2015-05-27

BerkShares och andra lokalvalutor växer

Intresset och utbredningen för lokala komplementära valutor ökar snabbt. Särskilt i USA, Storbritannien, Tyskland och Japan. Bakgrunden är förstås att förtroendet för de nationella valutorna minskar när köpkraften i dollarn, brittiska pundet och Euron hela tiden minskar. Inte har det hjälpt att världens centralbanker sedan finanskrisens utbrott 2008/2009 pumpat in nya pengar i systemet för att försöka få igång tillväxten i ekonomin.

Den ökade arbetslösheten och minskade ekonomiska aktiviteten bottnar i ett system där ökad användning av billig fossil energi är det drivande smörjmedlet. Något som alltså ställs på tvären när världens billiga oljeproduktion i allt högre grad måste ersättas av dyr och svårtillgänglig oljaVi har helt enkelt plockat det lågt hängande frukterna.

Att importera varor från andra sidan klotet blir inte lika lönsamt när transportkostnaderna stiger på grund av minskad tillgång till billig olja. Produktion av varor och tjänster kan löna sig mer lokalt.

För att vända skutan måste vi minska det fossila energiberoendet och lämna tanken att vi kan ha oändlig tillväxt på en planet med ändliga resurser. Ett sätt att minska oljeberoendet och skapa en mer cirkulär ekonomi är att skapa förutsättningar för en blomstrande lokal och regional ekonomi. På detta sätt kommer människor närmare produktion av varor och tjänster och kan med egna ögon se de ekonomiska fördelarna såväl som den miljömässiga/resursbegränsande nödvändigheten att vara i balans med naturen.

Idag försvinner allt som oftast pengarna och resurserna ut ur den lokala och regionala ekonomin då multinationella företag och franchise inte har några incitament att tillhandahålla lokalt producerade varor utan fokuserar på billiga importerade varor som kan säljas var som helst. Framförallt centraliseras produktion och ägande vilket innebär dålig insyn och förståelse för de lokala och regionala behoven och förutsättningarna. Och om ett stort företag går i konkurs eller väljer att lägga ner sin verksamhet i ett land/område drabbas dess filialer över hela brädet, oavsett om det går bra i tex en lokal butik i en annan del av landet.    

Men det pågår en mängd inspirerande projekt där företag och lokala krafter samarbetar för att tjänster och produktion ska stanna kvar och stärka den lokala ekonomin. En grundförutsättning är att pengar som investeras lokalt även i så stor utsträckning som möjligt stannar lokalt.

Vi har tidigare rapporterat om den tyska lokalvalutan Minutos som är ett sådant exempel, Brixton Pound i England är ett annat exempel på en lokalvaluta som har attraherat ett hundratal företag och växer i popularitet.

I USA sticker bland annat lokalvaluta BerkShares ut. I Bershire County i Massachussetts används sedan 2006 BerkShares av över 400 företag i trakten. Initiativet till att starta BerkShares togs av Schumacher Center for new economics. Känner ni inte till E.F. Schumacher, kika här.

Hur funkar då BerkShares? Följ med på en tur genom att kika på videon nedan eller läs mer här.

"BerkShares" i Berkshire County i Massachusetts, USA


Vad som är intressant med lokala och regionala valutor är att de på ett naturligt sätt leder till verksamheter där matproduktion och energiförsörjning ofta blir en lokal prioriteringsfråga som lokalsamhället alltid kan luta sig tillbaka emot, oavsett nationella eller globala ekonomiska kriser.

När väl människor får igång företag och verksamheter lokalt blir det naturligt att tänka "men varför måste vi importera tex dyr diesel till våra traktorer, finns det inte andra sätt?"

Restauranger och affärer söker sig till lokala bönder och odlingar istället för att importera råvaror som kommit dit på olika oljeberoende transporter. Givetvis kommer en mängd varor fortfarande importeras men med tiden kommer dessa kunna minska när liknande varor och tjänster dyker upp lokalt.      

Någon kanske har en idé om att starta en lokal verksamhet men känner att det saknas startkapital? Då kan man göra som i West Yorkshire, England där lokala invånare gemensamt gått ihop för att ett företag ska få ihop de investeringar som behövs för att komma i gång med ett bageri.

Bageriet betalar tillbaka för investeringarna de fått hjälp med i form av ränta, men i stället för pengar betalas den med antingen bröd eller bakkurser till investerarna. Investeringen och produktionen stannar på detta sätt kvar lokalt och ökar samtidigt antalet tjänster och arbetstillfällen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.