2015-12-14

Podcars: Innovativ transportdesign för städer och samhällen

Nu har vi redigerat klart ytterligare två presentationer från Podcar City 9 -konferensen i Silicon Valley, Kalifornien där Johan deltog i början av november. Dessa och nästkommande två presentationer fokuserar på hur det som kallas Personal Rapid Transit (PRT) även kallat Podcars, kan designas för att bli centrala knutpunkter i stora och små samhällen. PRT-system som det i Morgantown vi skrivit om tidigare kan minska trafiken inom städer kraftigt och samtidigt öka livskvalitén. När det byggs ut och kombineras med järnvägen kan det knyta ihop stadskärnan med förorter och andra samhällen och ytterligare minska behovet av bilar på vägarna.

Det finns nu 11 presentationer uppladdade på youtube-kanalen om Podcar/PRT-system från Podcar City 9 konferensen samt även ett besök till Spartan Superway Design Center i San José där studenter just nu utvecklar ett spännande Podcar-system. Ett projekt som flera svenska studenter varit involverade i.

Ett tiotal presentationer och ett par intressanta intervjuer med personerna bakom konferensen är under bearbetning. Planen är allt ska vara klart och dukat för en riktig Podcar-fest lagom till jul.

I första presentationen nedan presenterar Gary Hsueh en förstudie där man undersöker möjligheten att bygga ett PRT-system som kan binda ihop San José:s största internationella flygplats med Diridon Station, Silicon Valley:s största tågstation. Gary Hsueh är transportplanerare vid konsult- och ingenjörsfirman Arup och studien görs i samarbete med San José stad. Hsueh har bland annat mer än 13 års erfarenhet av transportplanering för en rad olika transportmedel.

I presentation två nedan får vi se prov på omvälvande nytänkande och när det gäller hur PRT-system kan designas på sätt som byggs in i stads- och samhällsplaneringen från början. Detta till skillnad mot tex hur de flesta biltillverkare och stadsplanerare planerar och bygger elbilar för att anpassas för ett system för fossilbilar istället för börja bygga ett system som i grunden utgår från eltransporter och anpassas och byggs för just det.

För presentationen står Will Ackel som är programmerare med specialisering på 3D-grafik och nätverksdesign. Ackel har god insikt i behovet av PRT-system och sitter med i styrelsen för Advanced Transit Association (ATRA) som är en politiskt och ekonomiskt oberoende organisation som verkar för kunskapsspridning och samarbete kring hållbara transporter.  ATRA är världsledande när det gäller Podcars.

Kika gärna även på Podcar City:s site där ni finner alla presentations-slides och mer info om talarna.

Gary Hsueh presenterar sin förstudie för ett Podcar-system mellan San Josés största flygplats och Silicon Valleys viktigaste tågstation. Will Ackel visar med bland annat 3D-simuleringar hur Podcar-system kan designas på ett helt nytt sätt för städer och bostadsområden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.