2013-03-18

Kina upprepar USA:s misstag, öppnar pandoras ask på sin egen bakgård

I en artikel i Oil and Gas Journal kan vi nu läsa om Kinas desperata försök att finna alternativ till den sjunkande oljeproduktionen och den allt smutsigare kolproduktionen i landet. Kina är väl medvetet om att landets sårbarhet ekonomiskt och säkerhetspolitiskt är helt kopplat till hur man hanterar det faktum att landet måste importera alltmer kol och olja för att elda på sin ekonomiska tillväxt. Kina har nu hittat pandoras ask på sin egen bakgård och hör och häpna det är händelsevis skifferformationer...  

Xizhou Zhou, en energiexpert vid IHS CERA, intervjuas i Oil and Gas Journals artikel och säger bland annat att Kina står inför betydande geologiska utmaningar, måste utveckla infrastrukturen för transporterna och har även byråkratiska utmaningar att hantera innan Kina kan inleda en satsning som den som skett på skifferutvinning i USA. Zhou säger att mycket optimism flödar i Kina kring skifferutviningen och snacket i Kina är att en storsatsning kan inledas redan om 5 år. Zhou och IHS CERA är osäkra på att det är möjligt.

Helt klart gör Kina vad de kan för att nå detta mål och skickar ut kunskapstörstiga lärlingar till otaliga konferenser och seminarier där de kan lära sig om skifferutvinningen, särskilt till USA.

Kina har säkerligen med viss avund sneglat på USA och konstaterat att skifferutvinningen av gas och olja i USA minskat landets behov av oljeimport med nära 2 miljoner fat per dag sedan 2006 (Se BP statistical review 2012). Detta innebär mindre oljeimport för USA:s redan sargade ekonomi (temporärt). Under samma period som USA minskat sin oljeimport har dock kostnaderna för oljeimporten ÖKAT inte minskat, trots minskad importvolym. Priset på den importerade oljan (priset på Brent Crude) har nämligen stigit från 70 dollar fatet 2006 till 109 dollar fatet idag, en ökning med 55%! USA:s oljeimport har bara minskat med knappt 9%. under samma period...

Det världsledande forskningsteamet vid Globala Energisystem, Uppsala Universitet som bland annat kommit ut med fler avhandlingar om Peak Oil och Peak Coal än någon annat Universitet i världen, beräknar att Kina når sin maximala kolproduktion 2020 (Peak kol) och att världens maximala kolproduktion nås 2030. Tiden är därför knapp för Kina och övriga världen, att finna "alternativ" till framförallt kolet, oljan och naturgasen som tillsammans står för hela 87% av världens energikonsumtion. Just nu är det dock svårt att se att något land egentligen letar realistiska "alternativ" då det i praktiken inte finns några kortsiktiga alternativ. Vad som  givetvis måste göras är att minska energikosumtionen och förändra vårt transportbeteende som är helt beroende av billig olja. Detta ses sannolikt dock som politiskt självmord så istället tycks det vara "roffa åt sig" och "utvinn så mycket av det som finns kvar, så fort som möjligt" som gäller.

Samtidigt konstaterar vi att produktionen av den billiga råoljan, 85% av världens oljeproduktion, inte ökat sedan 2005 och därför kommer börja minska inom endast några år, sannolikt redan innan 2020 då Kina alltså får verkliga problem med sin energiförsörjning om Globala Energsystem får rätt och kolproduktionen börjar minska i landet.

Kina ser sig av förståliga skäl desperat omkring efter alternativ och trots att man storsatsar på solcellsenergi tillgodoser det fortfarande mindre än 1 procent av landets energibehov (!), kolet står i praktiken för hela landets energikonsumtion. Det gäller med andra ord inte att låta sig luras av rubriker likt "mellan år x till år y har installationerna av solcellspaneler i Kina ökat med 40%!".

Det finns många läxor att dra av USA:s helt ogenomtänkta satsning på skifferutvinning men framförallt bör Kina hålla i minnet USA:s storsatsning inte innebär lägre energikostnader eller några långsiktiga vinster, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Som vi rapporterat om så många gånger tidigare befinner sig skifferutvinningen i USA av olja och gas, i en bubbla som nu håller på att spricka.

Den inhemska produktionsökningen av skifferolja och skiffergas i USA har dock fått fortskrida utan någon som helst saklig granskning av amerikansk media och amerikanska politiker (för att inte nämna svensk och internationell media) och istället lyfts till skyarna! Detta alltså trots att skifferutvinningen i princip är olönsam för de flesta olje och gasbolagen och produktionen börjat minska i mer än 40% av skifferformationerna.
Skälen till att skifferutvninngen är i en bubbla i USA är många och produktionen kommer därför otvivelaktigt snart att börja minska.

Kina har alltså, precis som USA framöver, att välja på att öppna pandoras ask på vid gavel och därmed ställas inför valet: Fortsatt mat och drickbart vatten kring bland annat sin viktigaste flod, Mississippi eller utvinna olja och gas som bara kommer blir dyrare i bensintanken. För att förstå problemen med skifferutvinngen, läs gärna några av våra tidigare inlägg nedan eller gå till shalebubble.org.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.