2015-02-10

Ett nytt Apolloprogram för att hantera USA:s/vårt oljeberoende

Lawrence Klaus som vi skrivit om tidigare, har kommit med en uppdatering av sitt utkast till nationella energiplan för USA som bör vara av intresse för varje oljeberoende medborgare på den här planeten.

Klaus är bland annat före detta ingenjör och designer vid Boeing Aerospace Group (ASG) och var involverad i utvecklingen av Apolloprogrammet som ledde till USA:s första månlandning 1969. Med samma metodiska approach och detaljrika analys lyfter Klaus många av de problem och utmaningar vi brukar diskutera här på bloggen.

Rapporten har titeln "A National Energy Program The Apollo Program of Our Time
A White Paper on Achieving Energy Independence and National Transformation" och ni finner den i sin helhet här.

Det finns mycket intressant att ta upp och belysa närmare i Klaus 67 sidor långa nationella enegiplan och vi får säkert anledning att återkomma till den. Nedan följer dock lite av det som kan vara värt att fundera kring och som berör USA, Sverige ja alla länder som inte sitter på lättåtkomliga oljereserver för egen användning i evinnerlig tid framöver...

Låt oss börja med en liten tankeställare:

Innan japanska styrkor slog till mot Pearl Harbour den 7 december 1943, genom en överraskande smygattack på USA:s viktigaste flottbas i Stilla havet, levde de flesta amerikaner lyckligt isolerade från det krigshärjade Europa, Nordafrika och Sydostasien.

Lika ovetande är de flesta amerikaner idag om landets enorma oljeberoende och att den ökade tillgången på inhemsk olja från skifferformationer redan inom fem år beräknas börja minska för att aldrig nå dessa nivåer igen.

Klaus skriver:

"Amerika upprepar samma gamla mönster som hegemoniska makter genomgår: överkonsumtion, överexpansion och överoptimism. Vissa hävdar att Nordamerika ska bli det nya Saudiarabien för olja och gas. Å andra sidan. I oktober 2013 var det 40 års sedan OPEC:s oljeembargo. Amerikas olje- och gasindustri har inte botat marknadskrafternas oljeberoende på dessa 40 år och kan inte väntas göra det inom överskådlig framtid...IEA beräknar att USA:s produktion når sin toppnivå runt 11,1 miljoner fat 2020 och faller efter det...Det faktum att USA står för all ökning av världens oljeproduktion fördunklar situationen. Vi har åkt på den oljeimporterande berg- och dalbanan för länge för att inte ha lärt oss någonting av tidigare erfarenheter".    

Klaus inleder rapporten med att sätt upp en prioriteringslist för mål som energiplanen ska försöka nå.

Byggnadssektorn: Ersätt oljeanvändningen inom byggnadssektorn och minska utsläppen i energieffektiva byggnader som tillgodoser användarens behov.

Transportsektorn: Ersätt oljeanvändningen och minska utsläppen i den konventionella och den alternativa fordonsflottan som tillgodoser användarens behov.  

El/energi-sektorn: Ersätt oljeanvändningen i anläggningar för slutanvändaren och minska utsläppen på ett energieffektivt och säkert med dagens standard inom el/energisektorn som tillgodoser användarens behov.    

Bränslesektorn: Ersätt oljeanvändningen och minska utsläppen inom en bränslesektor som når målen och alltid kan förse bränsle till fordon på vägarna och stridsvagnar på slagfältet.

Försvarssektorn: Ersätt oljeanvändningen och minska utsläppen på ett energieffektivt sätt för USA:s försvarsmakt så den har den operativa energisäkerheten för att vinna Amerikas krig utan den direkta tillgången till operativa baser och energitillgångar.  

Energiteknologi och forskning: Utveckla och på bred front sprida energiteknologi som rankas i ordning utifrån möjligheten att uppnå sektorsmål och övergripande mål.

I slutsatserna skriver Klaus bland annat: 

"USA måste undvika att upprätthålla nuvarande fientliga policy gentemot Kina...Kinas uppgång är inte så mycket en resultatet av ökad militär förmåga som vår egen minskade konkurrensförmåga som kommer från en utdaterad infrastruktur, otillräcklig satsning på forskning och utveckling och en till synes dysfunktionell regering".   

Men Klaus lyfter även att det finns hopp, om USA ställer om nu och de närmaste 10 åren, kan en nationell energiplan faktiskt göra skillnad. 

"Den nationella energiplanen tillämpar erfarenheterna från vår starkaste generation till dagens förutsättningar.  "Den nationella energiplanens årtionde" kommer bli en omställningsperiod från beroende av importerad olja till en hållbar energiframtid som kommer innebära en vinn-vinn för alla intressenter, Amerika och för världen. Att utveckla alternativ till olja och göra det till en nationell säkerhetsfråga kommer göra att genomförandet sker snabbare än annars och öka på nationens gröna energiexport".     
.
Vi tackar ASPO-USA som uppmärksammade oss på Klaus uppdaterade nationella energiplan. 

Man behöver inte dela allt i energiplanen men den kan förhoppningsvis bidra till att dra igång en seriös diskussion om vad som faktiskt krävs för att vi ska kunna ställa om vår ekonomi de närmaste 10-15 åren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.