2013-03-08

Idealet, vad vi tror och vad som är verklighet


Kort video som på ett mycket pedagogiskt sätt illustrerar hur rikedomen i USA är fördelad.

Det intressanta är inte hur tokig fördelningen ser ut, det har säkert många noterat sedan tidigare och till det kan man förhålla sig på det ena eller andra sättet. Vad som är intressant är hur amerikanerna tycker att fördelningen ska se ut (idealet), hur de tror den ser ut och hur verkligheten FAKTISKT ser ut. Vilket alltså är 3 helt olika saker och verkligheten är inte ens nära hur de 5000 utfrågade amerikanerna tror det ser ut. "Land of the free" och "Land of oppurtunity", ja visst men det beror på vem du frågar och rent statistiskt innebär det att 80% av de du frågar sitter på 7% av landets tillgångar tillsammans! Eller att 1% av befolkningen i USA sitter på 40% av landets tillgångar. Detta är helt ohållbart på längre sikt för ett lands ekonomi, oavsett var man står på den politiska skalan.

Varför? Jo därför att den ojämlika fördelningen hela tiden växer och att det i huvudtaget varit möjligt i den omfattning vi här bevittnar är för att USA:s ekonomi slukar nära en femtdel av världens energislavar, i form av billig olja. En billig olja som blir dyrare och snart allt otillgängligare på grund av Peak Oil. Om nu oljeslavarna snart minskar, hur ska då USA:s ekonomi kunna fortsätta fördela resurser ojämnt när produktiviteten hos medborgarna inte motsvarar de resurser de generar? En omöjlig ekvation som bara fungerat under det billiga oljeslaveriet.

När man talar om skuldkris i USA och att 50% av skulderna ska betalas inom 2 år kanske man även ska fundera på hur skulden är fördelad och varför den ser ut som den gör...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.