2016-11-01

"Silicon Valley, svenskar och belgare måste exportera lösningar för 0-utsläpp om de vill överleva"

"Om svenskar, belgare och teknikfolket i Silicon Valley menar allvar med sin överlevnad är enda alternativet att exportera lösningar för 0-utsläpp".

Dessa ord kom från Ron Swenson under konferensen Podcar City and Advanced Transit i Antwerpen som vi bevakade på plats 19-21 september. Ron höll det mycket sevärda föredraget "Mitigating Climate Change with Solar Powered Transit" om hur vi kan och måste ställa om transport- och energisystemet omgående. Detta för att möta minskade tillgångar till fossil energi (i första hand oljetoppen/Peak Oil) och för att dämpa klimatförändringarna innan det är för sent.

Ron Swenson är en svenskättad entreprenör, uppfinnare och ingenjör från Kalifornien som vi skrivit om tidigare. Johan intervjuade Ron under Podcar City 9-konferensen i Silicon Valley i november 2015.

Ron fick med mycket i sin 15 min allvarliga men även humoristiska och inspirerande presantation. Bland annat visar Ron hur Silicon Valley, Antwerpen och Malmö kommer påverkas av klimatförändringarna med en stigande havsnivå. Presentation innehåller verkligen många talande bilder och grafer tex en graf som visar hur världens oljeexporterande länder konsumerar allt mer av sin egen olja vilket resulterar i mindre export till övriga länder, den så kallade exportlandmodellen som vi skrivit om tidigare och vi diskuterar i detalj i vår bok Olja för Blåbär -Energi, Makt och Hållbarhet

Ron går även in på hur Syrien och en rad andra länder påverkats av sin respektive oljetoppar när ländernas viktigaste ekonomiska intäkter från oljeexporten övergått till import av olja med följden att intäkterna till statskassan blivit otillräcklig för att täcka sina kostnader.  I frågan om Syrien tar Ron även upp något som kanske inte så många känner till, nämligen att Turkiets byggande av ett antal gigantiska dammar de senaste årtiondet skapat vattenbrist på landsbygden i Syrien. Detta har tvingat människor att flytta in till städerna vilket elliminerat möjligheten till självförsörjning på mat som de flesta syrier hade tidigare. Minskade oljeintäkter och minskad tillgång till vatten/mat på landsbygden är starkt bidragande orsaker till kriget i Syrien och varför den arabiska våren "blommade ut" i landet.

Vad kan vi göra då enligt Ron? Ron är involverad i ett antal solenergiprojekt och är en av intiativtagarna till Podcar City-konferenserna och visar bland annat vad som händer i projektet Spartan Superway -ett forsknings- och studentprojekt vid San José State University som Johan rapporterade om på plats Kaliforninen tidigare. Studenter och forskare från en rad olika länder däribland svenskar, brasilianere, fransmän och amerikaner utvecklar ett Podcar-system som förhoppningsvis finns på plats i centrala San José inom några år.

Antalet studenter involverade i projeket har vuxit varje år och de olika tekniska detaljerna för detta hållbara transportystem har förfinats och betats av steg för steg under de snart fyra år som Spartan Superway -projektet pågått. Studenterna planerar även för att skapa ett eget Podcar-företag för att kunna bygga liknande Podcar-system i andra delar av USA och även för export till andra delar av världen. På Spartan Superways hemsida kan man följa utvecklingen varje vecka och de rapporter och resultat studenterna åstadkommit hittils.  

Nedan följer Ron Swensons föredrag följt av två föredrag om Spartan Superway-projektet av studenten Eric Rosenfeld respektive forskningsledaren Burford Furman som båda var på plats under Podcar City konferensen i Antwerpen och presenterade vad som just nu är på gång med Spartan Superway.

Om någon tvivlar på att Spartan Superway kommer lyckas räcker det att påminna sig om att sydafrikanska Milotek och Podcar Africa för bara drygt en månad sedan fick två beställningar för sitt 
revolutionerande transportsystem -ett för gruvindustrin och för University of Pretoria utanför Johannesburg. Podcar-system kommer utvecklas väldigt olika för att möta olika behov och förutsättningar. Men vi tvivlar inte en sekund på att dessa system kommer kunna komplettera och i många fall konkurera med självkörande fordon när det gäller lösningar för hållbara transporter inom städer och på landsbygden/mindre samhällen.

Vi avslutar med ett annat citat från Ron Swensons presentation (av Richard Heinlein, science fiction-författare):

"Lyssna alltid på experterna. De talar om vad som inte kan göras och varför. Sen gör du det ändå!"  

Ron Swensons inspirerande presentation -hur vi möter klimatförändringar och minskad tillgång till olja

Vad händer med Spartan Superway i San José-studenten Eric Rosenfeld rapporterarVad händer med Spartan Superway i San José? -Forskningsledaren/läraren Burford Furman
ger sin bild 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.