2013-03-13

Briljant intervju med självaste M King Hubbert, 1976

I skrivande stund på vår bok om Peak Oil, fann vi en fantastisk video/presentation från 1976.

Vad som är häpnadsväckande med videon är inte bara att självaste M. King Hubbert intervjuas, geologen och fyskern som 1956 beräknade att USA:s oljeproduktion skulle nå sin maximala produktionsnivå 1970 och tillika personen som är anledningen till att det faktiskt numera existerar otaliga bloggar, forskare, ingenjörer, militärer och ja en och en annan ekonom över världen som flitigt arbetar med att försöka sprida kunskap om vår tids kanske största dilemma, Peak Oil. Nej, vad som är slående är titeln och vilka som står bakom initiativet till intervjun med Hubbert.

Titeln är "Health Facilities and the energy crisis: A conversation with M. King Hubbert" och anordnades i Chicago av American Hospital Association 1976. Läs det där sista igen, alltså American Hospital Association och sedan läser ni Johan Landgrens nyligen publicerade artikel i Moderna läkare, publicerad för cirka 3 veckors sedan. Ni kommer snabbt se kopplingen och inse hur omedveten och oförberedd även svensk sjukvård är för detta gemensamma energidilemma.

I USA såg American Hospital Association hur oljeberoende landet var redan 1976, däribland den amerikanska  sjukvården och bjöd därför in olje och energiexperten M. King Hubbert för en presentation. Ha detta i minnet och snabbspola sedan fram 35 år i tiden till 2011, den anrika vetenskapliga tidskriften American Journal of Public Health kommer då med en mycket detaljerad artikelserie om Peak Oil:s effekter på amerikansk sjuk och hälsovård...

Johan Landgrens (en av undertecknade bloggare) artikel i Moderna läkare (som ni når uppe till höger på denna blogg), utgår bland annat från artikelserien av American Journal of Public Health från 2011 och skrevs just på grund av den totala avsaknaden av seriösa diskussioner kring konsekvenserna av Peak Oil för svensk hälso och sjukvård i Sverige och varför planering för att möta denna nya verklighet måste inledas, nu.  

Det finns så mycket bra och matnyttigt i videon att det är svårt att beskriva det med några ord, den bara måste ses!


M. King Hubbert, mannen som var över 50 före sin tid i kunskapen om vår tids kanske största utmaning- Peak Oil.

10 kommentarer:

 1. Intressant om Hubbert. Men knappast brilljant.

  Hubbert hade tydligen helt fel om kolet både i världen och i USA. Idag har byråkratin minskat de officiella reserverna till en bråkdel. Det generösa ”reserve base” är inte 1500 miljarder ton i USA som Hubbert sa, utan 482 miljarder ton.

  http://www.eia.gov/coal/reserves/

  Även detta är fantasisiffror. Det kanske finns kol för 50 år med dagens produktion. Utvinningskostnaderna både internationellt och i USA ökar årligen med cirka 10 procent. Kostnadsökningarna kommer att fortsätta och snart knäcka hela apparaten.

  http://grist.files.wordpress.com/2012/11/eia-delivered-coal-costs-1990-2011.jpg

  Av tabell 4.2 framgår att av allt kol i USA mellan 2002 och 2012 minskade värmevärdet från 20440 till 19606 MMBtu/short ton, ökade mängden svavel från 0,87 till 1,19 procent och samtidigt nästan dubblades kostnaden per ton för köparen.

  http://www.eia.gov/electricity/monthly/pdf/epm.pdf

  Under de sista 8-10 åren i USA har det kommit att produceras cirka 30 procent färre ton kol per arbetad timme.

  Hubbert skulle kanske inte kunna föreställa sig detta i sin vildaste fantasi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. Bra poäng även om jag fortfarande tycker Hubbert i sin helhet är briljant! Globala Energisystem beräknar att världens kolproduktion når sin maximala produktionsnivå 2030 och Kina sin maximala kolproduktion 2020.

   Menar du att bara för att Hubbert hade fel om kolet är inte hans beräkningar om oljeproduktionen enastående, särskilt hur han kunde pricka rätt 1970? Och bara missa på 10 år för världens oljeproduktion (den konventionella råoljeproduktion)

   När Hubbert gjorde sina kolberäkningar 1956 och 1976 underströk han att estimeringarna utgick från konsumtionsnivån/produktionsnivån som rådde då. Precis som du understryker skulle sannolikt inte Hubbert kunna föreställa sig att de faktiska reserverna i världen skulle vara så låga men framförallt inte att produktionen i världen skulle öka så snabbt med Kina i spetsen.

   Däremot tror jag USA kommer försöka ta upp högre volymer kol och till och med kommer försöka ta upp det lågvärdiga kolet som det finns gott om och därmed öka sina kolproduktion som legat kvar på cirka 500 miljoner ton sedan 1970-talet.

