2015-12-01

Stadsplanering med Podcars/PRT-system

Här kommer två nya presentationsvideos från Podcar City 9 konferensen som Johan bevakade under sin resa till Kalifornien nyligen. Konferensen pågick i tre dagar och bjöd på många olika perspektiv för hur Podcars eller Personal Rapid Transportation (PRT)-system kan användas som ett komplement till övriga masskommunikationer på el.

I nedanstående två presentationer ligger fokus på hur PRT-systemen kan integreras i städer och mindre orter. I första presentationen med titeln "PRT/Automated Transportation-Metrolpolitan Planning Organization Perspective" talar Fernando De Aragon transportplanerare vid Metropolitan Planning Organization i Ithaca.

Ithaca är ett litet stadsområde som ligger i delstaten New York. Räknar man in hela storstadsområdet bor där drygt 100 000 personer varav drygt 30 000 är kopplade till Cornell University. Fernando har tittar på hur Podcars kan förbättra Ithacas transportsystem.

Fernando har lång erfarenhet av stadsplanering för transportsystem och har bland annat varit chef för Ithaca-Tomkins County Transportation Council i 17 år. Fernandos huvuduppgift har varit att underhålla gjorda infrastrukturinvesteringar samtidigt som han arbetat på att finna alternativ till fordon med endast en förare/passagere genom införande av tex bilpooler, samåkning, cykelbanor och utbyggnad av kollektivtrafik.

Läs gärna mer om Fernando de Aragon på Podcar Citys 9 site.I den andra presentationen med titeln "GreenVillages Development with Multi-Modular Transport Hubs" talar Fred Payne från County of Greenville, South Carolina. Greenville:s storstadsområde har närmare fem gånger så stor befolkning som Ithaca och har ännu inga stora problem med föroreningar om man jämför med andra amerikanska storstäder. Men man räknar med att det kommer förändras i takt med att befolkningen ökar.

Just nu tittar Greenville särskilt på Podcars för den internationella flygplatsen Greenville Spartangburg Airport (GSP) men även på tex små långsamtgående elfordon LSEV (Low Speed Electric Vehicles) för en rad användningsområden i Greenville.

Fred Payne är County Commisoner för Greenville County. Sedan 2011 är han ordförande för Public Works and Infrastructure Committe och sitter bland annat med i styrelsen för Greenville Pickens Area Transportation Study. Fred har länge arbetat för att förbättra allmänhetens tillgång till vatten och ett hållbart transport system i Greenville.

För mer om Fred Payne läs på Podcar City 9 site.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.