2015-09-14

Handelsmän som odlar frön av tvivel

Sedan några dagar finns nu en mycket sevärd dokumentär att se på tuben: "Merchants av doubt". Titeln är hämtad från den eminenta boken med samma namn som är skriven av Naomi Oreskes och Erik M. Conway.

Oreskes är historieprofessor vid Univsersity of California (UCLA) och bland annat känd för hennes vetenskapliga studie "Beyond the ivory Tower" som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science. En studie som citerats av många i kampen för en saklig diskussion när det gäller forskningen inom klimatfrågan. Erik M. Conway är historiker vid NASA:s Jet Propplsion Laboratory.

Vi vill i första hand rekommendera boken Merchants of Doubt som bjuder på många skakande exempel på hur fakta kan manipuleras och framställas felaktigt av ett fåtal kända personer genom Pr-byråer. Syftet är att skapa tvivel och debatt inom olika forskningsområden där det kanske 99 % råder enighet om de centrala slutsatserna. Att sälja dåliga och hälsofarliga produkter går ju bra om det finns tvivel om att de faktiskt är dåliga. Eller annorlunda uttryckt: Så länge de flesta människor inte vet om att det finns överväldigande evidens för en produkts skadliga effekter på människa och natur- kan de säljas i massiv skala.

Merchants of doubt

I vår bok Olja för blåbär -Energi, Makt och Hållbarhet hänvisar vi bland annat till Oreskes och Conways bok. Nedan kan ni läsa ett utdrag ur kapitel 5 "Nordsjön -Oljeskatter som försvinner" som handlar just om att odla tvivel när det gäller kunskaper om Peak Oil. Avsnittet handlar om hur en förnekelserapport om Peak Oil kunde få så skrivas så okritiskt utan någon hänvisning till rådande forskning i ämnet. Rapporten skrevs och presenterades Øystein Noreng -norsk ekonom och professor i Petroleum Economics and Management vid BI Norwegian School of Management i Oslo.

Citat ur Olja för blåbär -Energi, Makt och Hållbarhet:
"Hur Finansdepartementet kunde godkänna en rapport med så fundamentala brister och utan någon som helst vetenskaplig granskning kan först tyckas märkligt. Framför allt hur denna rapport kunde få skrivas på uppdrag av en ekonom med en uppenbar intressekonflikt att skriva den sakligt. Varför lät man inte exempelvis en ekonom (som inte kom från oljeindustrin) och en geolog tillsammans skriva? Det hade kunnat ge ett helhetsperspektiv med vetenskaplig tyngd. Norengs presentation i Rosenbad pekar otvetydigt på att det funnits ett ekonomiskt eller politiskt intresse att undvika kritik, offentlig debatt och granskning kring ett problem som man vet kommer tvinga fram stora ekonomiska och politiska förändringar. På detta sätt odlar man missvisande frön av tvivel om problemets innebörd för att skapa en helt annan, egentligen irrelevant, debatt.
Om det råder debatt och tvivel om problemets natur, krävs heller inga tydliga åtgärder eller någon offentlig diskussion för att hantera det. Det här är en känd och effektiv taktik och var precis den som tobaksindustrin använde sig av under 1950- och 1960-talen. Efter genomgång av tobaksindustrins egna dokument har det framkommit att industrins egna forskare redan i början av 1960-talet inte bara visste att rökning orsakade cancer, utan också att nikotin var beroendeframkallande. Trots detta förnekade tobaksindustrin detta långt in på 1990-talet och drev sina mest omfattande reklamkampanjer för rökning under 1950- och 1960-talen, precis under den period när överväldigande forskningsrapporter kom fram till ett tydligt samband mellan rökning och cancer och försämrad hälsa. Genom att anlita mycket skickliga PR-byråer och nyckelpersoner med stort inflytande i forskarvärlden och med ekonomisk och politisk uppbackning, skapade man alltså debatt i en fråga som det bland forskare rådde konsensus kring. 
När det gäller Peak Oil slås man av likheterna. De flesta geologer, seriösa forskare, ekonomer och säkerhetsanalytiker är eniga om att Peak Oil är ett geologiskt fenomen som vi måste förhålla oss till och som innebär stora utmaningar för människans fortsatta energitillgång och därmed ekonomiska utveckling. Enligt alla dessa måste vi anpassa oss till denna nya verklighet i tid genom att bygga en ny infrastruktur och en ekonomi som inte är beroende av ökad tillgång till fossila bränslen. Just nu råder det en vilseledande debatt som drar allmänheten bort från den kunskap som krävs för handling och den politiska och ekonomiska förändring som måste ske för att världens minskade oljeexport ska kunna hanteras utan stora anpassningsproblem".
Norengs märkliga presentation i Rosenbad bevittnade vi på plats och har vi skrivit om tidigare. Även riktiga professorer som Tad Patzek har smulat i sönder Norengs påståenden.  

Har man inte tid eller känner att engelskan inte är tillräcklig kan man med fördel se den prisbelönta regissören Robert Kenners dokumentär nedan istället:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.