   Detta då USA i desperation efter alternativ när den inhemska oljeproduktionen fortsätter att minska (ökar nu pga en tillfällig skifferboom -gas och olja som håller på att spricka)kommer tvingas till andra lågvärdiga energikällor, vilket Jimmy Carter varnade för i ett tal till nationen om energisitutation redan 1977:

   http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3398

   Naturligtvis kommer det snabbt bli klart att nettoenergin i utvinningen av lågvärdigt kol inte räcker på långa vägar för att driva den amerikanska ekonomin som idag, med tillväxt som störta religion och riktmärke. Kanske räcker det dock för att få igång den numera nedlagda stålindustrin i USA.

   Dvs Peak Oil flyttar hem kolproduktionen och stålindustrin från Kina till USA även om det kommer bli mycket dyrare än tidigare.

   Med andra ord, vad som är billigt i Kina idag, med låg arbetskostnad per timme i stålverk och i kolproduktion äts upp av kol och stål -transporterna som idag måste åka kors o tvärs klotet innan de når USA.

   mvh
   Johan

   Radera
  2. I USA utvinns ungefär 1 miljard ton kol. Sedan 70-talet har mängden dubblats. Det lågvärdiga blöta kolet ingår i siffrorna och fördyras också. Sedan finns det mycket oljeskiffer på liknande sätt som här. Men mer per capita och bättre oljeskiffer.

   http://www.fromthewilderness.com/images/052504_coal_peak_figure2.jpg

   Inom kol i länder som USA och Kina, som blir isolerade marknader av politiska och ekonomiska skäl, är det svårt att se någon symmetrisk Hubberts Peak. Istället uppstår en platå utan något större fall och sedan kommer fallet närmast lodrätt. Kostnaderna sticker rakt upp. En symmetrisk topp förutsätter att något annat kommer i stället. Det är svårt att se vad detta skulle vara och som då sker är att samhället kollapsar i grunden. Men USA har mycket mer av det mesta och kollapsar senare än Kina och det här landet.

   Radera
 2. USA producerar än idag runt 500 miljoner ton i oljeekvivalenter, 558,6 miljoner ton för att vara exakt enligt BP statistical review of world energy:
  http://www.bp.com/sectionbodycopy.docategoryId=7500&contentId=7068481

  USA har legat på runt 500 miljoner ton i oljeproduktion sedan 1970-talet vilket BP:s historiska kolproduktionsdata från BP statistical review 2011 visar klart och tydligt.


  Du använder gammal och felaktig data från Michael Ruppert.

  Vad det gäller Kina, USA:s och Sveriges förmåga att anpassa sig till Peak Oil är det en öppen fråga som hänger på många faktorer:

  Sverige har tex tillgång till färskt dricksvatten och mycket skog per captita. USA har olja, kol och en kärnvapenmyntfot...men en skjutglad population med vapen i var och var annat hem...

  Kina har förmågan att göra stora förändringar snabbt och planera långsiktigt...men kan likväl implodera politiskt frågan är som sagt öppen och hänger på många saker som jag kan fördjupa mig i en annan gång.
  mvh
  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Din länk fungerar inte.

   Kolutvinningen i USA skiljer sig inte så mycket mätt oljeekvivalenter (Mboe) och har nästan dubblats sedan 70-talet.

   http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0166516209000317-gr14.jpg

   Att tro att samhället inte kollapsar är önsketänkande, ungefär som folk i USA på 50-talet inte trodde att deras olja skulle toppa på 70-talet. Annan energi fördyras ungefär lika mycket som kolet och det gör kollapsen oundviklig. Alla naturresurser har sin tid. Man kan inte göra så mycket mer än att köra på som vanligt och göra vad som är ekonomiskt. Men om man av svenska politiska skäl låter alunskiffern vara orörd, sätter igång en massinvandring och minskar jordbruket med mera så går det ännu snabbare utfört. Dricksvatten och skog är inte så mycket att ha. Det hade de på stenåldern också.

   Hubbert prognostiserade en amerikansk kolutvinning 1,5-4 miljarder metriska ton, vilket USA aldrig kommer i närheten av. Och detta under flera hundra år. Man trodde bara så då.

   Han sa att naturgasen toppade 1973 och nu är på väg ner. Men det stämde inte. Det utvinns ju mer nu.

   Än mer skruvat blir det när han påstår att oljereserverna i hela Mellanöstern är 601 miljarder fat och i Sovjet är 514 miljarder fat. I det geopolitiska spelet ingick att överdriva fiendens kapacitet. Sammantaget framstår Hubbert som en bricka för amerikansk världsdominans och manipulation. Vid den här tiden var ju oljan het. Amerikanarna hade enligt den officiella propagandan åkt till månen, hade hur mycket kol som helst och var kort sagt bäst på allt. Men hade oljeproblem. Äpplet faller inte så långt från trädet.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Hej. Länk till Jimmy Carters tal 1977:
   http://millercenter.org/president/carter

   När Hubbert talade om naturgasproduktionen i USA gällde det den konventionella naturgasproduktionen som mycket riktigt peakade/nådde maximal produktionsnivå 1973.
   (se BP statistical review of world energy 2011).

