2015-02-21

Aktiviteten i oljeindustrin mätt i antal aktiva riggar under ett år

Oljepriset mätt i Brent Crude är i skrivande stund cirka hälften av vad det var för ett år sedan. Sedan oljeprisraset i juli har oljeindustrin dragit ned på sin aktivitet i form av nya investeringar och satsningar på nya utvinning. Vi såg redan i november hur tex Statoil började få problem med lönsamheten och började minska på antalet oljeriggar man hyr för sin verksamhet på Nordsjön.

Även Shell, amerikanska skifferoljebolag och företag som hyr ut oljeriggar har drabbats hårt av det halverade oljepriset. För att mäta av senaste tempen på oljeindustrin har vi sammanställt de senaste siffrorna över antalet aktiva oljeriggar i ett antal länder och jämfört med för ett år sedan.

21,7% färre aktiva riggar på ett år


Data från Baker Hughes

Baker Hughes för statistik åt oljeindustrin över aktiva oljeriggar. Detta är riggar där oljebrunnar påbörjats eller som utvinner olja på land eller till havs eller i vattenområden. Riggar som befinner sig i rörelse på väg från en plats till en annan räknas tex inte med.

USA har överlägset flest oljeriggar och det beror på att detta är nödvändigt när man utvinner skifferolja i stor omfattning. Oljeproduktionen från skifferformationer faller nämligen kraftigt redan de första åren till skillnad mot konventionell oljeproduktion eller utvinning av tex djuphavsolja som kan utvinnas över årtionden. Därför krävs ett stort antal riggar som kan flyttas snabbt från område till område.

Skifferoljeproduktionen har stått för hela USA:s produktionsökning de senaste åren och tillsammans med Kanada i princip för hela världens produktionsökning sedan 2009. Det blir därför extra intressant att kika på just USA:s antal riggar. Som ni ser har antalet aktiva riggar minskar kraftigt i USA. Det är nu 461 färre riggar "i tjänst" för ny utvinning eller 26 % färre mot i fjol vid samma tidpunkt.

Hur endast två länder ökat oljeproduktionen i någon större omfattning och ännu dominerar aktiviteten i antalet riggar syns också tydligt när man tittar på antalet oljeriggar i världen. Antalet aktiva oljeriggar i världen har minskat med 816 stycken på ett år, av dessa är 733 i USA och Kanada.  

Saudiarabien som senaste åren ägnat allt mer åt ökad utvinning på havet, trots att kungadömet ofta säger sig ha nästintill oändliga mängder olja i sina ökenreserver. Saudiarabien har ökat antalet riggar från 93 till 119.

Norge som vi nämnde med Statoil o början, har alltså minskat antalet aktiva riggar från 17 till 13.

Kina har däremot ökat antalet kraftigt från 21 till 33 men alltså från en låg nivå. Kina satsar stort på skifferolja som vi skrivit om tidigare, men saknar både kompetens och tillräckligt med riggar för att kunna öka produktionen nämnvärt de närmaste åren.

Det står klart att oavsett vad OPEC och Ryssland har för avsikt framöver, om de avser minska produktionen för att försöka få upp oljepriset till nivåer där de kan tjäna mer pengar eller om det rent av finns intressen från USA att i samarbete med Saudiarabien få ner priset på olja för att sätta press på Ryssland i rådande säkerhetspolitiska läge- har oljepriset satt stor press på oljeindustrin redan och hotar lönsamheten för många bolag.

Konsekvenserna av detta, om oljepriset förblir på dessa nivåer (60-70 dollar per fat), är minskad produktion längre fram och därmed högre oljepriser igen. Så fort det lilla utbudsöverskottet sjunker för att möta efterfrågan eller till och med inte räcker till, kommer priset klättra upp igen. Hur högt det slår i taket igen innan det slås tillbaka av den lägre ekonomiska aktivitet det skapar, återstår att se.

Trevlig lördag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.