2014-08-25

Energiewende i Tyskland: Biogas, solenergi och vindenergi sprider sig

I Tyskland pågår just nu en lokal energirevolution med vad tyskarna kallar ”Energiewende”, energiomställningen bort från fossila bränslen och kärnkraft.

Att allt fler tyskar väljer att bli mikroproducenter av energi är en utveckling som pågått i över ett årtionde och är alltså inte ett politiskt beslut kopplat till Tysklands avveckling av kärnkraften som ska ske till 2022 . "Energiewende" som begrepp är heller inte något som Merkel skapat även om det blivit ett politiskt verktyg de senaste åren i Tyskland utan myntades redan på 1980-talet av tyskt miljöinstitut som pekade på behovet av en omställning bort från kärnkraften och den fossila energin.

Tysklands största energibolag står inte för satsningen av förnyelsebart i Tyskland. De fyra största energibolagen i Tyskland är EnBW, Eon, RWE och svenska Vattenfall står förvisso tillsammans för 75 % av landets elproduktion men stod 2012 bara för 5 % av investeringarna i förnyelsebart i landet .

Vid slutet av 2012 kom över hälften av investeringarna i förnyelsebar energi i Tyskland från vanliga privata medborgare och jordbrukare.  Faktum är att över en miljon hushåll och små investerare i Tyskland producerar egen energi från förnyelsebara energikällor, främst från sol, vind och bioenergi .

I Tyskland har framförallt mikroproducent -revolutionen slagit rot på landsbygden där små samhällen stärker sin självständighet och lokala gemenskap genom att bli mindre energiberoende. I spåren av finanskrisen och de ekonomiska problemen i Europa har många tyskar helt enkelt sett lokal energiförsörjning som ett sätt trygga ekonomin långsiktigt genom att göra sig mindre sårbara för framtida kriser.

För att säkra sin egen energiproduktion innebär att säkra sina energikostnader oavsett hur prisbilden förändras i övriga Tyskland eller Europa. Omställningen till lokal energiproduktion har även inneburit att vanliga medborgare fått ökat självbestämmande och inflytande i den lokala ekonomin. Detta har av många tyskar setts som en möjlighet att stärka den lokala demokratin genom att flytta makten från några få stora energibolag tillbaka till lokalsamhället och dess invånare.

Samtidigt som Energiewende sker på det lokala planet för fullt omfattar det ännu bara några få procent av Tysklands befolkning och därmed en liten del av landets nuvarande energibehov. 23 % av Tysklands energikonsumtion kom 2013 (enligt BP Statistical Review 2014) från naturgas. Av denna naturgas importerade Tyskland cirka 39 % via pipeline från Ryssland...Endast 10,4 % kom från förnyelsebart (inklusive vattenkraft). Oljan då? Ja den står för 34,5 % av Tysklands energianvändning och kommer i första hand från, just det, Ryssland!

Kanske inte så märkligt att Merkel vill göra sin positionering gentemot Ryssland så otydlig som möjlig.

Energiewende måste ändå ses som ett fall framåt och Tyskland har mycket att lära Sverige på det lokala planet vad det gäller spridningen och användningen av förnyelsebar -energiproduktion. Vad sägs om nedanstående kombination av solenergi, vind och bioenergi ? Kanske den viktigaste lärdomen är inte bara att tekniken fungerar utan hur viktigt det är att den presenteras på ett sätt som lockar människor att våga ta steget och att finansieringen sker lokalt. Litet är trots allt vackert och hållbart.

Mer om energiomställningen i Sverige och i andra länder kommer ni kunna läsa i vår kommande bok om Energiomställning, Peak Oil och en hållbar ekonomi som kommer ut i vinter.6 kommentarer:

 1. Energiwende hade varit oerhört mycket bättre för klimatet och oberoende av Putins regim om det hade inkluderat nya kärnkraftverk. Då hade även biogasen kunnat användas till fordonsbränsle i stället för el.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Biogasen kan fortfarande användas till att driva jordbruksmaskiner o med utbyggd infrastruktur o fler bönder även till viss del som fordonsbränsle. Tyskland kommer inte få brist på el om Energiwende fortsätter som nu, med 25 % av elproduktionen (soliga o vindiga dagar upp mot 50%) är det snarare frågan om att få bort oljebilarna från autoban o satsa på tåg, spårvagn o andra eltransporter för de stora massorna som idag kör bil i Tyskland. I takt med att organiska batterier för energilagring installeras i hushåll o fastigheter kan dessutom mer biogas frigöras till fordon/jordbruk. Även utjänade litiumbatterier kan redan idag lagra 2-3 dagars el i ett hushåll. Så vad ska vi ha kärnkraft till? För mig är det en ekonomisk fråga o en fråga om att lämna centrala sårbara energisystem o satsa på självbärande lokala energisystem.
   mvh
   Johan

   Radera
 2. Eftersom jag är rabiat kolkraftsmotståndare har jag oerhört svårt att se just Energiewende som ett fall framåt.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3816328.ece
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3631346.ece
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3594369.ece

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Skilj på Energiewende som Angela Merkel och stora energibolag i Tyskland gjort till sin sak, det är politik och inte den Energiwende som sker på lokal nivå som är ursprunget till rörelsen. Merkel har i och med beslutet att avsluta kärnkraft börjar mejsla på alla möjliga sätt att få fram elproduktion och värme för att ersätta kärnkraften. Då ligger kolet energibolagen nära om hjärtat för då behåller man greppet om energikonsumenterna och självfallet förespråkar vi inte Energiewende med kolet i sinnet!

   Energiewende där en kombination av vind, sol och bioenergi står i centrum är vad vi kallar ett fall framåt, kol finns inte ens med i kortleken vi använder och heller inte bland de många små samhällen och de många tyskar som väljer att satsa på egen energiproduktion inom Energiewende.

   Energiewende och kolanvändning i samma mening kan bara en politiker eller marknadsförare med avsikt att skapa debatt om vilken väg som är bäst framåt, försöka sig på.

   mvh
   Johan

   Radera
 3. Nåja, Tyska staten subventionerar med 8 miljarder per år och garanterar ett minimi pris i 20 års tid, det gör det populärt att skaffa solceller. Problemet är dock att energibolaget inte vill betala för att hålla reservkapacitet för att balansera mulna dagar

  SvaraRadera
  Svar
  1. ...så du menar att kärnkraften, kolkraften och naturgasen inte är subventionerad o har varit så sedan minst 1970-talet? Incitament som är delvis drivs av subventioner för att örönmärka en nödvändig omställning är en långsiktigt god investering tills dess en nivå uppnås där konkurrenskraften och människors egen energiproduktion är självbärande. Energisäkerhet är en underskattad tillgång...
   mvh
   Johan

   Radera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.