2013-02-02

Investera för Peak Oil

Det finns många som funderar på hur man kan investera inför en framtid med allt högre energipriser pga Peak Oil. På sikt kommer ekonomin krympa för att anpassa sig till högre energipriser där produktion och konsumtion kommer ske mer lokalt och regionalt. Detta för att fördelarna med billig arbetskraft i Kina osv äts upp av för dyra transporter när billigt bränsle/olja blir ett minne blott. För småsparare eller stora investerare gäller det dock att navigera efter nya väderförhållanden in i framtiden och då gäller det att anpassa sin portfölj efter en utveckling där Peak Oil kommer att få allt större betydelse för hur företag klarar sig och behåller sin konkurrenskraft.

Nedan en presentation av Will Martin, en person som arbetar inom oljeindustrin men även skriver boken "Investing for the end of cheap oil" och driver bloggen Peak Oil Proof- Protecting investments and making profit as we enter a post-peak world. Presentationen hölls under energikonferensen i Austen, Texas nyligen och anordnades av ASPO-USA. Tyvärr kunde ingen av oss närvara i år men som vanligt fanns flera nyfikna och mycket pålästa Peak Oil investerare på plats.

Vi säger inte att man ska investera exakt som Will Martin men om man ska investera långsiktigt gör man klokt i att anpassa sin portfölj efter Peak Oil. Att tänka och planera för Peak Oil handlar om att ligga steget före vilket alla framgångsrika sparare och investerare måste göra. Att företag och privatpersoner bör förbereda sig för Peak Oil underströks även i en rapport som skrevs av Chatham House till en av världens största försäkringsrådgivare , Lloyds Insurance Market (2010):

 "Energy security and climate change concerns are unleashing a wave of policy initiatives and investments around the world that will fundamentally alter the way that we manage and use energy. Companies which are able to plan for and take advantage of this new energy reality will increase both their resilience and competitiveness. Failure to do so could lead to expensive and potentially catastrophic consequences"

Investerar man för Peak får man heller inte missa Erik Townsend som vi skrivit om tidigare och har en Peak Oil site som rekommenderas varmt.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.