2016-05-22

En kanadensisk svart svan och andra dolda svanar rör om i oljedammen

För knappt en månad sedan skrev vi att vi väntade ett lägre oljepris och kanske en lagrings- och raffinaderikris i USA kopplad till landets oljeutvinning. Detta får vi nu anledning att revidera. Mycket har hänt sedan dess och kanske av störst betydelse är att en kanadensisk svart svan seglat fram i oljedammen.

Oljemarknaden är precis som världsekonomin mycket känslig just nu och vindarna vänder fort samtidigt som nya mörka moln tornar upp som inte fanns i sikte innan. Det är därför svårt att säga något säkert om tex oljeprisets kortsiktiga utveckling. För en månad sedan tydde dock överfulla lager, Irans ökade oljeproduktion/export och otaliga oljetankers som väntade på att komma till hamnar för att pumpa över det svarta guldet, på att priset snarast skulle ner.

Nu är det mer osäkert men flera tunga indikatorer tyder på att priset ska fortsätta uppåt de närmaste sommar-månaderna. De tre främsta stavas Kanada, Nigeria och Venezuela.  

Det råder delade meningar om hur exakt hur stort överskottsproduktionen av råolja är på världsmarknaden just nu men den ligger sannolikt på runt 1,5 miljoner fat per dag. I tidigare inlägget skrev vi att Internationella energiorganet IEA i sin senaste prognos reviderat ner överutbudet för andra halvan av detta år till 200 000 fat per dag de två sista kvartalen och pekade då främst på amerikanska skifferproduktionen.

Inte så konstigt, bara 2015 blev 48 amerikanska olje- och gasbolag bankrutt som en följd av för höga utvinningskostnader relativt ett lågt oljepris och många fler väntas i år. Investerare med skräpobligationer i dessa bolag sitter än så länge till synes kvar men produktionen väntas alltså av IEA att döma stängas ner på många håll i USA under andra halvan av detta år.     

Kanadas oljesand hotas av en brand- förlorar 484 miljoner kr varje dag

Men bortsett från en väntad minskad produktion från USA har grannen i norr dykt upp som en oväntad faktor. De gigantiska bränderna som ännu drabbar den kanadensiska delstaten har tvingat en rad oljeproducenter att stänga ner sin verksamhet med följden att landet de senaste veckorna gått miste om cirka 1,2 miljoner fat mer dag. Detta innebär att den Kanadensiska oljeekonomin går miste om runt 484 miljoner kronor varje dag räknat på ett oljepris på 48,4 dollar per fat, mätt i nordamerikaska prissätningen WTI. 

Kanada som till skillnad mot USA, producerar tillräckligt med olja för sitt eget behov och är nettoexportör av olja med en export på cirka 3 miljoner fat olja per dag, varav 2/3 är nettoexport. Exportbortfallet på grund av branden, innebär därför att 60 % av landets viktigaste intäktskälla nu för tillfället är stoppat. 

Detta innebär i sin tur att nästan hela det beräknade överskottet på världsmarknaden räknat i produktion per dag är utraderat, åtminstone tillfälligt på grund av branden i Kanada. Något som inte minst drabbar USA dit i praktiken all kanadensiska oljeexport går. USA har dessutom fler och större raffinaderier som kan ta hand om den mycket tunga olja som utvinns ur den kanadensiska oljesanden. Vilket gör att Kanada måste importera färdiga oljeprodukter som bensin och diesel från USA trots att man utvunnit oljan själva (förklarar varför Kanada exporterar mer olja än landet behöver för eget behov).  

Illustrationen ovan är skapad tillsammans med illustratören Anna Westin för vår bok Olja för Blåbär -ENERGI, MAKT & HÅLLBARHET

Venezuela och Nigeria kan få plus att gå till minus på oljemarknaden  

Det är värt att påminna sig om, igen och igen att trots oljeprisraset sedan 2014 och en oljeindustri i kris samtidigt som det råder ett överskott av olja på marknaden just nu, är överskottet väldigt skört och litet. Viktigast av allt: Världen har aldrig efterfrågat mer olja än nu och förutom Kanada och USA har det dykt upp två andra producenter som kan bidra till att överskottet snart blir ett underskott.

Så sent som den 16:e maj hade Nigerias oljeproduktion fallit med 800.000 fat per dag som en följd av attacker mot landets viktiga oljefält i södra delen av landet. Parallellt håller utvecklingen i Venezuela på att urarta fullständigt något som bloggrannen Flute rapporterat flitigt om. Tappar Venezuelas president Nicolas Maduro och landets försvarsmakt kontrollen över oljeproduktionen och/eller transporten av oljan från landet skulle det spä en möjlig bristsituation ytterligare.

Energianalytikern, investeraren och hedgfundmanagern Erik Townsend menar i sin senaste podcast MacroVoices att slår vi samman den minskade produktionen i Kanada med Nigeria och Venezuela är det fullt möjligt att produktionen i dessa länder bidrar till ett produktionsbortfall på cirka 3,5 miljoner fat per dag. Drar vi bort tidigare nämnda överskottet på 1,5 miljoner per dag i världen har vi plötsligt istället ett underskott på 2 miljoner fat. 

Samtidigt konstaterar Townsend att oljelagren i USA:s viktigaste oljelager i Cushing, Oklahoma nu är uppe i 96,5 % och inte kan fyllas på mycket mer. Kommer denna olja kunna släppas ut på marknaden tillräckligt snabbt om brist uppstår och kan den raffinadereras? Eller kommer lagren fortsätta att fyllas på till bristningsgränsen?      

Jokern blir därför hur Saudiarabien och OPEC ska reagera på ett eventuellt underskott på runt 2 miljoner fat per dag. Hur mycket produktionskapacitet finns kvar och innebär möjligen det faktum att Saudiarabien nyligen bytte ut sin oljeminister att landet planerar en annan linje? Dvs har man tvingats överge strategin som förts sedan mitten av 2014 att överproducera olja för att tvinga ner priset och konkurrera ut främst amerikanska oljeproducenter som kräver ett oljepris på runt 60-70 bara för att täcka sina kostnader. 

De närmaste veckorna och månaderna blir verkligen spännande att följa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.