2013-03-20

Kina importerar nu mer olja än USA men energioberoendet en STOR dröm

I slutet av februari rapporterade amerikanska energimyndigheten EIA att under december månad 2012 importerade USA för första gången sedan mitten av 1970-talet inte mest olja i världen, Kina importerade mer. USA importerade 5,98 miljoner fat per dag i december, vilket enligt EIA är den lägsta siffran sedan februari 1996.  Detta alltså samtidigt som Kina ökade sin import till 6.12 miljoner fat per dag under december månad.

En del som inte är så insatta i orsaken till att USA nu kan importera mindre olja, drar kanske en lättnadens suck och tänker "vad bra USA kan snart bli oljeoberoende och förse resten av världen med mängder av olja som före och under andra världskriget och därmed återigen rädda världens ekonomi".

Verkligheten kunde inte vara längre ifrån denna beskrivning. Precis som vi skrev i måndagens inlägg är anledningen till att USA importerar mindre olja främst för att man öppnat pandoras ask och sedan 2008 producerat smutsig och dyr olja och gas från skifferformationer som nu till och med kan ses från rymden.

Den ökade oljeproduktionen i USA är en kortsiktig uppgång som snart blåser över när skifferbubblan spricker, vilket ni bland annat kan läsa mer om här.

Det är tragikomiskt att media och politiker nu framställer det som att USA nu "bara importerar cirka 6 miljoner fat per dag eller "så lite olja nu", när man redan 1971 importerade dessa mängder och då oroades för att detta var ohållbart höga nivåer och hotade landets energisäkerhet. Så låt oss vända på steken, USA har inte kunnat minska sitt oljeberoende sedan 1971, händelsevis ett år efter att landets maximala oljeproduktion nåddes, eller vad som kallas Peak Oil.

Ett sätt att få lite perspektiv på USA:s oljeberoende och för att förstå varför USA:s "energioberoende" är lika långsökt idag som det varit sedan det började framföras politiskt under början av 1970-talet (och varför det använts som politiskt valfläsk av samtliga presidenter sedan dess), är det nyttigt att gå tillbaka till president Jimmy Carters utmärkta tal till nationen 1977:

Address to the Nation on Energy

"Vi måste se tillbaka i historien för att förstå vårt energiproblem. Två gånger under de senaste 100 åren har en omställning ägt rum när det gäller hur människor använder energi. 

Den första förändringen ägde rum för cirka 200 år sedan, när vi gick från att använda ved-som utgjorde 90 procent av allt vårt bränsle- till kol som var mycket mer effektivt. Denna förändring blev grunden till industrialiseringen.    

Den andra förändringen ägde rum under detta århundrade, med den ökade användningen av olja och naturgas. De var mer lätthanterliga och billigare än kol och tillgången till dessa tycktes nästan vara gränslös. De möjliggjorde bilens tidsålder och flygplansresandet. Nästan alla som lever idag växte upp denna period och har aldrig känt till något annat.

Eftersom tillgången till gas och olja nu minskar, måste vi nu snabbt förbereda oss för en tredje förändring-strikt återhållsamhet och ökad användning av kol och använda permanenta förnyelsebara energikällor som solenergi.  

Världen har inte förberett sig för denna framtid. Under 1950-talet, använda människor dubbelt så mycket olja som under 1940-talet. Under 1960-talet, använde vi dubbelt så mycket (olja) som under 1950-talet. Och under vart och ett av dessa årtionden använde vi mer olja än under  mänsklighetens hela historia".    

Läs eller se det 19 minuter långa talet nedan, det innehåller sannerligen många intressanta iakttagelser och talet är mer relevant än någonsin:


Missa heller inte Jimmy Carters mest berömda tal från 1979, om ni missat det. Det är även högst relevant idag då det kan kopplas till vår tids andra stora problem, 40 års pengarexpansion och förtroendekris. 


Tillägg: Missa inte heller bloggrannen Cornucopias utmärkta inlägg på samma tema. Bland annat hur någon föreläsare på Avanza Forum lurat i de ca 3 000 närvarande Avanzakunderna att USA ska bli självförsörjande på olja. 


 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.