2013-10-29

40-års jubileum av oljekrisen 1973-74 & en Ny Energiplan för USA

För nästan exakt 40 år sedan, den 20:e* oktober 1973 inleddes det arabiska oljeembargo som idag förknippas med starten på en av två omfattande oljekriser som drabbade framförallt USA och Europa under 1970-talet.

Med anledning av att ASPO-USA uppmärksammar jubileumsåret för starten av oljekrisen 1973 får vi anledning att återkomma till detta. I samband med detta jubileum uppmärksammar ASPO-USA ett utkast till en energiplan för USA som publicerades den 17:e oktober av Lawrence Klaus. Klaus är bland annat före detta ingenjör och designer vid Boeing Aerospace Group (ASG) och var tex involverad i utvecklingen av Apolloprogrammet som ledde till USA:s första månlandning 1969.

Den 20:e oktober 1973 bannlystes alla oljetransporter till USA (även till Kanada, Nederländerna, Portugal, Rhodesia, Sydafrika och södra Jemen) av de arabiska oljeexportörerna inom OPEC (tex Saudiarabien & Kuwait).

1973 stod nämligen de arabiska oljeexportörerna eniga mot framförallt USA för att man inte kunde acceptera att USA stödde Israel politiskt men framförallt militärt i kriget mellan Israel och Egypten +Syrien som inleddes 6:e oktober 1973 och var det föregick det arabiska oljeembargot mot USA. Droppen för de arabiska oljeexportörerna blev när det kom fram att  Nixon föreslog ett militärt stödpaket om 2.2 miljarder dollar till Israel den 19 oktober 1973.

Detta var ett hårt slag mot framförallt USA som redan 3 år senare, 1970 uppnått sin maximala oljeproduktion på hemmaplan på grund av Peak Oil.  USA:s var i behov av ökad import av olja då landets oljeproduktion börjat minska. Dessutom var USA:s raffineringskapacitet otillräcklig vilket gjorde att man fick en omedelbar bensinbrist. (Blev inte bättre av att alla pga paniken skulle bunkra bensin SAMTIDIGT och fylla upp bensintanken helt när den kanske redan var halvfull).

Men oljeembargot kan ni läsa om i detalj i den artikel som Johan fick publicerad i dåvarande Energy Bulletin (idag blivit resilience.org) och som baserades på Johans Masteruppsats om just de arabiska oljeembargon som riktades mot främst USA 1973-74 såväl som 1967.

Åter till Lawrencee Klaus energiplan. Klaus saknar precis som ASPO-USA och många andra en seriös nationell energiplan för att snabbast möjligt minska USA:s oljeberoende. Klaus har därför skrivit en mycket genomarbetad plan eller genomgång av vad som bör och kan göras utifrån tidigare erfarenheter för att minska USA:s beroende av framförallt importerad olja.  

Det finns mycket att analysera i Klaus energiplan så läsaren ombeds läsa den själv för att skapa sig en helhetsbild men här följer några utdrag som kan vara av intresse:

"Stabilitet på hemmaplan och utrikes är sammankopplade. Andra energikonsumerande länder är mer beroende av importerad olja än oss och den förväntade globala oljebristen förväntas vara 18 miljoner fat per dag 2030- ungefär motsvarande USA:s dagliga konsumtion idag. För den nationella säkerheten är problemet inte bara att minska det inhemska användandet av olja och öka landets oljeproduktion; det omfattar även  att minska den globala oljebristen. Framöver kommer varje fat olja Amerika producerar, konserverar och byter ut mot alternativ innebära att ett fat olja blir tillgängligt på den globala marknaden som vår försvarsmakt inte kommer behöva försvara".

I rapporten skriver bland annat Klaus att omställningen av motorindustrin i USA kräver en stor och rask satsning som endast är möjlig genom ett samarbete mellan offentlig och privat sektor med öronmärkta satsningar på samma sätt som skedde i USA under andra världskriget.

Nedan en graf som visar antal gallon bränsle (en gallon= 3,8iter) per dag som en amerikansk soldat använt i genomsnitt, under olika krig USA varit involverade i. .Figur ovan från Klaus Lawrence energiplan sida 45, ursprungligen från en Deloitte-rapport
Framförallt bör läsaren noga läsa följande citat tagna från slutsatserna i Klaus Energiplan (sida 51):

"Amerikas konflikter sedan andra världskriget har genomförts i regionen (Mellanöstern) och vi har gjort stora förluster i liv och rikedom när vår strategi grundats på otydliga och förvirrande mål, obekräftade antaganden och förskönade scenarier, oförmåga eller misslyckande med att lära av historien och vår egen erfarenhet och ibland, genom att att förleda vår egen befolkning. Dessa faktorer måste begrundas när Amerika omgrupperar sina militära styrkor till Stillahavsregionen i Asien särskilt i skapandet av en Kina - policy. Vi lärde oss i Korea, att bygga sin strategi på det ogrundade antagandet att Kina inte skulle svara när det hotas ledde till oförutsedda, förödande händelser. Det är direkt avgörande att USA arbetar med Kina för att säkra tillräckligt med energiresurser, minska nuvarande och framtida energianvändning istället för att ta strid och försöka skära av Kina från energiresurser i Sydkinesiska havet".

"USA måste vara försiktiga för att inte återupprepa sitt nuvarande konfliktmönster i sin Kina - policy...och istället fokusera på att bygga en ny världsordning där både USA och Kina är betydande komponenter".

"Kinas framväxt är inte så mycket resultatet av ökad militär styrka som vår egen minskade konkurrens förmåga, främst framsprungen av faktorer såsom föråldrad infrastruktur, otillräcklig fokus på   
forskning och utveckling och en till synes dysfunktionell regering". Idag plundrar amerikaner sina barn, sin infrastruktur och sina hem genom att skära ner i investeringar av infrastruktur till 2,5% av BNP, genom att skära ner på utbildning och att använda landets hushåll som bankomater".   

"Investeringar i en nationell energiplan (NEP) kommer vara en win-win för de som deltar i en sådan och för hela Amerika. Det kommer leda till nya produkter och marknader för amerikanska företag, miljoner nya arbeten för att producera dessa produkter och nya investeringsmöjligheter för den finansiella världen som kan bygga hållbara tillgångar. Det nationella energiplans- årtiondet kommer blir en omställnings period som går från beroende av importerad olja till en hållbar framtid. Denna omställning kommer vara en lika stor vinst för den gröna industrin som för den svarta industrin. En snabb utveckling och implementering av av alternativ till konventionella fossila bränslen under detta årtionde kommer ha betydelse för att kunna genomföra detta mål och öka nyttan med de återstående fossila bränslen vi har kvar, i största möjliga utsträckning och drastiskt förändra världens energianvändningen".      

Vi vill här understryka att vi på intet sätt håller med om allt som skrivs i rapporten och att det givetvis inte finns några enkla lösningar eller någon universell omställningsplan varken för vårt fossila energiberoende eller för att bygga en hållbar ekonomi. Trots att Lawrence inte nämner Peak Oil någonstans i rapporten är det tydligt att han är medveten om problemen och gör ett seriöst försök till en energiplan för att minska USA:s sårbarhet för dess effekter -en global minskning av tillgången till världens viktigaste energikälla.


* Många väljer (inklusive ASPO-USA) den 19:e som datumet för starten av det arabiska oljeembargot 1973 men då embargot först blev officiellt den 20:e och först då omfattade alla arabiska oljeproducenter valde Johan den 20:e.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.