2012-05-08

IMF "Working paper" om minskad oljeproduktion/Peak Oil

En del av våra läsare kanske redan observerat att IMF (Internationella Valutafonden) nu släppt ett så kallat "working paper" bl.a. om effekterna av en minskande oljeproduktion på den globala tillväxten (SVT i fredags), ja hör och häpna och man jämför till och med ekonomernas prognoser med geologer och andra forskares prognoser!!

Denna rapport kan dock ej uppmärksammas nog, det är ju trots allt den korta omställningstiden från en global ekonomi baserad på billig olja till en hållbar lokal och regional ekonomi vi jobbar mot och inte argumenten för och emot OM Peak Oil inträffar. Den tiden är förbi, detta om något är IMF:s working paper ett tecken på. Förvisso står det i början av dokumentet att IMF inte nödvändigtvis står bakom det som författarna skrivit, trots att flera av dem arbetar åt IMF men "Working Papers describe research in progress by the author(s) and are published to elicit comments and to further debate" så det spelar mindre roll i sammanhanget.   

Läs IMF:s "working paper" här!

IMF:s working paper: "The Future of Oil: Geology versus Technology" undersöker framtidens oljeproduktion utifrån två olika perspektiv:

  • Ekonomi och teknologiperspektivet som bl.a. används av amerikanska energimyndigheten EIA.
  • Geologiperspektivet som används i Peak Oil -prognoser med årtionden av detaljerad data över oljeproduktion, oljereserver och upptäckter av oljefynd mm. studerade och analyserade av geologer och energiexperter som Colin Cambell.

IMF använder sig av en modell där de väger samman en makroekonomisk modell styrd av efterfrågan och utbudet av oljan och kombinerar denna med en matematisk modell som väger in geologins begränsningar i fråga om oljeproduktionen.

IMF menar att deras kombinerade ekonomi+geologi modell gör den mer tillförlitlig än andra modeller som gjorts med endast ett av de två perspektiven/modellerna var för sig. IMF kommer även fram till att ”geologernas modell” sannolikt är den största anledningen till det kraftigt stigande oljepriset de senaste åren, faktumet att den konventionella oljeproduktionen legat på en platå sedan 2005 talar för detta skriver man. Svängningar i oljepriset eller prischocker tillskriver man till stor del den enorma ökningen av efterfrågan på olja från Kina och Indien. IMF skriver i rapporten att på grund av att den konventionella oljeproduktionen inte ökar i kombination med att efterfrågan från länder som Kina och Indien samtidigt ökar räknar man med att oljepriset nära FÖRDUBBLAS inom ett årtionde. 


Under slutsatserna i IMF:s dokument står följande:

"Våra empiriska resultat indikerar också att om modellens förutsägelser fortsätter att vara så överensstämmande de varit under det senaste årtiondet, kommer framtiden inte bli lätt. Även om vår modell inte är lika pessimistisk som det rent geologiska perspektivet, som vanligtvis hävdar att fortsatta resursbegränsningar kommer leda världens oljeproduktion till en obeveklig nedgångstrend i den nära framtiden, visar ändå vår förutsägelse på fortsatta men små ökningar i världens oljeproduktion men detta  på bekostnad av en permanent (nära) dubblering av nuvarande oljepris inom en tioårsperiod."

IMF skriver vidare:

"Detta för världsekonomin in på ett outforskat territorium som aldrig upplevt sådana priser i mer än några månader. Vår nuvarande modell, baserad på historiska data visar på märkbara men övergående effekter sådana priser skulle få på tillväxten (mätt i BNP). MEN vi misstänker att det måste finnas en smärtgräns, en nivå över vilken effekterna oljepriset på tillväxten inte längre är linjär utan blir konvex. Vi misstänker även att antagandet att teknologi är oberoende av tillgången till fossila bränslen kan vara olämplig, att bristen på tillgång till olja kan föranleda negativa teknologi -chocker."    

Vad man än tycker om IMF:s working paper är det positivt att de nu belyser Peak Oil och bidrar till ökad medvetenhet i frågan. Förhoppningsvis snappar mer än SVT upp det hela men risken är att det försvinner i en grekisk soppa kryddad med nya franska kryddor, rädsla för iransk "atomchili" och en och en annan amerikansk och europeisk chockkrydda!!  

      
Läs även gärna Gail Tverbergs eminenta sammanfattning av IMF:s working paper. 2 kommentarer:

  1. För sent för en smidig omställning ja men människan har väl mest varit efterklok!
    /JL

    SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.