2015-12-09

Aktiva PRT/Podcar-system- SunCheun & 2getthere

Från Podcar City 9 konferensen i Kalifornien följer nedan de sista två presentationerna som framförallt berör aktiva/färdigbyggda Personal Rapid Transit- system eller Podars som de även kallas. Under de tre dagar i början av november som konferensen pågick i Silicon Valley var Johan på plats för att lära sig mer om dessa energieffektiva och hållbara transportmedel.

För första presentationen nedan står Ingmar Andresasson, professor emeritus och tidigare chef vid centrum för trafikforskning på KTH. Ingmar är en levande legend inom PRT-forskningen och utvecklingen globalt med bland annat 25 års forskning inom strategi och designutveckling av PRT-system och en av drivkrafterna bakom Podcar City -konferenserna.

Under denna presentation fick Ingmar uppdraget att presentera sydkoreanska-ägda Vectus -PRT-system i SunCheun i Sydkorea. Detta PRT-system utvecklades tack vare den anläggning som först byggdes och testkördes i Uppsala av i huvudsak svenska ingenjörer. Vectus valde Uppsala då det passade bra för de väderförhållande med kyla och blåst som den skulle anpassas för i Sydkorea och även kunnandet för att bygga banan fanns i universitetsstaden.

Vectus PRT-system i SunCheun, Sydkorea


Trots att Uppsala kommun visat intresse för att bygga en PRT-bana baserat på Vectus teknik som på ett mycket effektivt och praktiskt sätt skulle koppla samman stadens centrum med Akademiska Sjukhusets utsprida faciliteter för stadens invånare, valde man till slut att "utreda" andra traditionella transporter som spårvagnar .

Hade Uppsala satsat på ett PRT-system för ungefär samma pengar som Uppsalas påkostade konserthus hade staden kanske fått ett hållbart transportsystem som skulle hålla i minst 40 år, vilket erfarenheter från PRT-systemet i Morgantown i USA visar. PRT-systemet skulle dessutom vara billigare att bygga, ha lägre underhållskostnader och vara både säkrare för passageraren samt driftsäkrare...

Uppsala hade även fått en hållbarhetsstämpel (åtminstone inom stadens centrum) som kunde inspirera andra svenska och europeiska städer. Vi får hoppas någon annan svensk stad eller kommun kan "våga" investera i ett PRT-system.

I presentation två nedan får vi se hur holländska PRT-företaget 2getthere arbetar runt om i världen på kontraktsuppdrag för att bygga och designa PRT-system och även GRT-system (Group Rapid Transit) i bland annat Abu Dhabi, Holland och Taiwan.  

För presentationen stod Robbert Lohmann som är en av grundarna av 2getthere och företagets Chief Operations Officer (COO). I drygt 15 år har Lohmann arbetat med utveckling av autonoma persontransporter inom bland annat hamnindustrin och för nöjesparker.

Uppladdade presentationer från Podcar City 9 -konferensen och besöket till Spartan Superway Designcenter finner ni på vår youtube-kanal och i tidigare inlägg. Där finner ni även andra energirelaterade videos samt inslag från Johans biodling mm.


Johan filmade nästan alla presentationer vid Podcar City 9 konferensen och över hälften är ännu oredigerade men vi arbetar på att göra dem tillgängliga snarast möjligt.

För mer om Podcars/PRT se gärna Podcarcitys site där även alla slides och info om talarna finns i sin helhet.

Podcar City 9: Ingmar Andreasson presenterar Vectus PRT-system i Sydkorea

Podcar City 9: Robert Lohmann presenterar 2gettheres PRT-system i Holland mm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.