2016-05-08

Hoppsan, vetenskaplig studie visar att hälften av världens lättåtkomliga oljereserver inte finns!

Bengt Randers vid ASPO-Sverige uppmärksammar oss på en ny vetenskaplig studie som bör få den mest skeptiska Peak Oil-skeptiker att tänka till. Peak Oil, som alltså är den tidpunkt då världens låttåtkomliga eller det som kallas konventionella oljereserver -når sin högsta produktionsnivå varefter den minskar år för år för att aldrig nå högstanivån igen.

I den vetenskapliga tidskriften Wiley Interdiciplnary Reviews har Michael Jefferson, professor vid Europe Business School (EBS) och tidigare chefsekonom vid Shell, skrivit en mycket läsvärd artikel. Jefferson vill med artikeln ge realistisk bild över de utmaningar vi står inför med befolkningstillväxt, energi-fattigdom/brist, fossila bränslen och lagring av dessa, förnyelsebar energi, energieffektivitet, naturkatastrofer och en saklig redovisning av hotet av klimatförändringarna.

Vad sticker då ut med studien?

Jefferson pekar på en världens mest omfattande energistudier Global Energy Assesment (GEA) som gavs ut av International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 2012 och som han granskat djupgående i artikeln. Jefferson menar att GEA-studien som citeras av många energiexperter och används för framtidsscenarier för oljetillgångar tex har stora brister vilket bland annat lett till att världens oljereserver överskattats till den grad att cirka hälften sannolikt inte existerar!

Till att börja med pekar Jefferson på att fem av de största oljeproducenterna i Mellanöstern med Saudiarabien i spetsen, ändrat definitionen av så kallade bevisade reserver från 90 % sannolikhet ner till 50 % sannolikhet vilket lett till en höjning av redovisade tillgängliga reserver på pappret utan motsvarighet i verkligheten. Det rör sig enligt Jefferson här om cirka 435 miljarder överskattade oljereserver, vilket kan jämföras med att världen konsumerar cirka 28,4 miljarder fat konventionell olja per år (räknat på EIA:s senaste siffror för 2014).

Jefferson pekar sedan på något som vi varit inne på här på bloggen många gånger och som vi skriver om i vår bok, nämligen att bara de senaste 5-6 åren har de mest citerade källorna för data över världens energistatistik, amerikanska energimyndigheten EIA och BP:s årliga utgåva av BP Statistical review of World energy, börjat räkna med tung och mycket svårutvunnen olja. Plötsligt har tungoljan i Venezuela och tjärsand/oljesand från Kanada likställts med olja från tex Mellanöstern. Detta innebär enligt Jefferson att ytterligare 440 miljarder fat olja räknas in i världens konventionella som i själva verket inte är konventionella och är så  osäkra att de inte ska räknas med.

Slutsatsen är att världens ofta redovisade konventionella oljereserver på totalt 1700 miljarder fat är överskattade med cirka 875 miljarder fat eller med andra ord kan vi räkna med att cirka hälften av världens konventionella oljereserver inte kommer kunna utvinnas av ekonomiska eller geologiska skäl eller för att de helt enkelt inte finns.    

Låt oss nu klargöra betydelsen av detta. Av världens totala oljeproduktion, dvs konventionell plus okonventionell (tex amerikansk skifferolja) utgör idag konventionella källor cirka 84 % . Självklart kommer vi fortsätta tvingas ersätta den relativt lättåtkomliga/konventionella oljan med mycket mer energikrävande och svårutvunnen skifferolja och oljesand tex. Men en halvering av den olja som idag är smörjmedlet för hela världsekonomin innebär en totalomställning av dagens energisystem som i praktiken helt förlitar sig på ökat eller stabilt flöde av billig konventionell olja.    

Nedan har vi sammanställt världens totala oljeproduktion indelat i konventionell och okonventionell (mer eller mindre beroende på vad BP och EIA räknar med som olja). Detta för att illustrera hur dominerande den konventionella oljeproduktionen är och hur lite den har ökat de senaste åren. Detta samtidigt som den okonventionella oljeproduktionen fått axla bördan av en otillräcklig konventionell oljeproduktion.


Lättutvunnen konventionell olja VS svårutvunnen okonventionell olja
Sedan 2005, vilket många menar är året då världen konventionella oljeproduktion började plana ut, har den konventionella oljeproduktionen ökat från 73,6 miljoner till 77,8 miljoner (2014) fat per dag.
Den konventionella oljeproduktionen har alltså ökat med 4,2 miljoner fat per dag 2005-2015.

Den okonventionella oljeproduktionen (med avdrag för den konventionella), om vi utgår från EIA:s data som även inkluderar flytande biomassa från kol och ved, har produktionen över samma period ökat från 10,9 till 15,2 eller med 4,3 miljoner fat per dag. Hela ökningen kommer i praktiken från skifferoljeproduktionen i USA och Kanada.  

Många blandar ihop konventionell och okonventionell olja och tror att det är samma sak. Att okonventionell olja bara kan ersätta konventionell olja utan att hela ekonomin måste ställa om när olja går från billig till dyr, från lågt hängande frukter till högt hängande frukter som kräver mer energi och investeringar för att komma åt men ger samma eller mindre mängd energi tillbaka.

Vi har många utmaningar framför oss och omställningen från beroendet av billig olja med oljetoppen/Peak Oil runt hörnet gör att det är bråttom. Men det kan hanteras när fler börjar tänka om och börjar i liten skala. Som E.F. Schumacher skrev i sin utmärkta bok, Small is beautiful! Och, bör tilläggas, litet/är vackert i bemärkelsen starkt och hållbart.

Se gärna mer om utmaningar och möjligheter med en fossila omställningen i vår bok Olja för Blåbär- Energi, Makt och Hållbarhet eller föredrag vi hållit på temat.

4 kommentarer:

 1. Saudiske kungen har just bytt ut oljeministern som suttit i 20 år.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Nanotec! Ja mkt som händer just nu, även intressant att Saudiska regimen även byter namn på oljeministeriet till "Ministry of Energy, Industry and Mineral Resources". Att Naimi skulle bytas verkar ha varit rätt väntat ändå men sammanfaller säkert mkt med känsliga ekonomiska läget i landet. Symboliska signaler om förändringar förstås viktiga nu.

   En liten joker är även branden i delstaten Alberta som nu tvingat upp oljepriset flera procent. Produktionen nedstängd pga branden.

   Mvh

   Johan

   Radera
 2. Tack! för att du fortsätter att leverera information till din omgivning :)

  Ett fel eller så miss uppfattar jag det.
  "totalt 1,7 miljarder fat är överskattade med cirka 875 miljarder fat"
  Borde det inte vara "1700 miljarder"

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.