2012-07-08

Ekon från Gaslandet


"The Sky is Pink" är en bra uppdatering av den mycket sevärda dokumentären "Gasland" som vi skrivit om tidigare, även denna gång skriven och regisserad av Josh Fox .

Läget i USA (och även i delar av Europa and Asien) gällande gashysterin och det ständigt återkommande hoppet om energioberoende (särskilt i samband med presidentval och vid ekonomiska kriser) känns igen.

För att sätta er in i varför det är helt orealistiskt och oklokt att satsa på naturgasproduktionen i USA, från skifferformationer (skiffergas/shale gas)och varför detta endast får en marginell effekt på USA:s energiproduktion rekommenderar vi att man läser något av våra tidigare inlägg nedan:


Varför varken skifferolja eller oljeskiffer gör någon större skillnad för USA:s eller världens oljeberoende kan ni läsa om i:

Läs och döm själva men håll alltid i minnet att- till vilket pris, med hur mycket nettoenergi och i vilken skala avgör om någon energiform är intressant/vettig. Tyvärr framställs kortsiktiga "lösningar" i stil med skiffergasen och skifferoljan/oljeskiffret som alternativ till billig olja men är tyvärr inget annat än konstgjord andning som inte löser problemen utan förvärrar dem på lång sikt.

Josh Fox arbetar just nu på en uppföljare till Gasland "Gasland 2" för amerikanska HBO som kommer ut senare i år.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.