2015-05-16

USA:s oljeproduktion faller -en trend som blir svår att bryta

Under februari månad föll USA:s totala oljeproduktion med hela 9,4 % mot i januari. Detta enligt amerikanska energimyndigheten EIA:s senaste siffror. Detta är en av de största nedgångarna under en månad sedan 2008-2009 då finanskrisen drabbade de nya investeringarna i oljeindustrin och efterfrågan på olja i USA föll i dess spår.

USA:s fallande oljeproduktionMen sedan framförallt 2011 har vi kunnat se en relativt stadig uppgång av USA:s oljeproduktion från det som kallas skifferformationer. Detta i takt med att fria krediter från amerikanska Federal Reserve pumpats ut och via finanssektorn sökt sig till vad som vid ytan såg ut som kortsiktiga såväl som långsiktiga vinster. Allt fler investerare och banker börjar nu inse att utvinning av olja ur skifferformationer, skifferolja är en extremt kapital- och resursintensiv affär som i själva verket är i en bubbla som påminner om den som föranledde finanskrisen 2008 i USA.

Tecken på att skifferbubblan är på väg att spricka har vi tidigare rapporterat om genom bland att notera hur snabbt antalet aktiva riggar i framförallt USA dragits in i takt med att oljepriset fallit.

Senast vi rapporterade om antalet aktiva riggar i USA hade de minskat med 26 % mellan 14 februari 2014 och 15 februari 2015. Sedan februari har antalet aktiva riggar minskat med ytterligare 32 %, alltså på endast tre månader! Detta visar Baker Hughes senaste mätning.

När oljepriset går under ca 70 dollar per fat är det helt enkelt inte lönsamt att borra efter ny skifferolja i USA. Något som ingår i OPEC:s och Saudiarabiens spel att återta marknadsandelar som förlorats till USA och Kanada de senaste åren.  Dessa två länder har tillsammans stått för i praktiken hela världens ökade oljeproduktion de senaste åren.

Det är viktigt att förstå att världens konventionella oljeproduktion (den billig och lättåtkomliga oljan) sedan 2005 befunnit sig på en platå och väntas börja minska inom de närmaste åren. Något som fått bland andra Internationella energiorganet IEA:s chefsekonom Fatih Birol, att vid upprepade tillfällen uttala: "den billig oljans tid är förbi".

Att ersätta 80 % av alla den olja som produceras i världen med okonventionell skifferolja från USA och oljesand från Kanada som gjorts i ökad omfattning de senaste åren är ohållbart i längden för världsekonomin. Den globala ekonomiska tillväxten kräver nämligen ökad tillgång till billig energi för att växa, inte ökad dyr och energikrävande energi.

Men istället för att titta på nettovinster av energi och hur fria krediter och statliga subventioner (Kanada) drivit fram den ökade oljeproduktionen fokuserar media på struntsaker i det stora sammanhanget. I sann börsanda, för att skruva upp framtidsförväntningarna av ett bolag eller industri, försöker man få det att framstå som något positivt när nedgången av en aktie eller produktionen minskar i nedgång!

I tex UPI kan vi nu läsa rubriken "Takten i nedgången av riggar minskar". Snacka om att försöka klamra fast sig vid ett halmstrå i en storm. I artikeln fokuserar man på att det ser olika ut för olika fält i USA istället för att titta på den samlade bilden. Det pekas tex på att produktionen i en av de största skifferformationerna, i North Dakota, mellan februari och mars ska ha ökat med hör och häpna, nästan en procent!

Det står även:
"En svag oljemarknad, karaktäriserad av en nedgång i efterfrågan och ett överutbud av tillgångarna har tvingat de flesta energibolagen att dra in utforskningen och produktionen". Fel, det är främst ett halverat oljepris som har gjort det olönsamt att utvinna skifferolja i USA och här kommer vi till något viktigt. Arthur Berman skriver nämligen nu i ett läsvärt inlägg att för mycket fokus ligger på analyser av neddragningen av antalet aktiva riggar.

Berman pekar på att de brunnar som borras nu inte avslutas för att det helt enkelt inte finns någon ekonomi i det. Detta, menar Berman, gör att vi kommer se ytterligare minskad oljeproduktion med flera hundra tusen fat per dag innan vi ser konsekvenserna av de indragna aktiva riggarna. Antalet aktiva riggar kommer inte spela någon roll om det inte finns tillräckligt med kapital att färdigställa fler nya brunnar än vad som kommer i produktion idag.  

Om nu oljepriset snabbt kommer över 70 dollar fatet innebär det alltså inte att USA kommer kunna tillföra en massa ny olja snabbt, pengarna finns inte där och utvinningen ligger på efterkälken kontra nedgången i befintliga brunnar. Oljebolag måste minska på sina kostnader för att överleva i ett nytt klimat av oljerpriser under eller strax över breakeven. Det innebär i sin tur minskade investeringar i ny utvinning som resulterar i lägre produktion längre fram.

Trevlig lördag!


1 kommentar:

  1. Hej.
    När tror du priset på drivmedel här kommer börja skena uppåt pga att oljproduktionen minskar i världen?

    SvaraRadera

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.