2012-04-22

När det INTE går att läsa mellan raderna

Den 18 april rapporterar Ny Teknik i artikeln Första miljöflyget med Dreamliner
om att:
 "en Boeing 787 Dreamliner drivits av biobränsle. Det var ett plan från Japanska ANA som 17 april fraktade varor från USA till Tokyo. Det gör att flygningen även var den första biobränsleflygningen som gjorts över Stilla havet" 

Vidare skriver Ny Teknik att:

"I tankarna på planet fanns 15 procent biobränsle som i huvudsak bestod av använd matolja plus 85 procent vanligt jetbränsle."

Ok, sedan avlslutar man med att:
"Utsläppen av koldioxid från planet beräknas ha varit omkring 30 procent lägre jämfört med konventionella plan i samma storlek...av denna minskning stod bränslet för tio procent medan 20 procent tillskrivs den teknik och effektivitetsförbättring som Dreamliner erbjuder".

Varför alla dess citat? Jo dagen efter denna artikel publicerades av Ny Teknik (den 19 april) rapporterar Di om samma sak MEN LÅNGT ifrån på samma sätt! Di nämner inget om att flygningen gjordes på endast 15% biobränsle och att alltså resten var vanligt jetbränsle.I inledningen av artikeln står det:

"Japanska flygbolaget All Nippon Airways nyköpta Boeing 787 Dreamliner flögs nyligen från USA:s västkust till Tokyo i Japan, med tankarna fulla av främst matolja"

 Förvisso skriver man att:

"I fjol testade flygbolaget Lufthansa att dagligen flyga mellan Hamburg och Frankfurt med biobränsle i tankarna. Försöket visade att utsläppen minskade och inga flygplansdelar skadades av flygbränslet som bestod av hälften vanligt bränsle och hälften biosyntetiskt fotogen."

Läser man Di:s artikel kan man nästan få bilden av att flygplansindustrin är nära att ersätta den konventionella jetbränslet med biobränsle, vilket alltså är långt ifrån verkligheten. 

I ett tidigare inlägg (se nedan) rapporterade vi om hur tex Dr. Charles E Schlumberger, ansvarig specialist för området flygtransporter hos Världsbanken ser på flygplansindustrins framtid i en värld där oljepriset stiger och där de flesta flygbolag redan kämpar för sin överlevnad med alltför höga bränslekostnader. Det vi ser nu med Dreamliners försök är en direkt konsekvens av detta, man söker desperat efter alternativ till jetbränslet som i takt med att den billiga råoljan blir dyrare pga Peak Oil sätter oerhörd press på flygbolagen.

Vi tror precis som Charles E. Schlumberger att flygbolag kommer finnas kvar men bli mycket färre och förstatligas för att kunna fortsatta existera. Flyga kommer sannolikt bli ett privilegium för ett fåtal höga statstjänstemän, affärsresande eller likande i framtiden.


 Graf ovan från Schlumbergers presentation 2011 
(hela presentationen finns att ladda ner under "måste läsa doks" ovan)
Kan ni se korrelationen mellan råoljepriset och flygbränslepriset..?

Den som betvivlar att detta är möjligt kan bara läsa Sclumbergers egna exempel. När han 1979 flög från Schweiz till USA för första gången kostade endast Schlumbergers biljett hans far motsvarande 5000 dollar i 2010 års pengar. 2010 kostade samma biljett 1000 dollar. Ytterligare en graf från samma presentation av Schlumberger. Flygbolagen skär ner på personalkostnaderna så mycket det går men ett stigande bränslepris kan man inte göra så mycket åt.

Läs gärna inlägget Världen krymper och flygbolagen nationaliseras och skapa er en egen uppfattning för det är tämligen svårt att göra genom att läsa i Di om Dreamliners satsning-ibland går det nämligen inte att läsa mellan raderna hur hårt man än försöker! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.