2012-07-29

Supermiljöbilspremien INTE en flopp, Norge går före

 Dagens Nyheter skrev nyligen att satsningar på elbilar är en flopp med motiveringen:

"Regeringens nya storsatsning på så kallade supermiljöbilar har hittills varit uddlös. Anslaget på 200 miljoner kronor har efter ett halvår knappt utnyttjats...Regeringens satsning på 200 miljoner kronor ska räcka till 5 000 premier fram till slutet av 2014, men intresset har hittills varit mycket svalt...Endast 96 premier har betalats ut och 39 ärenden ligger för beredning". 

Ok först av allt, även om Supermiljöbilspremien på 40. 000 kr gällt sedan årsskiftet i teorin, är verkligheten om informationen kring premien en HELT annan. När vi kontaktade Transportmyndigheten som ska hantera utbetalningarna av supermiljöpremien ett flertal gånger jan-april fick vi svaret att hanteringen av hur utbetalningarna/supermiljöbilspremien ska skötas pågår men att man inte visste när detta skulle vara klart. Man hänvisade till Miljödepartementet som "arbetade med hur rutinerna av supermiljöbilspremien skulle skötas".

På transportmyndighetens hemsida har det fram till nyligen knappt stått något hur man ska göra för att få ta del av premien och definitivt inget hur man skulle göra för att få den om man ville köpa en elbil mellan januari-maj i år och ville ta del av premien. I slutet av april ringde vi och fick då svaret: "jo men du kan få elbilspremien retroaktivt, det sker automatiskt när vi ser att du registrerat en elbil, även om vi inte är klara med rutinerna ännu".

Att hävda som DN och andra gör, att supermiljbilspremien alltså varit tillgänglig i över 6 månader är alltså inte sant på långa vägar. Informationen om supermiljöbilspremien kan möjligen sägas funnits på plats i 2 månader drygt och då extremt dåligt anonserat på siten. De flesta svenskar känner alltså fortfarande INTE till supermiljöbilspremien och hur man kan ta del av den rent praktiskt.
  
Detta är givetvis inte förvånande då regeringen inte har ett genuint intresse att stödja en snabb utveckling av infrastruktur för elbilar och en nödvändig men kostsam utbyggnad och modernisering av järnvägstrafiken i Sverige för att minska sårbarheten för Peak Oil. I dagsläget går Sverige istället mot ÖKADE lastbilstransporter pga nedläggning/kraftig försämring av järnvägstransporter som tvingar ut fler lastbilstransporter på vägarna och får svensken att ta bensin/dieselbilen istället.   

Volvo har inget intresse av att stödja en snabb utveckling av elbilar när man själva ligger så långt efter utveckling i av just det, elbilar. Det blir ju en fråga om konkurrens. Om Sverige snabbt skulle bli en stor marknad för elbilar, skulle ju naturligtvis Volvo hamna på efterkälken och förlora marknadsandelar mot företag som satsar hårt mot elbilar.

När Volvo inte har detta intresse, varför skulle då sittande regering med ett särintresse i ”svenska” företag som Volvo och Scania göra allt i sin makt för att stimulera en snabb utveckling av elbilskonsumtionen??

Hur ska Sverige hantera eskalerande bränslepriser/minskad tillgång till billig olja (pga Peak Oil), när vi inte har några alternativa transporter att ta oss till jobbet, leverera mat till affärerna eller ja allt gods och alla prylar som i huvudtaget gör en tjänstebaserad ekonomi möjlig lokalt och regionalt? Att inte göra allt för storsatsa på infrastruktur för elbilar och flytta transporten av det mesta godset från vägarna (som nu sker med tunga lastbilar till över 90%) och skapa förutsättningar för svenskar att inte resa/resa betydligt mindre med bensin/dieselbilar är totalt vansinne ekonomiskt och ur ett energisäkerhetsperspektiv.

Därför bör detta vara HÖGSTA prioritet för regeringen, allt annat kommer längre ner på "måste göras" -listan. Vi kan kalla det "svenska jobbsatsningen" för att inte behöva skrämma folk med sanningen: Peak Oil och energiomställningen som tvingar vår ekonomi tillbaka till en regionalt och lokalt producerande ekonomi och leder till en krympande, inte ökande tjänstesektor.         

Norge satsar stort

Till skillnad mot Sverige händer det mycket när det gäller elbilssatsningen särskilt i vårt långa grannland i väst, Norge.

I Norge ges ett 40 procentigt bidrag till investeringar i snabbladdningsstationer. Norge går ut med erbjudanden där investeraren kan ansöka om bidrag. På detta sätt är det tänkt att investeringarna ska uppmuntra mångfald och diversifiering. Man menar att utan subventioner är risken stor att endast några få kapitalstarka aktörer tar hand om hela laddningsmarknaden och att vi får ett oligopol och ingen konkurrens att tala om (hmm OKQ8 i Sverige??).

Som vi understrukit ovan, utan infrastruktur inga elbilsköpare, därför kan och bör staten gå in här. 

