många oljebolag har svårt med lönsamheten.

Samtidigt har marknaden mer olja att erbjuda nu än vad som efterfrågas och produktionen fortsätter att öka, åtminstone i USA.

Det viktiga att komma ihåg är att oljebolag tar stora lån i hopp att få lönsamhet flera år senare, då man räknar med högre efterfrågan och högre oljepriser. När utvinningen börjat i en skifferbrunn är det inte bara att stänga av en kran och dra på den igen när efterfrågan ökar igen. Med risk för att trycket i brunnen faller och behovet av att flytta riggar och utrustning till nästa område, fortsätter oljebolagen att utvinna oljan fortast möjligt.

Problemet är nämligen att den genomsnittliga produktionsnedgången för en oljebrunn i USA:s 7 största skifferformationer (som tillsammans står för 89 % av USA skifferoljeproduktion) ligger på mellan 60-91 % bara de 3 första åren. Detta enligt den mest omfattande studien som gjorts om USA:s av skifferolja och skiffergas, av geologen David Hughes.

Det vi ser nu är alltså en kamp mot klockan, där det gäller att producera så effektivt och snabbt som möjligt i hopp om att få lönsamhet längre fram. Eftersom antalet aktiva riggar nu minskar kraftigt skickas de som ännu är i tjänst dit de bär mest frukt och de brunnar som redan är satt i produktion hålls igång även om alla knappast är lönsamma med ett oljepris på runt 60 dollar per fat.

Ligger oljepriset kvar vid dessa nivåer kommer vi sannolikt börja se en fallande produktion i USA igen inom två år då produktionen i befintliga brunnar faller så snabbt och inte tillräckligt många nya kommer i produktion när antalet riggar dras in. Investerare och långivare kan även komma rikta sitt kapital åt annat håll om de inte får avkastning för sina investeringar.

Nedan finner ni en pedagogisk film av amerikanska Bloomberg som fångar en del av problematiken.

3 skäl till att oljeproduktionen inte minskar trots minskat antal aktiva riggar
Klicka på bilden eller här för att komma till videon. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.