   Att USA:s gasproduktion från skifferutvinningen ökat de senaste åren är en helt annan femma. Stigande oljepriser och sjunkande gas och oljeprodutktion i USA har tvingat fram skiffergasutvinningen. Det är inte tekniken som gjort detta möjligt utan bristen på ekonomiska alternativ.

   Självfallet var Hubbert färgad av sin tid, precis som du och jag är. Det hade dock varit högst oklokt av Hubbert att skriva ner datan för USA:s kolreserver och sovjets oljeproduktion (trots att det var officiell o därmed politiskt motiverad statistik) –då hade INGEN tagit Hubbert på allvar över huvudtaget. Genom att använda officiell data, slog Hubbert skeptikerna på sin egen hemmaplan så att säga och visade att peaken för gas och olje prodktionen låg nära i tiden och därmed måste tas på allvar och planeras för…

   Underskatta inte tillgången till färskt dricksvatten. Färskt dricksvatten fanns det mycket riktigt gott om på stenåldern…men det gör det sannerligen inte idag och fortsätter skifferutvinningen i USA är det något som amerikanerna verkligen kommer ha brist på, vilket får konsekvenser för jordbruket, sjöfarten på Missisisppi och ja i dricksglaset…

   Det är dessutom skillnad på var färskvattnet befinner sig, nära till jordbruk eller långt ifrån där människor bor och hur beroende man är av tillgången till billig energi för att få tillgång till färskvattnet…

   Vad får du din data för kolproduktionen ifrån? Kolproduktionen i USA har inte dubblats sedan 1970-talet.

   Jag har aldrig sagt att samhället inte kollapsar. Däremot ser jag det mer som ett sluttande plan nedåt, i likhet med John Michael Greer. Dvs ingen hightech future men heller inte tillbaka till medeltiden. Saker sker sällan över en natt.

   Den som lever, den får se.
   Mvh
   Johan

   Radera
  4. Det är din länk som skulle visa något med kolproduktionen i USA som inte fungerar. Min länk visar att produktionen sedan 70-talet mätt i Mboe nästan har dubblats. Här är en annan som visar samma sak och påstås ha BP som källa.


   http://img15.imageshack.us/img15/7789/coal3cc6.jpg


   Det finns ingen anledning att moralisera om vatten och olika typer skiffer och speciellt inte i USA. Det här landet kommer också utnyttja sin skiffer, eller i varje fall försöka innan kollapsen kommer. Torven förmodligen också. Vattnet har då minimal betydelse. Vattnet måste offras som allt annat.

   Det som är på ytan av jordskorpan både förnyar sig själv och renar sig själv. Men under ytan är det något helt annat. Dessa tillgångar är utbytbara (med pengar) och sinar därför samtidigt och då är det slut. Produktionskostnaden upptar en allt större del av BNP och det fortsätter naturligtvis. Vad man kan förvänta är att BNP planar ut och att välståndet faller med 1-2 procent om året (har pågått i USA 5-10 år) fram till kollapsen. Och då blir det ett lodrätt fall. Och med en botten värre än på medeltiden, men kanske som när digerdöden var som värst.

   Visst är det ett sluttande plan. Men alla kurvor sluttar inte på samma sätt. När välståndet har halverats blir samhället instabilt. Politiska orsaker utomlands får nog det här landet att kollapsa. USA har inget sådant beroende och varar längre. Även om befolkningen skulle minska till en bråkdel så är det svårt att tänka sig en teknisk återhämtning. Kollapsen blir universell och även på det mentala planet och når nog snart bortom medeltiden.

   Radera
  5. Titta noga på grafen från Jonathan Callahan (Mazama Science), en man jag för övrigt träffat och samtalat med. Den visar INTE att produktionen av kol i USA dubblerats sedan 1980-talet. Produktionen i grå staplar sedan 1980-talet, ligger precis som data från BP visar, kvar på runt 500 miljoner Mboe per år. Samma värde gäller från 1970-talet till idag. Så återigen, kolla din data ordentligt innan du säger att produktionen dubblats.

   I länken jag angav talar Jimmy Carter om kolproduktionen i USA som då låg på runt 500 miljoner Mboe och han trodde skulle öka till 1000 miljoner Mboe...

   mvh
   Johan

   Radera
  6. Det sista diagrammet var slarvigt av mig. Det första var dock relevant och riktigt. Siffrorna kommer nog från samma federala statistik.

   Här är ett direkt från EIA från förra året. Mätt i MMBtu och beroende på när på 70-talet så är det en ökning med 20-65 procent. Från början av 70-talet till toppen för några år sedan var det en ökning på cirka 85 procent.

   http://www.eia.gov/forecasts/aeo/images/figure_118-lg.jpg

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.