Enligt Öresundskraft har "runt 500 Miev sålts i Norge sedan elbilen lanserades i januari" (2011) 
Öresundskraft skriver vidare: 
 
"Ökningen innebär att försäljningen totalt för Mitsubishi har fördubblats jämfört med samma period förra året. Bilmärket är nu ett av de tio mest köpta i Norge.
"En anledning till de höga försäljningssiffrorna är att elbilar i Norge slipper både moms och höga importavgifter. Elbilarna både parkerar och laddas gratis. I Oslo går de dessutom fritt genom biltullarna och får köras i bussfilerna, vilket kan minska restiden med ett par timmar för pendlare. Med avgiftsbefrielserna kostar en Miev i dagsläget inte mer än en vanlig småbil, cirka 250 000 norska kronor. Driften blir förstås avsevärt billigare än för en bensinbil"

I Norge är nu 5.000 av de 2,4 miljoner bilarna elbilar, att jämföra med endast 465 elbilar på 4,4 miljoner i Sverige. Till och med april i år har det sålts 1.148 nya elbilar i grannlandet detta är bäst i Europa efter Frankrike (1.573 bilar).

Som att problemen inte var nog i Sverige när det gäller elbilssatningen, är regelverket krångligt och det är SVÅRT att veta vem som får/hur man kan upprätta laddningsstationer...är det då fortfarande rimligt att kalla Supermiljöbilspremien en flopp!!? Tar man påståendet ur sitt sammanhang och inte förstår dynamiken och intressena bakom Supermiljöbilspremiens "misslyckande" är det lätt att dra fel slutsater!!     

Ta tjuren vid hornen istället för att få den flåsandes i baken när du minst anar det och är oförberedd! 

För mer info om elbilar se gärna tidigare inläggen:

SR om "floppen"
SvD om "floppen"

Tillägg:
Här är en annan anledning till att så få elbilar sålts i Sverige:
Flopp pga dåligt ubud?


5 kommentarer:

 1. Hähä mycket inspirerande och bra skrivet! Skicka chipsen!!

  SvaraRadera
 2. Men Johan vad håller ni på med? Ni blandar äpplen och päron stort och smått gammalt och nytt och det blir en kompott som bara förvirrar. I grunden har ni förstått peakoil och dess konsekvenser för vårt sk välfärdssamhälle. Men i detta paket ingår också Ekonomi. När ni nu pläderar för fler elbilar och samtidigt bekymrar er för landsorten och godstransporter inom nuvarande ekonomiska system, tycker jag att ni halkar fel! En omställning innebär inte, tror jag, att fortsätta i samma hjulspår med etanol eller el. Utan en sakta men säker total förändring av samhället bort från bilen och godstransporter. En regionalisering ned till lokalnivå. Det kapital som fortfarande finns för en satsning på det resilienta samhället ska definitiv inte gå till elbilar. Det vore ett stort slöseri att bygga upp en infrastruktur för elbilar även om man just nu har gått om el! När det gäller norrmännen och deras köp av elbilar så är det kanske inte så konstigt. Detta är möjligt så länge löner och den ekonomiska välfärd finns där. Norge h)r en gigantisk överproduktion av el i kombination med olja och gas. Vad har Sverige? Knappast en överproduktion av el (ingen olja och gas) som kommer ut på den svenska marknaden utan ut i Europa tack vare miljardsatsning på elkablar till kontinenten. Ett huvudlöst misstag av våra politiker, när man släpper nationella naturresurser ut på den fria marknaden! Nej Johan, dax att tänka om när det gäller elbilar och superelbilar. Ett resilient samhälle kan dessvärre inte härbergera nuvarande antal bilar och omställningen kräver så mkt kapital då glöm ny infrastruktur för elbilar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns ingen storskalig generallösning till effekterna av Peak Oil och den stundande bristen på flytande bränslen. Därför kommer vi även i fortsättningen blanda högt och lågt med olika lösningar och komplement på exempel när det handlar om att överbrygga omställningen. Även fast batterier är sämre energibärare så anser vi fortsatt att de inte skall förkastas. Att t.ex. privatbilismen konsumerar mindre diesel kan på sikt vara positivt vid en framtid då det råder brist på diesel som är viktigt för godstransporter och jordbruk. Att vi skall gå tillbaks i utvecklingen till att gemene man skall börja åka häst och vagn tror vi inte på. Förbättringar och ökad användning av kollektivtrafiken är en viktig väg att gå. Men för de som är i desperat behov av den mobilitet bilen ger för att de skall kunna få sitt livspussel att gå ihop, varför skall då denna möjlighet åsidosättas när vägnätet ändå finns där. El är ändå något som vi själva kan producera till skillnad från olja. All den olja vi importerar är också kapital som lämnar landet även fast skattesatserna på drivmedel är höga, därför är minskat beroende av olja en win-win i dubbel bemärkelse såväl ekonomisk som ökad resiliens.

   Mvh Roberth och Johan

   Radera
 3. Jag glömde knorren. Superelbilen är ur flera aspekter en riktig superflopp om man lyfter blicken och väger in en kommande brist på kapital, som är i vardande! Det handlar dessvärre inte bara om energi främst olja även om den är helt avgörande för vår välfärd.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.