2016-05-30

Suvarna och lastbilarna blir fler men vi kör mer på biodrivmedel

Ett tema vi diskuterar en hel del i vår bok Olja för Blåbär är kopplingen mellan ökad dieselanvändning och svensk ekonomisk tillväxt mätt i BNP. Sverige som sedan 1970-talet slängt ut oljepannorna för uppvärmning av hus och fastigheter (och en hel del växthus) för att etablera kärnkraft och bygga ut vattenkraften.

Men idag kör vi istället fler kilometer per person med större bilar och lastbilar och importerar tex mer än hälften av vår mat med hjälp av främst lastbilar vilket gör att vi bara flyttat oljeberoendet och ökat sårbarheten för kriser som sker inom och utanför våra gränser.

Det blir därför intressant att läsa energimyndighetens nya rapport "Transportsektorns användning 2015" som ger både en positiv och negativ bild av utvecklingen. Trenden 2010-2014 har varit att energianvändingen för inrikes transporter minskat något men vände uppåt igen 2015 . Det förklaras med ökad andel persontrafik och lastbilstrafik som går på diesel. Tittar vi på dieselanvändningen utan låginblandning av biodrivmedel ökade den med 1 % mot 2014.

Det positiva är dock att transportsektorns andel biodrivmedel ökat med lika mycket som energianvändningen inom denna sektor ökat totalt. Fossila drivmedel inom inrikes transporter i Sverige minskade med 2,5 % och är nu nere på "bara" 84,2 %  av drivmedelsanvändningen inom transportsektorn.
Andelen biodrivmedel i vägsektorn nu uppe i 14,6 %
Graf från Energimyndighetens rapport "Transportsektorns Energianvändningen 2015" 

Men samtidigt har Sverige en mycket lång väg att vandra med sitt mer eller mindre totala oljeberoende inom transportsektorn.   

Energianvändningen för inrikes transporter i Sverige, fördelat på trafikslag 
               Graf från Energimyndighetens rapport "Transportsektorns Energianvändningen 2015"

Nedan följer en graf från Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet som är baserat på 2014 års siffror och visar Sveriges olika förnybara drivmedel inom transportsektorn.Det som sticker ut är Biodisel hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) -rosa, biogas -ljusblått och låginblandad Etanol orange-gult ovan.

Här blir det intressant att diskutera utsläpp eftersom Sverige 2013 tillverkade 19 % av denna HVO från importerad palmolja. Man kommer heller inte ifrån att vid förbränning av diesel bildas likväl koldioxid oavsett vilken råvara dieseln framställs av. Det finns alltså en risk att det snart bli brist på avfallsrester från mat- och skogsavfall och pappersmassa för framtställning av HVO. Något som sannolikt medföljer att andelen importerad palmolja ökar.

Ur ett energiförsörjnings- och krisberedskapsperspektiv är det dock positivt att den inhemska biodrivmedelsproduktionen ökar med tex både ökad produktion av biogas och biodiesel. Men än så länge körs inga maskiner helt på förnyelsebara råvaror utan HVO och annat utgör några procent i en övrigt fossilt dominerad dieselblandning. Även om det finns traktorer som kan köras på 100  % RME, rapsmetylester är vad vi vet det än så länge på experimentstadiet.

Att vi inte behöver drabbas av krig eller istormar för att drabbas av en kris och om det blir brist på diesel- och bensin-tillgången i Sverige, vittnar om inte annat bloggrannen Flute som rapporterat om bränsle och transportkrisen i Frankrike. Frankrike som för övrigt ändå är bättre rustat för åtminstone persontrafiken med beslut om att varje stad på 100.000 eller fler ska ha spårvagnstrafik...

HVO och andra biodrivmedelsingredienser kommer säkert öka. Detta är ett steg i rätt riktning men viktigare är att transportsektorn samtidigt inte fortsätter att växa med fler persontransporter och lastbilar för godstransporter.

Vad som saknas är planering för långsiktigt hållbara alternativ som Podcars/spårbilar. Detta är transporter som fungerar såväl inom som mellan städer och kan börja byggas med befintlig teknik till relativt låga kostnader. Just nu lägger Sverige istället fokus på planering av en höghastighetsbana Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Detta till kostnader som skulle kunna finansiera transportsystem i 20-talet städer/samhällen runt om i landet och komma många fler till del och stärka den lokala, regionala och nationella ekonomin långsiktigt. Vi behöver minska oljeberoendet, inte öka eller flytta det.

5 kommentarer:

 1. Vi har samtidigt en stor export av mat och oljeprodukter. Fast visst är det viktigt att få en snabbare frihet från beroendet av fossilt. TV tog upp kyckling fylld av antibiotika från Thailand. Tänk om man kunde få veta vad man äter när det är ute och inte hemma. Möjligen kan utvecklingen i rätt riktning skyndas på av våra enskilda frågor i affär och matservering.

  Nu ska jag dra ut de två tunnorna inför morgonen. Ena tunnan innehåller kompost till kommunen.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Visst raffinerar/förädlar vi olja som importeras och som exporteras för att säljs som färdiga bränslen i form av tex bensin och diesel men även när vi drar av det från importbehovet är vi likväl i praktiken helt beroende av importerad olja och färdiga bränslen (vi har ju ingen egen oljeproduktion). Detsamma gäller maten men där skulle importbehovet kunna minska avsevärt om det inhemska jordbruket var självförsörjande på biodrivmedel vilket är fullt möjligt om småskalig matproduktion samtidigt ökade i stor (ja enorm mot idag) omfattning.

   Men tex svenska Preem agerar på en internationell marknad och ST1 som vill framställa mer bioetanol av tex limpor kan inte göra det för att svenska marknaden inte kan ta emot deras volymer, istället säljs de i Finland. Detta berättade en av cheferna för ST1 för mig under Almedalsveckan i somras, för övrigt mkt medveten om Peak Oil.

   Verkligen positivt att kommuner börja inse möjligheterna med biogas från kompost och matavfall! Det är lågt hängande frukter av stort värde.

   Mvh
   Johan

   Radera
 2. Ja komposten ska bli gas för fordon.

  SvaraRadera
 3. Spårbilar och podbilar? Varför inte kalla det järnväg rätt och slätt? Järnvägar finns att rusta upp mellan de flesta städer redan
  Pendeltåg är väl ett bra namn på snabba persontransporter mellan samhällen som kan drivas med ström. Godståg är också ett bra namn på fordon som går på räls och kan transportera både mat och andra varor. Varför krångla till det. Andvänd det som redan finns. Det funka ju förr.

  SvaraRadera
 4. Spårbilar och podbilar? Varför inte kalla det järnväg rätt och slätt? Järnvägar finns att rusta upp mellan de flesta städer redan
  Pendeltåg är väl ett bra namn på snabba persontransporter mellan samhällen som kan drivas med ström. Godståg är också ett bra namn på fordon som går på räls och kan transportera både mat och andra varor. Varför krångla till det. Andvänd det som redan finns. Det funka ju förr.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.