2015-05-12

Tilllväxtens gränser når nu ända in i Uppsalas Universitetshus

Nedan följer ett citat ur vår bok Olja för blåbär -Energi, makt och hållbarhet:

"År 1972 kom den då omvälvande boken Limits to Growth.
Forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), i
dag världens kanske mest prestigefyllda teknologiuniversitet,
matade in data i en superdator för att få fram en framtidsbild av
vart världens ekonomi och resursanvändning var på väg. Teamet
av forskare, lett av paret Donella och Dennis Meadows, försåg
superdatorn med input som befolkningsdata, siffror rörande matförsörjning,
resursanvändning och utsläpp. Med hjälp av datorn
fick de fram en mängd scenarier för utvecklingen mellan 1970
och 2100. 

Vilket utfall som slog in berodde på om mänskligheten
vidtog omfattande åtgärder för att förändra utvecklingen som
redan var i full gång 1972. Om åtgärder för att återställa balansen
med naturen inte genomfördes av mänskligheten skulle ekonomin,
miljön och befolkningen gå in i väggen och kollapsa innan 2070.
Huvudbudskapet i boken var något så självklart som att naturens
resurser är begränsade och därför inte kan användas för att skapa
oändlig tillväxt av befolkningen och ekonomin.

När boken kom ifrågasattes den av många ekonomer och en rad
andra som uttalade sig om den i media. Men drygt fyrtio år senare
konstaterar forskare vid Melbournes universitet i en uppföljning av
Limits to Growth att ”business as usual”-scenariot, där mänskligheten
inte gör något för att hindra en kollaps av ekonomin, miljön
och befolkningen, fortfarande ligger i fas med nuvarande verklighet.
Men världsekonomin har ju inte kollapsat, så det stämmer
väl inte? Lugn i stormen. Limits to Growth förutsåg att de första
riktigt stora bromsklossarna skulle slå till först mellan 2015 och
2030 …"

Via bloggrannen och författaren Stellan Tengroth uppmärksammas vi på att Dennis Meadows igår höll ett föredrag i Uppsalas mest anrika byggnad, Universitetshuset. Mycket har alltså hänt sedan 1972 då Meadows och forskarna bakom "Limits to growth" nu bjuds in i finrummen och deras prognoser bekräftas på punkt efter punkt.

Vad som dock har förändrats är ökningstakten i vilken vi använder upp planetens ändliga resurser. Här handlar det framförallt om användningen av de fossila energislagen som får den ekonomiska tillväxtmaskinen att snurra: olja, kol och naturgasen. Men som Meadows är inne på handlar det även om tex förstörandet av den bördiga och näringsrika jorden som utarmats av ett enformigt jordbruk där mångfald fått stå tillbaka för en ökad användning av kemikalier och konstgödsel. Wes Jacksons brandtal i Washington DC 2010 om detta är värt att påminna om här.

Precis som i Meadows presentation är budskapet i vår bok att vi står inför enorma utmaningar men att den största utmaningen ligger i att ändra vår inställning och vårt förhållningssätt till naturen och hur vi använder resurser och teknik på ett hållbart sätt. Det görs många underverk av människor i det lilla men utan att förstå hur och varför en omställning kan ske nås den kritiska massan långsamt.

Se Meadows presentation nedan och om tid ges, även den efterföljande paneldiskussionen som lär vara intressant. Med i panelen är Mikael Höök vid Globala Energisystem -den första i Sverige att disputera med en avhandling som diskuterar Peak Oil. Fler avhandlingar har följt efter bland annat av Kristofer Jacobson. Övriga i panelen var bland andra Anders Wijkman och Maria Wetterstrand.

Dennis Meadow "Myten om teknologi och hållbar utveckling"
Presentationen kommer från Medfarm play/Uppsala Universitet

Den efterföljande paneldebatten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.