2012-05-16

Kina bygger gigantisk högspännings-förbindelse, Norge likaså

Kina 

Kina bygger nu en gigantisk högspännings förbindelse detta uppgav UPI (United Press International) igår.
Den statliga myndigheten för elnätet i Kina har inlett byggnationen av som påstås bli världens största och kraftfullaste högspänningsledning. Det är en intressant nyhet på många sätt. Det är dock knappast förvånande när Kina sedan tidigare bygger ut sin järnvägslinje i en omfattning som kanske snart är större än det samlade i järnvägsnätet i världen. Förvisso bygger man hundratals nya kolkraftverk och även kärnkraftsreaktorer men stora satsningar görs även på vindkraftparker och solpaneler.

Kinas el-ledning ska bli knappt 2200km lång (1373 miles) och kommer att utgå från länet Hami  i östra Xinjiang och vidare till Gansu, Ningxia, Shaanxi, Shanxi och Henan.

"The ultra-high power transmission lines are a way out for the country's imbalanced distribution of energy reserve...is also promoting construction of four alternating-current and three direct-current ultra-high voltage power transmission lines across the country, for an investment this year of more than $47 billion."
-Detta sa Zhang Guabao, chef för Kinas statliga elnätsmyndighet.

Tanken med ledningen är bland annat att öka effektiviteten (leveransen) av vindkraftsel och solkrafts-el som byggts ut mycket i Kina de senaste åren men inte kunnat nå sina kunder/bidra till elnätet pga dåligt utbyggd infrastruktur (ledningar mm).

Av de  19 Ultra High Voltage -ledningar som planeras att byggas de närmaste 5 åren ska 11 hjälpa överföringen av el från vindkraften. 

Norge
Idag rapporterade UPI att Norge och Skottland nu planerar att sammankoppla Skottland med det skandinaviska elnätet genom att bygga en nästan 600 km (372 miles) lång högspänningskabel mellan Peterhead i Skottland till Samnanger i Norge. Planerna för projektet "NorthConnect project" har utvecklats av svenska Vattenfall och skottiska Southern Energy. Här kan vi notera att Southern Energy är medlem i den brittiska industrigruppen Industry Taskforce On Peak Oil and Energy Security (ITPOES) som givit ut 3 mycket bra rapporter om Peak Oil de senaste åren- se under Måste läsa doks.

Alex Salmond, politisk ledare för Skottland ska, enligt UPI, igår ha sagt till Norsk Industri under ett tal i Bergen att:
"the undersea cable effort is part of a potentially sizeable shared interest in green energy between the countries, characterized by Scotland's wind and wave resources and Norway's abundant hydroelectric power. It could play a key role in creating a single, integrated European market for renewable energy"

Vidare sa Salmond:

"The NorthConnect project is an excellent example of the kind of grid interconnection that will be needed across the continent to ensure we maximize the contribution of all European nations to reduce our reliance on imported fossil fuels, increase energy security and meet targets for reduced greenhouse gas emissions and renewable energy generation,"

Tanken är att Skottland via kabeln ska få tillgång till Norges vattenkraft när Skottlands vindkraftsproduktion är låg...  

Vi frågar oss dock om detta kommer innebära att Storbritannien (kommer inte bara gälla Skottland) åker snålskjuts på skandinavisk elproduktion? För hittills har knappast en "fri elmarknad" gett lägre elpriser i tex Sverige för att vi kopplat i hop oss med det nordiska elnätet-tvärtom. Är efterfrågan hög i Tyskland en sommar tömmer vi svenska vattenmagasin och säljer "glatt" elen till Tyskland och står där sedan förvånade när vi får en vargavinter och behöver elen själva.  Självfallet är det bra om vi försöker få Europa att minska sitt fossila bränsleberoende, särskilt beroendet av billig råolja (tänk främst bensin och diesel) men vi ska nog först klargöra hur mycket respektive land bidrar med och sätta gemensamma åttagganden i investeringar-annars blir det en heltokig affär för Sverige (och Norge för den delen).

Elproduktion borde vara varje lands högsta prioritet i fråga om energisäkerhet och då måste Sverige fråga sig om vi vill binda oss till att leverera el till andra länder när vi kanske behöver den själva. Detta är inte en fråga om rättvisa eller egoism, vi (svenskarna) blir helt enkelt lurade om inte samtliga parter (länder) bidrar och ett (el) -samarbete måste vara en win win situation annars är det vansinne!

Döm själva!
  
4 kommentarer:

 1. Om vi även bygger några kärnkraftverk kan vi exportera ännu mera el utan att priserna skenar.

  SvaraRadera
 2. Att bygga ett kärnkraftverk tar ca 10 år med alla regler, byggnation etc. Har vi 10 år på oss? Ska vi leva med skenande priser till dess?
  Det är inte vettigt. Få ner elförbrukningen istället och "lokalisera" energiproduktionen. Centralstyrning av elmarknaden har bevisligen inte fått ner priserna och sedan avregleringen flyttat problemet/kontrollen av elproduktion/elpriser till nordiska elnätet istället. Detta är ur ett energisäkerhetsperspektiv...well oklokt ur ett ekonomiskt perspektiv kopplat till Peak Oil-mycket oklokt. En lokal och regional ekonomi (pga Peak Oil) kräver givetvis lokal och regional energiförsörjning i det långa loppet så det är bara o sätta igång! Slösa tid, pengar och ENERGI på något annat-varför då?
  Som Tad Patzek säger om övergången från billig energi (råolja) till dyr energi (offshore olja, oljesand etc etc) "think slow, think small-its all about the rate, stupid"
  /JL

  SvaraRadera
 3. Med tanke på den kommande omställningen, som är lite oklart om den blir påtvingad eller frivillig, är det nog klokt att beefa up elproduktionenspotentialen så mycket det bara går. Plug-in hybrider lär vara det normala för nybilsinköp inom några år. Därefter på lite längre sikt blir elbilar norm. Och denna omställning kräver både mer elproduktion och utbyggd infrastruktur i form av kraftfullare elnät. Dock lite oklart hur mycket om man antar att de flesta kommer att ladda sina bilar på natten. Elnäten kommer att växa ihop och bli ett stort globalt elnät då man behöver transportera elen långa sträckor från där den produceras, t.ex. Sahara och långt ute på det blåsiga havet. Om man dessutom sätter sin tillit till intermittent produktion måste elnäten växa ihop så att elen kan levereras till platser där det inte produceras något för tillfället.

  SvaraRadera
 4. Karl, det är ett idealt scenario du beskriver och jag hoppas givetvis du får rätt. Risken är dock stor att länder vänder sig alltmer inåt och prioriterar den egna energisäkerheten i takt med att Peak Oil sätter käppar i hjulet för tillväxten/ekonomin. Det krävs att långsiktiga investeringar i infrastruktur för elnätet och järnvägen görs nu eller snarare för 10 år sedan, är det något vi bevittnar? Ja i Kina. Exemplet Norge ovan ska ju vara klart först 2020. Att omställningen kommer bli påtvingad råder det inget tvivel om (när råoljeproduktionen börja minska) även om det på sina håll kommer framställas som det är frivilliga teknologiska och politiska steg som tas.
  /JL

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.