2012-07-03

Iranska oljetrummor i Hormuz , Norska oljekryddor i Nordsjön

Iran och Hormuzsundet

Det iranska parlamentet ska nu ha föreslagit ett lagförslag för att möjliggöra en blockad av Hormuzsundet och hindra alla oljetankers med destination Europa från att leverera olja via sundet. Oljetrafiken genom Hormuzsundet utgör ca 20% av världens handlade olja.

Iran har fått se sin oljeexport minska med 1/3 sedan EU embargot mot Iransk olja tillkännagavs i januari men som alltså inleddes fullt ut igår. Enligt The Telegraph ska Iran även ha inlett militära övningar i iranska ökenområden för att simulera missilattacker mot västerländska och israeliska militärbaser. 

Sannolikt ytterligare spel för de inrikespolitiska gallerierna från iransk sida, dvs att den iranska regimen på detta sätt försöker visa sig ha kontroll över situationen. Även om Iran skulle genomföra en blockad skulle den givetvis röjas ur vägen tämligen fort av den stärkta amerikanska flottnärvaron i och utanför persiska viken. 

Vi har tidigare skrivit hur vansinnigt det är att måla in Iran i detta hörn för att USA (tänk Israel) och några länder i Europa påstår att Iran har kärnvapen och hänvisar därför till:


Norska gasfyndet "King Lear"

Norska Statoil och franska partnern Total E&P Norge meddelar nu att det tidigare gas och kondensat-fynden i prospekteringsområdet ”King Lear” i Nordsjön nu efter provborrningar indikerar att det finns mellan 70-200 miljoner fat utvinningsbara oljeekvivalenter i området, detta rapporterar UPI och Upstream Online.  

Statoil sitter som operatör på 77.8% av King Lear fältets potentiella produktion medan Total har rättigheter till 22,2%.     

Statoil uppger dock ännu inte när man ska sätta igång med utvecklingen av fyndet eller vad det kommer att kosta. Hur mycket är då 70-200 miljoner fat utvinningsbara oljeekvivalenter, är det mycket? Om man betänker att världen 2011 konsumerade 88 miljoner fat olja per dag (enligt BP Statistical Review´s senaste rapport-där dock flytande naturgas och etanol även ingår) är det inte mer än en droppe i havet eller några små kryddor till maten. 

Det tar flera år att utveckla fältet och ytterligare år innan det når maximal produktion sedan är det osannolikt att man ens försöker tömma hela fältet, då den ekonomiska avkastningen minskar avsevärt efter att den.maximala oljeproduktionen nåtts men även ”om” man gör det motsvarar hela fältet alltså knappt 1-3 dagars oljekonsumtion i vår oljetörstiga värld (även om det alltså här rör sig om gas)! 
 
Vi påminner här om att sedan 2005 har den globala råoljeproduktionen legat på en platå med produktionsnivåer kring 72-74 miljoner fat/dag, alltså i runda slängar 84% av världens oljekonsumtion kommer från råoljeproduktionen som är smörjmedlet i vår globala ekonomi. Vi har därmed sannolikt nått eller når snart världens maximala produktionsnivå för råoljan, eller Peak Oil. 

King Lear fyndet är bara ett av många nya fynd som kommer göras många år framöver men det som spelar roll är vad vi konsumerar idag och inte vad som eventuellt finns på matbordet om 1, 2 eller 10 år! När vi som nu konsumerar ca 3 fat för varje fat vi upptäcker går inte nuvarande ”economy/oil consumption as usual”-modellen längre ihop. Ju förr vi inser detta, ju längre tid/mer olja och gas har vi att ställa om med.        

Norska oljestrejken
I övrigt noterar vi att när det gäller den norska oljestrejken som pågått i ca 2 veckor kanske den närmar sig en lösning, i alla fall om man får tro UPI:s rapportering i frågan. Strejken som kostar Statoil runt 250.000 fat olja/dag (eller 15% av Norges oljeproduktion och 7% av Norges gasproduktion) och kostar energisektorn 25 miljoner dollar/dag kanske kan lösas om förhandlingar inleds mellan industrin och oljearbetarna. Detta ska vara på gång enligt industrins chefsförhandlare Jan Hodneland. Återstår dock alltså att se när och om så sker.

Läs även gärna tidigare inlägg om skiffergasen/shalegasen och oljeskiffer -utvinningen för att förstå varför Obamas tal om USA:s energioberoende i stundande "silly season" (valrusch) är rent nonsens!
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.