2014-12-10

Att våga tänka det otänkbara

För att förstå detta inlägg och värdet av att noga lyssna på vad Göran Frisk och även Robert Dalsjö, FOI:s forskningsledare säger, hänvisar vi först till tidigare inlägget:

Göran Frisk möjlig kandidat till försvarets nya lärartjänst

När man vet vilken oerhörd kunskap Göran Frisk har om Sveriges försvarsförmåga och kopplar samman det med Dalsjös analys av Ryssland blir slutsatsen och även vår uppmaning till läsaren, "att våga tänka det otänkbara".

Det innebär inte att man ska bli rädd, att tänka att "nu är det snart slut" eller vi ska inget göra för att det som sker det sker ändå. Nej, att vara realist och gå vidare med visdom i hand är att ständigt lära sig nya sätt att tänka, ta vara på tidigare erfarenheter och anpassa sig till nya förhållanden med rätt redskap och tränad förmåga.

Detta gäller inte bara hur vi ska förhålla oss rörande Sveriges försvarsförmåga och nya hotbilder utan likväl som vi vanligen skriver om här på bloggen, livsmedelsförsörjning, energiförsörjning, hur vi bygger en självbärande ekonomi, sociala samarbeten och användningen av naturens resursförråd.

Att våga tänka det otänkbara är första steget men att se till att ha kunskaperna och resurserna att hantera det otänkbara kan vara livsavgörande en dag. Hoppas många ser den här videon och fler som Göran Frisk träder fram i det lilla som i det stora för att bidra till att få rätsida på det här landet.

Lyssna 1h:19min in i videon för att först höra Göran Frisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.