2015-09-12

Frakt med luftskepp vilar på ohållbar luft

I måndags sände vetenskapens värld ett program som fokuserade på möjligheterna
att i framtiden kunna använda luftskepp klimatsmart och hur de skulle kunna konkurrera med flyg och lastbilstransporter av gods.

Vi reagerade dock på att programmet bara skrapar på ytan av problemen med luftskeppen. För om de ska vara klimatsmarta och kunna räknas hem ekonomiskt är det minst sagt tveksamt hur varken väte eller helium ska göra det möjligt.

Helium bildas förvisso i stora mängder i jordens innandöme men det mesta sipprar ut i atmosfären i extremt okoncentrerade doser. Hittills har vi därför framställt helium ur naturgas där förekomsten är högre och lättare att hantera. Men naturgas är en fossil energikälla som är en ändlig och som blir allt dyrare att utvinna.

Vätgas då? Även vätgas utvinns idag främst från naturgas. Den kan framställas genom elektrolys men det är mycket ineffektivt och dyrt. Däremot kan det vara intressant att framställa vätgas i små skala ur biogas men vi tvivlar dock på att detta räcker för storskalig framställning för att luftskepp ska kunna transportera gods. Om någon räknat på detta, får de gärna kommentera.  

Naturgasen som i huvudsak består av metangas är dock inte klimatsmart. Vid utvinningen av naturgasen sipprar det ut metangas och vid förbränningen bildas koldioxid. En ökad efterfrågan på helium eller vätgas skulle därför leda till en ökad utvinning av naturgas och därmed ökade utsläpp av växthusgaser.

Enligt en rapport för brittiska Department of Energy and Climate Change från 2013 bidrar konventionell naturgasutvinning som används för elproduktion till mindre utsläpp än skiffergas men bidrar ändå till ökade utsläpp. Rapporten som professor David MacKay och Dr. Timothy J Stone står för visar att skiffergasutsläppen endast slås av utsläppen från kolkraftverk vid deras livscykelanalys.


Utsläpp från naturgas i olika former samt kol
Diagram ovan är hämtat från rapporten "Potential Greenhouse Gas Emissions Associated with
Shale Gas Extraction and Use", David MacKay och Timothy J Stone, Department of Energy and Climate Change, 2013, sida 5

Samtidigt har vi tidigare skrivit om hur forskaren Robert Howarth och sina kollegor vid Cornell University visat att över en 20 års period bidrar skiffergasen med mer växthusutsläpp/gaser än både kol, konventionell naturgas och olja! Vidare visar Howarths uträkning/estimering att över 100 år är skiffergasen lika stor utsläppsbov som kolet och värre än den konventionella naturgasen.

Naturgas och med den ekonomisk lönsamhet i storskalig helium/vätgasproduktion är därför luftskeppens största fiende, inte huruvida de riskerar brinna upp i luften likt Hindenburg (som troligen brann upp i huvudsak på grund av dåligt säkerhetstänkande och brandfarligt material).

Visst hade det varit trevligt med luftskepp som kunde ersätta långväga transporter med flyg och lastbil men så länge det ska ske med vätgas eller helium går det knappast att räkna hem på miljömässiga eller ekonomiska grunder.

Men kika gärna på vetenskapens världs program om luftskepp och fundera själva.

Klicka på bilden för att komma till programmet eller här

6 kommentarer:

 1. Mängdmässigt är ditt resonemang ungefär som att peak oil kommer att utplåna dieselfordonen genom brist på smörjolja. Vätgasförbrukningen är låg och det värsta problemet förblir manövrerbarheten i stark vind.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra Magnus fast det finns också många verksamheter som hotas av luftskepp!

   Vätgas är brännbart men inneslutet med svårbrännbart hölje utomhus inte särskilt farligt. Priset på vätgas är 30-40 ggr lägre än helium och ger lite större lyftkraft. (Bästa lyftkraft skulle vara vakuum men det är svårt att innesluta utan att höljet blir tungt)

   Jag kan tänka mig att autonoma eldrivna luftskepp för tunga lyft snabbt kan bli lönsamma. Det första luftskeppet La France 1884 hade en elmotor på 9 hästkrafter och färdades i 20 km/h. På nya luftskepp som är eldrivna är det lätt att placera solceller.

   Den första stora olyckan som fångades på film skedde med det största luftskeppet Hindenburg och visades sedan på all världens biografer med resultatet döden för luftskepp som transportmedel. De flesta passagerarna överlevde. Orsaken till katastrofen var förmodligen det eldfängda höljet men visst brann vätgasen som fick all skuld.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Hej! Har tänkt i samma banor. Autonoma luftskepp med elmotorer i kombination med solenergi kan vara riktigt intressant så länge vätgasen inte bygger på tillgång till naturgas och därmed ökar utsläppen. Autonoma luftskepp till otillgängliga platser eller som ersättning till viss gods med lastbil minskar även risken för att människor skadas vid en eventuell olycka.

   Mvh

   Johan

   Radera
  3. @Magnus
   Vad jag är emot är att framställa något för klimatsmart utan en ordentlig livscykelanalys. Luftskepp kan verkligen vara intressant men om vi leker med tanken att de faktiskt slår igenom på bred front är behovet av vätgas enormt. Starka elmotorer kräver inte särskilt stora batterier + generator som i kombination med solceller bör kunna hantera även starka vindar så det är nog det minsta problemet.

   Men låt oss säga att vi har en överkapacitet på elproduktion från säg en stor solkraftanläggning som använder elektrolys för att framställa vätgas, ja då kan det möjligen bli intressant. Jag är bara tveksam till hur uppskalningen av luftskepp till ekonomisk lönsamhet och bibehållen nettovinst ska kunna stå sig mot järnväg, fartyg och andra framtida eltransporter som ehighways o liknande. Att vi snart har autonoma drönarleveranser för paket på till kanske 4-5 kg från Amazon o ja kanske pizzerian tvivlar jag inte på dock.

   Mvh
   Johan

   Radera
 2. Just gasen för lyftkraft är nog det minsta problemet. Den åtgår ju inte och skulle kunna användas i århundraden om man är lite rädd om den.

  Däremot tror jag båt är enklare och effektivare om man skall flytta större volymer.
  Ett luftskepp fångar ju vinden rätt bra om den skall ha någon lyftkapacitet och då blir det dyrt att ha stora motorer som orkar resa mot vinden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Båtar har fortsatt betydelse för stora transporter över vattenytor. Luftskepp behövs för att lyfta tunga ting högre upp än vattenytan. Speciellt om det inte finns väg fram till adressen. Byggnation i allmänhet och speciellt vindkraftverk kan ha stor nytta av luftskepp.

   Har vi bara energi kan vi tillverka mycket vätgas av vanligt vatten. Helium är lite besvärligare.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.