2012-07-11

ECRI bekräftar: USA i Recession

 USA i recession

Lakshman Acuthan från Economic Cycle Research Institute (ECRI) bekräftar det som säkert många av våra läsare redan misstänkte, USA är i recession. (klicka på bilden för att komma till videon)

ECRI tillhör de världsledande instituten när det gäller analyser av ekonomiska cykler. Redan i februari skrev vi om hur Lakshman förutspådde att recessionen var på väg i USA och redan 5 månader före det, i september gick ECRI ut med att "det inte finns något som politiker kan göra för att hindra recessionen”.

Peak Oil i Le Monde

I övrigt vill uppmärksamma våra läsare på en mycket läsvärd artikel i franska Le Monde av Matthiue Auzanneau "Peak Oil Reloaded (1/2) – E.V." Artikeln (ja i bloggsektionen) tar bland annat upp en nyligen skriven rapport "Oil: The Next Revolution" The Unprecedented Upsurge of Oil Production Capacity and What It Means for the World som likt Wall Street Journal lever i annan värld än verkligheten. Icke dess då mindre bidrar artikeln till att göra Peak Oil till "en debattfråga" och därför till att vilseleda allmänheten från det faktum att Peak Oil är ett vetenskapligt belagt fenomen och INTE en fråga om tolkningar eller åsikter mellan två olika läger- de som "tror" och "inte tror"! 

Däremot vet vi den exakta tidpunkten för den globala produktionsnedgången av råoljan först i efterhand. Men den enda logiska slutsatsen man kan dra efter att ha konstaterat att den globala råoljeproduktionen legat på ungefär samma nivå sedan 2005, trots upprepade sökningar och upptäckter av nya oljefyndigheter i världen, är att vi når den maximala produktionsnivån av råoljan i världen inom några år. Det är trots allt så alla andra oljefält beter sig/betett sig i världen, först ökar produktionen tills man når maximal produktionsnivå, varefter produktionen minskar år för år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.