2016-06-03

Fredagsmys: Brexit- svarta svanar och dominoeffekter?

Här kommer lite sent fredagsmys. Vi har båda varit fullt upptagna på olika håll de senaste dagarna så det får bli lite tankar om Storbritanniens så kallade Brexit.

Om mindre än 20 dagar ska engelsmännen rösta om de ska stanna eller lämna EU.  Det hela väcker väldigt många frågor som vi kommer analysera djupare i ett senare inlägg.

I nedanstående debatt sammanfattas många av de argument för och emot som diskuteras i Storbritanninen nu. Dan Hannan, Nigel Farage och Kate Hoey representerar "lämna-sidan" och Nick Clegg, Liz Kendall och Chuka Umunna "stanna-sidan".

"Lämna sidan" med Nigel Farage menar att medlemsavgiften till EU, utvecklingen mot överstatlig kontroll utan demokratisk representation och folklig förankring i medlemsländerna går stick i stäv med Storbritanninens identitet. Ett exempel som nämns är handelsavtalet TTIP mellan USA och EU som drivits igenom utan insyn och granskning av medlemsländernas medborgare och som kan få långtgående konsekvenser för kommande lagstiftning inom länder i EU.  

Stor vikt läggs även på flyktingfrågan som ofta nämns som ett huvudskäl att lämna då EU omöjliggör kontroll av invandringen till Storbritanninen.

"Stanna sidan" tar upp klassiska argument som "bevarande av freden", inflytande genom att vara med, styrkan med att vara många länder -ekonomiskt och militärt.

Vi frågor oss hur ett uträde ur EU kommer påverka Storbritanninens ekonomi? Kommer det leda till kraftig inflation med en försvagning av det brittiska pundet? Upprättas handel business as usual med övriga EU-länder ändå för att Storbritanninen är så viktigt för det fortsatta EU-projektet? Landet/unionen är ju trots allt världens femte största ekonomi?

Men så var det ju det där med Skottland... En av de största frågorna är om skottarna som många bedömmare menar vill vara kvar i EU tar tillfället i akt och röstar för att vara kvar i EU vilket innebär att de måste ansöka som enskild stat och lämna unionen Storbritanninen. Detta skulle i sin tur väcka frågor som skottarnas/övriga SB tillgång till olje- och gasfälten... När det kommer till försvarsmakten är det tex intressant att notera att Storbritanniens enda ubåtsbas för kärnvapenbestyckade i ubåtar ligger i skottland...

Oavsett utgången av valet det 23 juni kommer knappast Storbritannien vara sig likt efter det. Landet har redan delats i två vitt skilda politiska läger på ett sätt som påminner mycket om det som sker i USA, även om splittringen i Förenta staterna mer är en triangeldelning mellan Trumpen, Hillary och Sanders.

För Sverige och övriga EU-länder spär det på den ekonomiska och poltiska oron inom Europa. Det kan bli stora dominoeffekter om Storbritannien kliver ur, åtminstone på längre sikt. Misstron mot byråkratin och maktcentraliseringen i Bryssel har vuxit sig stark de senaste åren och skulle det visa sig att Storbritannien klarar sig bättre utanför EU kan röster väckas för liknande omröstningar i andra länder. Enligt opionsundersökningen Ipsos tex står Italien och Frankrike först i kö där 58 respektive 55 procent av de tillfrågade redan vill ha en folkomröstning om uträde ur EU.

Utgången är ännu oviss men valdeltagandet kommer bli avgörande. En majoritet av de äldre britterna kommer sannolikt rösta för uträde medan yngre britter röstar för att stanna kvar. De som ännu inte bestämt sig är många, dessa kommer troligen fälla avgörandet.

Kika gärna på debatten och fundera! Trevlig fredag!  

Sevärd debatt om Brexit-för och emot

2 kommentarer:

 1. Som i ovan debatt, liksom i flera andra svänger sig debattörerna med förenklade orsakskedjor.
  EU är källan till fred. Är det?

  Underligt är att engelsmännen inte märker hur deras kulturella imperialism nu slår tillbaka. eftersom engelska språket hamras ut i hela världen är det inte konstigt att människor flyr till engelskspråkiga länder. Förvisso är det inte människorna som varit imperialister utan statshuvudena med entourage, men konsekvenserna drabbar samtliga. Befolkningarna är således statshuvudenas försäkringar. Statshuvudena beslutar politik som samtliga andra tar konsekvenserna av, medan statshuvudena är isolerade eftersom skatteinbetalningarna garanterar försörjning oavsett. Således finns ett stort mått av inbyggd bias eftersom kostnader ej bärs av de som uppbär intäkterna.

  Sedan är det konstigt att man säger EU är källan till allt det goda. Människor kunde studera vid utländska universitet redan innan EG. Wasas söner studerade i Tyskland. Universitetet i Dorpat?
  Mycket av handelslagstiftningen bygger på Lex Mercatoria eller samväldets common law, vilket gör att storbrit i högsta grad kan handla på egna villkor även utanför EU. Det gäller samtliga medlemsländer eftersom handelslagstiftningen försöker bli standardiserad för att skapa förutsägbarhet.
  ytterligare en ironi är att man talar om de fyra friheterna, men centraliserar initiativrätten till kommissionen och EU-organisationen. Om det hade varit egentliga friheter hade man istället ökat den juridiska utbildningen av befolkningarna så att de skulle blivit rättshandlingsliterata istället för beroende av chefsförhandlare bakom lykta dörrar (TTIP-förhandlaren som även förhandlade fram det asiatiska avtalet). Tänk vilket härligt samtalklimat om man kunde resonera i termer av vigilansprincipen, culpa eller pactum turpe istället för om sångaren i Mellon hade rätt röst. Nej, EU är till för att skapa beroende. Beroende skapar välavlönade positioner.

  Till slut tror man att regelverket är viktigare än realhandlingen. Reglementet är viktigare än utförandet. Frågan är om mat produceras via pdf-filer eller via näringsämnen och energiflöden? Samt kärleksfull omsorg för den extra vitaminkicken i en härlig spirituell dans.

  Vad har det blivit av de gamla vikingarna på Brittiska öarna. Har de blivit helt romifierade? Kasta av byråkraternas ok och lev fria och egenmäktiga! Ta ansvar för era ord och handlingar. Lär er vad orden betyder så att de inte missbrukas, såsom våra politiker och ordvrängare numera gör.

  SvaraRadera
 2. En påverkansagent som förespråkar Brexit
  https://www.youtube.com/watch?v=JFt-pRIvL9E

  Dessa borde kriminaliseras eftersom de ej följer det upprättade och godkända narrativet.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.