2012-04-29

Global Oljeexport försvinner bort -del 1


Detta inlägg är del 1 av 2 i en sammanfattning av Jeffrey Browns presentation vid det internationella webinaret som vi deltog i torsdagskväll, organiserat av ASPO-USA. 

Titeln på presentationen var:

"Global Oil Exports: Smooth Sailing Or Midnight on the Titanic?"

Jeffrey Brown är en eftertraktad oberoende geolog som efterfrågas både av oljeindustrin och gasindustrin för sina stora kunskaper och exploaterings -modeller men även på Wall Street, där flera stora Hedgefonder anlitat Brown som föredragshållare.

Folk på Wall Street ifrågasätter oftast inte Jeffrey Browns modeller utan lyssnar med intresse men när Brown talar om alternativen (eller bristen på dem) till den minskade tillgången på billig energi i form av framförallt råolja (som Jeffrey visar minskar i en ökande takt), är man mer skeptisk. 

Oljeindustrin å sin sida menar att Brown har fel i att nedgångstakten i råoljeproduktionen går ”så snabbt”, det ”kommer ta årtioenden” hävdar man. Vi får väl se vad ni tänker efter att ha läst om Browns presentation.        

Jeffrey Brown har bland annat skapat ”Exportland-modellen”. En matematisk modell för att beräkna och estimera oljeproducenters förväntade produktionsnedgång och sedermera upphörande som oljeexportörer på oljemarknaden. Med andra ord: Vad händer med nedgångstakten av nettoexporten när oljeproduktionen når sin maximala produktionsnivå i ett oljeexporterande land?

Tre huvudsakliga faktorer som styr nettoexport -nedgången i ett oljeexporterande land:
 • Andelen konsumtion i procent av produktionen vid tidpunkten för produktionspeaken
 • Förändringstakten i produktionen
 •  Förändringstakten i konsumtionen
Browns exportland -modell är mattematisk och estimeringar som modellen genererat är baserade på riktiga data från 2005-2010 och modellen har därför testats 2010 för att jämföra mot verkligheten. Dvs de värden som Brown och hans kollegor tog fram 2005 för estimera 2010 års produktionsnedgångar kan nu testas mot verkligheten.   

Generellt visar Jeffrey Brown att när 1/3 av tiden gått från att en oljeexportör nått sin maximala produktion har exportvolymen minskat med ca 50% I grafen nedan visar Brown två exempel på hur snabbt produktionen minskar per år när "peaken" -den maximala produktionstakten nåtts. Nedan råoljeproduktionen i Nordsjön och i Texas (USA).  


Nedan hur oljeproduktionen i Nordsjön och Texas är relaterad till oljepriset


Nedan tidpunkten när Browns exportland-modell beräknar att Saudiarabien ska upphöra med sin export, baserad på data fram till 2006 och jämfört med faktisk produktionsdata, konsumtionsdata och nettoexport för 2007-2010. Enligt Brown upphör Saudiarabien med sin råolje-export HELT strax före 2030 om nuvarande utveckling fortsätter. 

Brown identifierar två avgörande faktorer för nedgången i nettoexporten: • Givet den nedgående produktionen i ett oljeexporterande land, om inte konsumtionen samtidigt minskar i samma takt eller i snabbare takt-kommer nettoexport minskningen öka med tiden.
 • När denna exportnedgång inletts minskar dock exporten som mest (största delen av exporten) försvinner redan i början av nedgången.

Brown fick under webinaret frågan om det funnits några fall där exportlandet lyckats minska sin egen konsumtion och därmed kunnat kompensera för den minskade produktionen och exportera mer eller åtminstone inte minska sin export. Svaret var ”egentligen inte”, eller det närmaste vi kommer är Danmark och Nigeria: 


Med andra ord inte ens i de fall oljeexportörer minskat sin konsumtion av den producerade oljan har man kunnat hindra att exporten minskat. Danmark är det mest skrämmande exemplet med en minskad nettoexport på i genomsnitt 19.5% per år åren 2005-2010. För svenskt vidkommande är Danmark fortfarande en mycket viktig oljeexportör och denna utveckling är därmed oroande. 2011 (data från Svenska Petroleum Institutet) importerade Sverige största delen av sin råolja från Ryssland, Norge och ja Danmark...    


Vad är de "goda nyheterna?"Vad rekommenderar Brown för att förbereda sig för den kommande globala produktionsnedgången för råoljan i världen?  

För att detta inlägg inte ska bli för långt följer vi upp detta inlägg nästa vecka och kommer då tala om vad Brown säger om alternativen till en minskad råoljeexport i världen och hur snabbt vi kan vänta oss att råoljeexporten i princip försvinner helt från världsmarknaden.

  

4 kommentarer:

 1. En bra inledning till ett omdiskuterat och nonchalerat faktum-oljan sinar fortare än vi kan ana. Ska bli intressant att följa fortsättningen.

  SvaraRadera
 2. Intressant inlägg. Alla vill ju ha ett datum.

  SvaraRadera
 3. Exakt datum för när den globala nedgången av råoljeproduktionen från den nuvarande platån (72-74 milj fat/dag 2005-2011) kommer vi först kunna se i efterhand. Men Jeffrey Browns och många andras kvalificerade gissningar är runt 2015. Datumet är dock inte så viktigt när Kina och Indien mfl äter upp alltmer av den oljekaka som nu inte längre växter, blir mindre att dela på även när produktionen inte ökar.
  /JL

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.