2014-07-09

Ny forskning bekräftar: Skifferutvinning kan orsaka jordbävningar

Som vi skrivit om många gånger på denna blogg innebär skifferutvinningen av gas och olja trubbel på många plan och är inte en hållbar lösning på vårt fossila energiberoende.

Senaste vi rapporterade om den så kallade skiffer-revolutionen i USA skrev vi bland att skulderna för skifferutvinningen det första kvartalet i år uppmätte 163,6 miljarder dollar och att skuldsättningen hos 61 av USA:s skifferbolag dubblerats de senaste åren. 

Vi har även kunnat konstatera att den utvinningsbara skifferoljan i USA nyligen skrivits ner med 60 % mot tidigare uppskattningar gjorde av den amerikanska energimyndigheten EIA.

Nu får vi dock anledning att "gå under jorden" och uppdatera vår tidigare rapportering om kopplingen mellan skifferutvinningen i USA och en ökad förekomst av jordbävningar i dessa områden .

Tidigare har bland annat forskaren Robert Howarth vid Cornell University kunnat visa att utsläppen från skiffergas leder till ökade utsläpp av växthusgaser, inte minskade. Howarths team har visat att skifferutvinning till och med kan vara mer skadlig för klimatet än kolutvinning. Vid utvinning av skiffergas lämnas gasbrunnar nämligen att brinna (så kallad flaring) då lönsamheten kräver att man raskt flyttar riggar och personal vidare och därför inte har tid eller råd att stänga till brunnarna ordentligt. Metangas är som bekant en långt mer kraftfull växthusgas än koldioxid som kolkraftverken primärt puffar ut.  

För den som missat det kan vi påminna om att metangas som brinner och sipprar rakt upp i atmosfären från skifferutvinningen kan observeras från rymden tack vare en av NASA:s satelliter.  

Men nu till saken. Sedan tidigare är det vetenskapligt belagt att när delstaten Oklahoma i USA 2011 drabbades av den största jordbävningen som uppmätts, 5,7 på richterskalan, var den främst orsakad av att överskottsvatten som blir över under olje -och gas utvinningen måste pumpas ner i marken i speciella brunnar. Vattnet i dessa brunnar har ingenstans att ta vägen och kan leda till jordbävningar.

Studien som gjordes av Institute of Geophysics vid University of Texas visade bland annat att:

"data från tillfälliga seismografiska mätstationer har identifierat 62 små jordbävningar, där nästan alla förekom nära brunnar för utvinning av olja eller vatten. I Dimmit County, Texas, förekom 21 av 22 jordbävningar inom 10 kilometers avstånd från brunnar som tidigare användes för att producera vatten för fracking och jordbruket" 

Nu har ny forskning kommit, denna gång från Cornell University som publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science som bekräftar kopplingen mellan utvinningen av skifferolja och skiffergas med ökad förekomst av jordbävningar. Studien tyder på att den utvinningsmetod som används för att utvinna skiffergas och skifferolja orsakar jordbävningar.

När marken först spräcks upp i ådror under marken genom frackingmeteoden och en blandning av miljontals liter vatten och kemikalier sprutas ner med högt tryck i marken händer inte så mycket. Men i steg två när vattnet ska kommer upp till ytan igen triggas jordbävningar igång.

I delstaten Ohio har beslut tagits om att stänga ner flera brunnar som tros vara direkt kopplade till jordbävningar. Läs mer i en artikel på Financial Sense.  

Så förutom att orsaka hälsofarliga föroreningar i grundvattnet, ökade klimatutsläpp, ekonomisk olönsamhet som får investerare annat än Onkel Sam själv att dra öronen åt sig, kan vi ni med stor säkerhet även lägga till jordbävningar för listan av det godis som skifferutvinningen erbjuder men aldrig nämns i marknadsföringen...

Just det, glömde det viktigaste: Skifferutvinningen innebär högre oljepriser då utvinningen ersätter konventionellt minskande produktion, den senare som till skillnad mot skifferoljan och skiffergasen är en relativt billig olja och gas. Dyrare olja= svagare ekonomisk tillväxt och sedermera krympande ekonomi enligt dagens modell.

Måste väl finnas något mer vettigt än skifferolja och skiffergas eller hur?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.