2016-05-06

På bigårdsfronten mycket nytt!

Här kommer en uppdatering om hur det går med Johans biodling i Dalarna som snart är inne
på tredje sommaren.

Mycket har hänt de senaste månaderna men nu börjar saker falla på plats i bigården och trädgården fullkomligt sprudlar av liv. Fåglar lockar på varandra ibland nästan med öronbedövande ljud, sälgen är i full blom, vitklöver överallt, fina krokusar och gott om humlor i farten.

Bina då? Med tre ovanligt starka samhällen och ett normalstarkt på plats i bigården är det inte så konstigt att man ser flitiga bina nästan överallt man går i trädgården, det uppiggande bekanta surrandet hörs lite var stans.

Fyra invintrade samhällen som blev tre som sedan blev fyra igen!
Här en bild tagen av Johan i bigården för bara ett par timmar sedan. 

Redan i tisdags åkte första skattlådan på samhället längst bort till vänster i bilden ovan. Sedan dess har två samhällen till fått en skattlåda var. Johan bedömde att eftersom det var tvärfullt med bin i den översta lådan och värmen och solskenet nu äntligen kommit till Dalarna, var det hög tid att sätta på skattlådor.

Skattlådor är alltså lådor som avskiljs från det så kallade yngelrummet där drottningen lägger ägg och samhället föder upp de yngel som sedan blir nya bin. I det här fallet består yngelrummet av två tio-ramars lågnormallådor i trä med ett spärrgaller som skiljer låda två och skattlådan (låda tre).

Spärrgallret möjliggör för arbetsbin att ta sig upp och ner till/från skattlådan för att fylla på eller hämta honung. Gallret är konstruerat så att varken drottning eller drönare kan komma upp i skattlådan genom gallret. På detta sätt får man bara upp honung i skattlådan och underlättar skattningen/omhändertagandet av honungen när det blir dags. I den händelse man råkat lyfta upp levande drönare eller drönare som inte ännu krupit ut täckta celler, finns det på dessa spärrgaller en förborrad gång där drönare kan ta sig ut från skattlådan.    

Johan vintrade in två normalstarka samhällen och en sent gjord avläggare. Avläggaren klarade inte vintern. En trolig förklaring är att taket som inte låg på riktigt i en hörnet där en glipa upptäcktes som släppt in kall luft och fukt kunde ta sig in. Avläggaren hade gott om mat kvar men var full med mögel och döda bina... Johan hade varit mycket noga med att de fick ordentligt med både honung och socker vid invintringen.

Förlusten av första samhället var inte kul och en viktig lärdom. Så hur kan det  nu stå fyra starka samhällen i bigården? En biodlarkollega i Johans område skulle flytta under våren och hade två samhällen som tidigare stått i Johans bigård, de kunde inte flytta med så nu har de flyttat tillbaka igen. Dessa två samhällen visade sig riktigt pigga och har varit ute och hämtat vatten och pollen vid endast 6-7 grader! Normalt flyger inte bina under 8-10 grader.

Hela bigårdsfamiljen, inklusive en obebodd topplistekupa (längst till vänster)
   
De två samhällen som flyttade tillbaka till Johans bigård kom i ett par lånekupor och skulle flyttas över till Johans majgulfärgade träkupor vilket var rätt mycket arbete. Ram för ram kontrollerades och ramar som var slitna och hade mörkt vax flyttades upp i skattlådan. Detta gäller alltså ramar med bara honung eller utbyggda ramar som inte har ägg eller yngel. Pollenramar lämnades även då de behövs för att mata nya yngel med. Några ramar med socker från vintern flyttades även upp i skattlådan och kommer sedan användas som mat till nya avläggare i början av juni, detta för att inte få med något socker i första honungsskörden som kan bli redan i slutet av maj. 

I mitten på mars bytte Johan ut bottnarna på de tre invintrade samhällena och satte dit nya. De två nya samhällen som tillkommit har förstås även de fått nya bottnar. Med regn och kyla har vårundersökningen som görs i början av april/maj blivit blivit försenad och fått ske i omgångar. De två nyainflyttade samhällen som tillkommit har först kunnat undersökas de senste dagarna. Det fanns 5-6 ramar med täckt yngel i varje samhälle med lite drönare i ytterkanterna på några ramar, fullt med bin på ramarna i övre lådan, en drottning i varje samhälle och inga nya drottningceller!

I övrigt har en topplistekupa kommit på plats i bigården som kommer få egna bi-invånare någon gång i början av juni, mer om det senare i sommar.  Om allt går väl kommer det dessutom finnas ytterligare en topplistekupa i Johans bigård i slutet av juli med planen är att vintra in fyra samhällen i stapelkupor och två samhällen i topplistekupor.

Nu återstår målande av fler skattlådor, trådning och vaxning av fler ramar och förberedelse för två avläggare till en av bloggen läsare!

                                    Topplistekupan på plats, bara flusteringång som ska oljas

Fler videos och inlägg om hur det går med biodlingen kommer under sommaren. Se gärna även tidigare inlägg om biodling.

1 kommentar:

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.