2012-07-10

Norska Oljestrejken-avsnitt 3!

Ja likt en populär och återkommande serie tycks den norska oljestrejken återkomma i Norge och i vårt fall är detta tredje gången vi tar upp tråden på kort tid.


Dagens  Industri rapporterar nu att om den norska oljestrejken övergår till en lockout idag drabbas även svenska Lundin Petroleum och alltså inte bara Statoil och BP mfl sedan tidigare  . För Lundin Petroleums del skulle en lockout, där alltså hela Norges oljeproduktion stängs av, innebära att bolaget förlorar 23.000 fat olja per dag av de 34-35000 fat olja och gas Lundin Petroleum producerar totalt per dag. 

Oljepriset har stigit i takt med att strejken inte nått en lösning. I skrivande stund är Brenten över 100 dollar/fatet igen (100,32) och WTI:n på 85,2 dollar/fatet. 

Den norska oljestrejken som drog igång för över 2 veckor sedan, när hundratals oljeriggarbetare gick i strejk mot pensionsåldern har nu nått vägs ände när helgens förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationen Oljeindustrins landsförening, OLF och olika fackföreningsrepresentanter inte lett någon vart. Det är alltså OLF/oljeindustrin som hotat med en lockout för att få strejkarna att ge med sig.

Utan Iran vid kranarna för oljeexportmarknaden och Sudan ute ur leken är knappast ett bortfall på 1,5 miljoner fat olja från Norge något som en världsekonomi som krampaktigt håller fast vid en ohållbar tillväxtmodell behöver just nu. Men vi är inte där än och sannolikt kommer norska staten försöka lösa det hela. 


Svensk Råoljeimport
Graf ovan från Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Som ni ser i grafen ovan för svensk råoljeimport mellan 2004-2011 är Sverige fortfarande väldigt beroende av råoljeimport från Norge, även om den minskat kraftigt de senaste åren. Sverige importerade 2011 ca 20% av sin råolja från Norge.

2004 importerade exempelvis Sverige ca 6,3 miljoner kubikmeter råolja från Norge medan vi 2011 endast importerade ca 4,3 miljoner kubikmeter (ja eller från ca 40,9 milj fat ner till ca 23 milj fat). Den norska oljestrejken (lockouten?) är intressant eftersom den påminner oss hur sårbart Sverige är pga sin råoljeimport. Inte bara av norsk olja utan framförallt av ökad olja från Ryssland när vi inte längre kan räkna med råolja från våra trogna norska och danska grannar. Ni ser även den tydliga nedgången i råoljeimport från Danmark sedan 2004.

Danmark och Norge har båda nått Peak Oil sedan flera år tillbaka och effekterna av detta ser vi nu i miniatyr. Minskad export samtidigt som vi får högre oljepriser (givetvis tillsammans med andra oljeexportörers minskade export) men där en allt större del av oljekakan som finns kvar går till Kina och Indien som har mer pengar i plånboken och ökad efterfrågan på olja från förstagångsköpare av bilar mm.     

Blir det nu norsk lockout klarar sig inte Sverige mer än kanske upp till en vecka innan vi måste ersätta det norska importbortfallet med olja från andra länder, öppnar Ryssland kranarna då?

Hur som haver påminner oss konflikten om att vi inte kan ta vår oljeimport för given, inte ens från våra rika nordiska grannar och att vi därför bör planera för en nära framtid med dyrare och allt otillgängligare olja. Åtminstone om vi inte vill stå där gapande av förvåning för en ny tid, där den som tänker lokalt och regionalt står stabilt (i fråga om matproduktion, transporter etc etc) och den som kör på business as usual snart blir en dinosaurie som vi berättar om för våra barnbarn.

Läs även i SvD om oljestrejken & och på SR 

För mer om den norska oljestrejken se även tidigare inlägget: 
 
Iranska oljetrummor i Hormuz , Norska oljekryddor i Nordsjön 

Tillägg: 
Di:  Norska regeringen avslutar oljestrejk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.