2012-02-26

Ny Svensk Peak Oil- avhandling försvarad


På fredagen försvarade Kristofer Jakobson sin avhandling ovan vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet

Kristofer Jakobsson har forskat om Peak Oil och energi vid Globala Energisystem, Uppsala Universitet i flera år och tillsammans med bl a forskaren Mikael Höök och prof. Kjell Aleklett publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Resultatet av 4.5 års arbete visar nu Kristofer Jakobson upp i form av avhandlingen ovan.

En sammanfattning av avhandlingen kan laddas ner här! (tack till Kristofer som var vänlig att dela med sig av detta).

Opponent var ingen mindre än Roger H. Bezdek som flugit över från USA för att delta i disputationen. Dr. Roger Bezdek är president för Management Information Services Inc. (MISI) och har 30 års erfarenhet av forskning och management inom främst energi och miljöområdet och har bland mycket annat varit energirådgivare åt flera olika amerikanska departement. Roger Bezdek är medförfattare till “The Impending World Energy Mess” (2010) (tillsammans med Robert L. Hirsch & Robert M. Wendling) och är även medförfattare till Hirsch-rapporten (se under “måste låsa dok” ovan).


Roger Bezdek var även en av talarna under 2011 års olje & energikonferens i Washington DC (för mer info se inlägget Rapport från ASPO-USA konferens). Denna konferens deltog Johan Landgren (undertecknad bloggare) i 2010 & 2011.

Roger Bezdek inledde sin opponering med att presentera materialet i avhandlingen och ställde sedan en mängd frågor till Kristofer. Framförallt sa Bezdek att avhandlingen är viktig och det långt utanför Universitetets väggar och Sveriges gränser. Detta då resultaten i avhandlingen pekar på mycket viktiga punkter i bl a europeisk energipolitik som idag vilar på falska förhoppningar. Särskilt när det gäller hoppet till ökad naturgas från Norge och Ryssland inom en snar framtid. 

Tvärtom visar Kristofer att vi kan förvänta minskad/otillräcklig naturgasexport från Norge redan mellan 2015-2020, detta gäller även Ryssland. Detta har stora konsekvenser för europeisk säkerhetspolitik menar Bezdek och därför bör avhandlingen läsas av alla energiplanerare i Europa.

Moderator och huvudhandledare för avhandlingen var prof. Kjell Aleklett 

Kristofer Jakobson (respondenten) under sin presentation av avhandlingen


Genom att undersöka mindre produktionsenheter/fält kan Jakobson ge en mer detaljerad och praktisk bild av olje -och gasproduktionen. Detta är oerhört viktigt för på så sätt kan man lättare leda i bevis hur produktionen kan förväntas utvecklas i andra oljefält.

Genom att studera produktionen i enskilda oljefält visar Jakobson att uttömningstakten når sitt max redan när endast 24-40% av oljeresursen är producerad. Oljefält kan med andra ord bli ekonomsikt ohållbara/generera för låg avkastning -långt innan dess innehåll tömts. Detta är centralt att förstå. Oavsett hur många och stora fält vi upptäcker är det hur mycket olja som kan produceras i tillräcklig takt och till vilken produktionskostnad som är intressant. Sålunda inte hur mycket som finns  i fyndigheten! Detta handlar framförallt om nettoenergi. Hur mycket energi kostar det/går det åt i jämförelse med vad vi får ut.Stort hopp ges till norsk och rysk gasexport. Detta är helt orealistiskt och ogenomtänkt visar Kristofer Jakobsons resultat.

Jakobson delar in människor i två grupper när det gäller Peak Oil: “de bekymrade” och “de obekymrade”. Jakobson menar att “de obekymrade”  framförallt tenderar att begå misstaget att göra (1) orealistiska framtidsprognoser för produktion och upptäckter av nya oljefyndigheter, (2) likställa reserver med produktion, (3) blanda ihop marginalkostnaden med den genomsnittliga kostnaden och (4) missförstå olika reservklasser.

Tillfälliga faktorer som nya utvinningstekniker och lägre upptäcktskostnader kan ge sken av obegränsade resurser

USA:s oljeproduktion “peakade” som bekant redan 1970, sedan dess har USA:s egna produktionstakt aldrig varit högre utan stadigt minskat år för år. Detta var något som geologen M. King Hubbert räknade ut redan 1956. Här visar Jakobson att de kända oljereserverna även var som flest vid samma tidpunkt som produktionstakten var som högst, 1970.


 Det är lätt att blanda ihop olika mått på vad som är reserver och därmed dra fel slutsatser.


 Marginalkostnad och genomsnittlig kostnad är inte samma sak!!

 Slutsatserna av resultaten i avhandlingen:
  • Resursbrist/lägre produktionstakt kan uppstå tidigt pga en kombination av geologi och ekonomi.
  • Bottom-up modeller kan skapa en bättre helhetsbild av resursuttömning.
  • Bottom -up modeller ger inte mer exakta prognoser/framtidsmodeller men ger realistiska/vettiga scenarier.
  • Flertalet av de vanligt förekommande argumenten framförda av “de obekymrade” är bristfälliga.

Roger Bezdek vill att Kristofer Jakobson ska omsätta resultaten till praktiska och realistiska energypolicys…!

En glad Kristofer Jakobson och en stolt prof. Kjell Aleklett

Tidigare har bl a Mikael Höök disputerat vid Globala Energisystem om Peak Oil, även den avhandlingen är MYCKET läsvärd.  (Finns för nedladdning under “måste läsa dok” ovan)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.