2015-12-07

Här är det nya toalettsystemet - ett möte med Carl Lindström

Nyligen fick Johan möjlighet att göra en intervju med Carl Lindström, uppfinnaren bakom vad som kan bli ett revolutionerande toalett- och komposteringssystem. CompostEra som det svenska företaget heter, har sitt ursprung i det toalettsystem Carl Lindströms far utvecklade redan på 1930-40-talet och som som nu uppdaterats och förbättrats på en rad olika sätt.

En del känner säkert igen Carl Lindström som skribent från tidningen OM, där han beskrev CompostEra-systemet ingående men även mycket annat. Johan var redaktör för tidningen OM och alla artiklar och nummer finns för gratis läsning här.

Häng med för att att lära er mer om framtidens toalettsystem CompostEra och personen bakom!

Detta är ej reklam utan något vi tycker är intressant som ett hållbart komplement till WC och därför är värt att uppmärksamma. Sveriges avloppssystem är hårt belastade och detta system kan lätta på det trycket och samtidigt skapa ökad beredskap/självförsörjning hos hushåll och företag.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.